Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(16.6.1989)


Problém č. 2203 – originál

Dušan Zeman, Poprad

Mat 2. ťahom

 


Problém č. 2204 – originál

Oto Mihalčo, Košice

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešeniaProblém č. 2205 – originál

Jiří Desenský, Orlová

Biely vyhráMaty z batérií

Dvojťažka aj štúdia sú ľahké na pochopenie a nepotrebujú komentár. Titulok sa týka pomocného matu: priebehy riešení od začiatku až do konca sa iste budú páčiť. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 819 08, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2203 b. Ke7 Dh4 Vb5 Vd1 Sc1 Sh7 Je3 Jf8 Pd5 (9), č. Ke5 Vf2 Sc8 Jd6 Je8 Pc5 e6 f5 f7 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2204 b. Kf6 Vd1 Sb1 Jd3 Jg7 (5), č. Kd4 Dc1 Sa1 (3), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho, 2205 b. Kf2 Sb1 Jh6 (3), č. Kh3 Jf8 Pf6 (3), biely začne a vynúti výhru.)

Riešenie problému č. 2189 (Klemanič) z 5. mája: 1. zvodnosť 1.c8J? hrozí 2.Ve5 mat, 1...e:d6!, 2. zvodnosť 1.Sc4? hrozí 2.Ja4 mat, 1...b5!, riešenie 1.Vc2 tempo 1...e:d6, b5 2.Ve5, Ja4 mat (1...b:c2, Jf1~, J:e3 2.b4, Ve3~, D:e3 mat). Tie isté obrany čierneho (e:d6, b5) vo zvodnostiach zabraňujú hroziacim matom (Ve5, Ja4), kým v riešení ich práve umožnia: ide o známu "hrozbovoparadoxovú" Dombrovskisovu tému.

Riešenie problému č. 2190 (Salai) z 5 mája: 1.Va5 tempo 1...b:a5 2.J:b7+ Ke4 3.Jc5 mat, 1...Se1 2.J:b5+ Ke4 3.Jd6 mat, 1...b:c6 2.Jc4+ Kd5 (Ke4) 3.Jd2 mat, 1...Vh3~ (d3) Sh2 2.Jf5+ Ke4 3.J:g3 (Jc3) Jf2 mat, 1...h:g6 2.Jf7+ Kf6 (Ke4 3.Sd8) J:g5 mat, 1...g:h6 2.Je8+ Ke4 3.Jf6 mat. Biely jazdec nejde síce na všetkých 8 polí (koloskok teda nie je úplný), riešiteľ je však "odškodnený" pestrým kombinačným priebehom.

Knihy za riešenia problémov č. 2189 a 2190 vyhrávajú: Karol Poruban, 018 41 Prejta 271/31, Peter Slávik, 013 14 Kamenná Poruba 411 a Gabriel Török, Nábrežná 79, 940 57 Nové Zámky.

Riešenie problému č. 2191 (Šimora) z 12. mája: Zvodnosti 1.Vg4? hrozí 2.d:c4 mat, 1...D:b3, J:d3 2.J:e1, Jd2 mat, 1...Vc8!, 1.Ve2? Vc8, J:d3 2.J:e1, Jg5 mat, 1...D:b3!, 1.V:e1? Vc8, D:b3 2.Jd2, Jg5 mat, 1...S:e1!, 1.Jg5? D:b3, J:d3 2.V:e1, Ve2 mat, 1...Vc8!, 1.Jd2? Vc8, J:d3 2.V:c1, Vg4 mat, 1...D:b3!, 1.Jd2? Vc8, J:d3 2.V:c1, Vg4 mat, 1...D:b3!, riešenie 1.J:e1 Vc8, D:b3 2.Ve2, Vg4 mat. Mnohonásobne spracovaná téma výmeny ťahov bieleho, úvodník je však, "veľmi nekonvenčný". (Doplňujúce varianty typu 1...V:g4, De2, d:P 2.a8D, b:c4, c4 mat.)

* Proti výsledku skladateľskej súťaže Pravda-Tirnavia 1987 (oddelenie štúdií, NP 22.7.1988) podal v stanovenom termíne námietku M. Hlinka: II. cena O. Mihalča má vedľajšie riešenie 1.Va3 Vb2 2.Kc1 (navyše po 8.Kf1 Vh2 ide aj 9.Va4+ atď). Za oneskorenie sa čitateľom ospravedlňujeme a definitívny výsledok v tomto oddelení odročujeme s ohľadom na možnú opravu autora (s termínom do konca júna t. r.). Oprava.


Najpríťažlivejší šach

V čitateľskej ankete známeho anglického odborného časopisu British Chess Magazíne o 10 šachistov, ktorí hrajú najpríťažlivejším štýlom, bolo toto poradie: 1. M. Tal, 2. A. Alechin, 3. R. Fischer, 4. G. Kasparov, 5. D. Bronštejn, 6. P. Morphy, 7. G. Pilsbury, 8. B. Larsen, 9. P. Keres, 10. F. Marshall. – Je pochopiteľné, že pri hodnotení "príťažlivosti" sa nedostalo na "stratégov" typu J. R. Capablancu, M. Botvinnika alebo A. Karpova... (-kh)


Vzad <<  >> Vpred