Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(28.7.1989)


Problém č. 2219 – originál

Peter Gvozdják

Bratislava (podľa Š. Sovíka)

Mat 2. ťahom

 


 

Problém č. 2220 – originál

Ján Skubák, Topoľčany

Pomocný mat 2. ťahom

a) diagram b) Sg8 na b1Problém č. 2221 – originál

Vratislav Miltner, Praha

Mat 3. ťahom

Valcová šachovnicaŠachovnica na valci

Dvojťažku vytvoril autor (ináč čerstvý inžinier) podľa nedávno uverejnenej skladby Š. Sovíka (č. 2201, 9.6.1989) – zvodnosťou je tu 1.Jf4?. Riešenie pomocného matu na diagrame je 1.Sd3 Jc4 2.e4 Se5 mat – čím bude postup v b) podobný? Pre mnohých priaznivcov našej rubriky bude iste novinkou trojťažka na valcovej šachovnici. Treba si ju predstaviť nalepenú na valec tak, že stĺpce a a h sú vedľa seba – napr. De2 ide po špirále postupne f3 – g4 – h5 – a6 – b7 – c8, alebo na druhú stranu na d3 – c4 – b5 – a6 – h7 – g8. Cvičí sa tým geometrická predstavivosť, ale zároveň aj šachové riešiteľské schopnosti. Prvý ťah je 1.Jf8, hrozí 2.Jd5 a 3.Dg8 mat! (cez h8 – a8 – b8 –), po obrane 1...Kc7 nasleduje 2.Dh7+! Kd6 3.Dh2 mat, 2...Kb6 3.Jd7 mat, 2...Kb8 3.Jd7 mat – pre riešiteľov ponechávame variant 1...Ke8. Riešenie dvojťažky a dokončenie riešení ďalších dvoch problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2219 b. Ke7 Dd2 Va5 Ve1 Jb5 Jd5 Pc3 c6 e4 (9), č. Ke5 Dh4 Vf5 Sa1 Je2 Pc4 c7 f3 f6 g4 h7 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2220 a) b. Kh8 Sd6 Sg8 Jd2 (4), č. Kd4 Sc4 Pc5 e5 (4), pozícia b) vznikne premiestnením Sg8 na b1, v oboch pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, 2221 b. Kc2 De2 Jd7 Je7 (4), č. Kd8 Pa5 g7 (3), valcová šachovnica, biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

Riešenie problému č. 2203 (Zeman) zo 16. júna: 1.Vb4 tempo 1...Va2(–h2), Vf1 (f3), Vf4, Sc8~, Jd6~, Je8~, c:b4(c4), e:d5, f4, f6 2.Df4, Sb2, D:f4, Jd7, Jc4, Df6, Dd4, V:d5, Jg4, Jg6 mat. Deväť rozličných matov bez výrazných kombinačných motívov.

Riešenie problému č. 2204 (Mihalčo) zo 16. júna: 1. riešenie 1.Df4+ Jf5+ 2.Ke4+ Je5 mat (ale nie Jb2?), 2. riešenie 1.Dc6+ Je6+ 2.Kd5+ Jb2 mat (nie Je5?). Analogické šachy, blokovanie polí dámou a batériové maty sa riešiteľom veľmi páčili, navyše treba oceniť elegantnú konštrukciu.

Riešenie problému č. 2205 (Desenský) zo 16. júna: 1.Sf5+ Kh4 2.Jf7 Kh5 3.Kg3 a ak si chce čierny zachrániť jazdca 3...Jg6, dostane mat 4.Sg4. Vo vedľajšom variante 1...Kh2 ide okrem autorovho 2.Jgf4+ Kh3 3.Je5+ Kh2 4.Jf3+ 5.Sh3 zrejme aj 2.Jf7 alebo 2.Jg8.

Knihy za riešenie problémov č. 2203-2205 vyhrávajú: Ján Jančuš, Nešporova 19, 031 01 Liptovský Mikuláš, Svetlana Maťašová, ul. SNP 307, 087 01 Giraltovce a Michal Méri, ul. gen. Svobodu 1948, 929 01 Dunajská Streda.


VI. československý album

Upozorňujeme našich šachových skladateľov, že termín posielania problémov, ktoré boli uverejnené v rokoch 1985-1987, alebo skladieb z anonymných súťaží, ktorých zasielacie lehoty spadajú do tohto obdobia, je predĺžený do konca júla t. r. Ide o súťaž pre VI. album čs. šachových skladieb, ktorá je spojená s majstrovstvami ČSSR v kompozičnom šachu. Skladby treba posielať trojmo na adresu Vladimír Kos, Merhautova 66, 631 00 Brno.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 3. augusta t. r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 277. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred