Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(22.9.1989)


 

Problém č. 2232 – originál

Ján Skubák, Topoľčany

Mat 2. ťahom


Problém č. 2233 – originál

Dušan Zuberec

Ružomberok

Mat 31. ťahomTridsaťjeden ťahov

Popri dvojťažke obsahujúcej zdanlivé hry 1...Sd1, Sd4 2.Ve8, D:d6 mat uverejňujeme dnes úlohu, ktorá má zo všetkých originálov našej rubriky najväčší počet ťahov, sme však presvedčení, že pokiaľ ide o jej riešiteľskú náročnosť, nebude rekordná... Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (jedného za dvojťažku, dvoch za mnohoťažku) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2232 b. Kh3 Da6 Vg8 Sf7 Sh8 Jf5 Pb7 d3 d5 g4 (10), č. Ke5 Da7 Sa4 Sc5 Pd6 e3 f3 f4 f6 h7 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2233 b. Kg1 Sf7 Pb5 c6 e6 g6 (6), č. Kh8 Sf8 Sh1 Pa7 b6 c7 e7 g2 g5 g7 (10), biely začne a dá mat najneskôr tridsiatym prvým ťahom.)

Riešenie problému č. 2219 (Gvozdják) z 28. júla: Zvodnosť 1.Jf4? hrozí 2.Jd6 mat, 1...J:c3, Jd4, J:f4, K:e4 2.Jb:c3, J:d4, Dd4, Dd4 mat, 1...Df2!, riešenie 1.Jd4 hrozí 2.J:f6 mat, 1...J:c3, J:d4, Jf4, K:e4 2.Jd:c3, D:d4, J:f4, De3 mat. Zámena štyroch matov a jednej obrany, ale aj zámena funkcie prvého ťahu a matu. Sme zvedaví, ako porovná rozhodca túto dvojťažku s č. 2201.

Riešenie problému č. 2220 (Skubák) z 28. júla: a) 1.Sd3 Jc4 2.e4 Se5 mat, b) 1.Sd5 Je4 2.c4 Sc5 mat. Echové modelové maty.

Riešenie problému č. 2221 (Miltner) z 28. júla: 1.Jf8 hrozí 2.Jd5 a 3.Dg8 mat, 1...Kc7 2.Dh7+ Kd6, Kb6, Kb8 3.Dh2, Jd7, Jd7 mat, 1...Ke8 2.Jd5+ K:f8, Kd8 3.Df1, Dg8 mat. Trojťažka na valcovej šachovnici so šiestimi modelovými matmi sa riešiteľom veľmi páčila.

Knihy za riešenie problémov č. 2219-2221 vyhrávajú: Jozef Janigloš, Komenského 653, 708 00 Ostrava-Poruba, Jozef Holík, Záhradná 191/1 bl. č. C2, 076 43 Čierna nad Tisou a Radoslav Meliš, Platanová 13/39, bl. 3, 010 01 Žilina-Solinky.

* V rámci akcie "1000 spartakiádnych šachovníc" sa uskutočnia v sobotu 30.9.1989 od 9.30 hod. v pražskom Parku kultúry a oddychu J. Fučíka tieto akcie: zápasy krajských družstiev v rýchlom a bleskovom šachu, riešiteľská súťaž, simultánky s účastníkmi medzinárodných majstrovstiev ČSSR a burza šachovej literatúry.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 5. októbra t. r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť 277. (-kh)


* * *

Agdestein víťazom severskej zóny

Pásmový turnaj v Helsinkách bol sprevádzaný na severské pomery nezvyklými horúčavami a nemenej horúca bola atmosféra v boji o dve postupové miesta. Bojovalo sa na ostrí noža a došlo aj k nevídaným kuriozitám ako séria 6 víťazstiev Islanďana Peturssona a séria 6 prehier jeho krajana Arnasona. Zaslúžené prvenstvo si vybojoval 22-ročný nórsky veľmajster Simen Agdestein (9,5 z 13) pred trojicou Larsen, Petursson, Yrjöla (fínsky mm splnil normu vm), ktorú ešte možno čaká užší zápas. V prípade, že Agdestein a Petursson dostanú priamu účasť v medzipásme na základe vysokých ratingov, prípadný zápas by odpadol a postúpia všetci štyria.

Víťaz turnaja potvrdil výbornú formu a zdá sa, že hlavným problémom všestranne talentovaného mladého Nóra je rozhodovanie medzi profesionálnym šachom a futbalom. Agdestein je totiž aj futbalovým reprezentantom Nórska a v pamäti je ešte pekný gól, ktorý dal vlani na jeseň v Bratislave. Nasledovný technický výkon svedčí zase o nevšedných šachových perspektívach:


Agdestein (Nórsko) – Curt Hansen (Dánsko) Dámsky gambit

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 d5 4.Jc3 Se7 5.Sg5 0-0 6.e3 Jbd7 7.Vc1 a6 8.c:d5. Čierny mal v úmysle harmonický rozvoj síl d:c4 9.S:c4 b5 s ďalším Sb7 a c5. Ťah v partii je úvodom k tzv. minoritnému útoku na dámskom krídle. Inou možnosťou je 8.c5!? 8...e:d5 9.Sd3 Ve8 10.0-0 c6 11.Dc2 Jf8 12.a3 g6?! Osvedčenou metódou obrany je Jg6 s ideou Je4. Uskutočnenie inak strategicky dobrého plánu stojí veľa času, ktorý biely využije. 13.Ja4! Je6 14.Sh4 Jg7 15.Jc5 Vb8 16.b4 Sf5 17.Je5 S:d3 18.D:d3 Je4. Duchu pozície by zodpovedalo Jf5, ale to stráca pešiaka po 19.S:f6 S:f6 20.Jed7 Vc8 21.J:f6+ D:f6 22.J:b7. 19.S:e7 D:e7 20.J:e4 d:e4 21.Db3 Je6 22.f4! e:f3. Neľahké strategické rozhodnutie. Po Jc7 s ideou Jd5 by mal biely na výber buď pokračovanie v minoritnom útoku 23.a4 Jd5 24.b5, alebo hru na kráľovskom krídle 23.f5. 23.V:f3 Jg5 24.Vf2 De6 25.D:e6 V:e6 26.h4 Je4 27.Vf4 Jg3?! Lepšie možnosti obrany poskytoval prirodzený ústup Jd6. 28.Kf2 Jh5 29.Vf3 f5 30.g4! f:g4 31.J:g4 Ve4 32.Vg1 Kg7. Keby čierny stihol zahrať Vbe8 (s ideou 33.Ke2? V:d4), stál by dobre, ale na to by prišlo 33.Jh6+! s výhrou kvality (Kg7 34.Jf5+ alebo Kh8 34.Jf7+ s ďalším 35.Jd6). Teraz biely významne zosilní svoju pozíciu: 33.Ke2! Vbe8 34.Kd3 V8e7 35.a4! Plánom bieleho je zahrať najprv 36.a5, potom 37.Je5! V:h4 38.Vgf1 s nekryteľným 39.Vf7+ a výhrou pešiaka b7 a v prípadných pešiakových dostihoch bude jasným favoritom. Proti tomu niet rozumnej obrany a zúfalý pokus o protihru urýchli spád udalostí: 35...a5 36.b:a5 c5 37.Je5 V:h4 38.Vgf1 c:d4 39.e:d4 Ve8 40.Vf7+ Kh6 41.V:b7 Jf4+ 42.Kc4 Vc8+ 43.Kb5 Je6 44.Vff7! J:d4+ 45.Kb6 Ve4 46.Vbe7 Jf5 47.V:h7+ Kg5 48.Jf7+ Kf4 49.Vh4+! Elegantná realizácia. Po generálnej výmene veží má voľný a-pešiak "zelenú". 49...J:h4 50.V:e4+ K:e4 51.Jd6+ a čierny sa vzdal. MVM Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred