Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(1.12.1989)


Problém č. 2246 – originál

Daniel Chmelo, Otročok

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 2247 – originál

Zoltán Vicén, Stará Bystrica

Mat 2. ťahomProblém č. 2248 – originál

Michal Hlinka, Košice

Biely vyhráZámena matu v prvotine

Až jedenásť problémov naraz nám poslal 14-ročný žiak z južného Slovenska: ako 203. prvotinu rubriky sme z nich vybrali dvojťažku s dvoma pripravenými matmi (keby začínal čierny 1...Ka7, Sa7 2.Da4, K:c7 mat), ktorá sa iste bude páčiť. Príjemne prekvapil aj autor druhej dvojťažky zo severu: v tomto prípade sa v riešení zamenia oba zdanlivé maty (1...De4, e:f4 2.D:a6, Vb3 mat.). Štúdia nášho úspešného "východného" skladateľa by bola asi príliš náročná, preto uvádzame takmer celé riešenie: 1.Jfe3+ Kf3 2.Sb3! (preventívne bráni postupu Pd3) 2...Jc6+ 3.Kb6! (3.Kb5? Jd4+!) 3...J:b4! 4.Jd1! (4.J:b4? K:e3!) 4...Ja4+ (po braní jedného z bielych jazdcov biely berie so šachom a získa figúru) 5.Kb5! J:d5 6.S:d5+ Ke2! (čierny sa pokúsil chytiť bieleho jazdca, ako odpovie biely?). – Riešenia dvojťažiek a dokončenie riešenia štúdie (prípadne aj doplnenie uvedených variantov) pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2246 b. Kc6 De4 (2), č. Ka8 Sb8 Pc7 h2 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2247 b. Ka8 Da7 Vb7 Ve8 Sd1 Sf2 Ja3 Jd4 Pb2 f4 g4 (11), č. Kd3 Dg6 Sb1 Sg7 Pa5 a6 d2 e5 f3 f7 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2248 b. Ka5 Sc4 Jd5 Jf5 Pb4 (5), č. Kg4 Jb2 Je5 Pd3 (4), biely začne a vynúti výhru.)

Riešenie problému č. 2232 (Skubák) z 22. septembra: Zdanlivé hry 1...Sd1, Sd4 2.Ve8, D:d6 mat, riešenie 1.Jd4 hrozí 2.J:f3 mat, 1...Sd1, S:d4, K:d4 2.Jc6, Vg5, S:f6 mat. Dobrý úvodník vedie k zámene dvoch matov.

Riešenie problému č. 2233 (Zuberec) z 22. septembra: 1.Se8 Kg8 2.Sd7 Kh8 3.Sc8 (čierny stále "kmitá" kráľom) 4.Sa6 (Sb7) 5.Sb7 (Sa6) 6.Sc8 7.Sd7 8.Se8 9.Sf7 g4 10.Se8 ... 19.Se8 g3x.. 27.Sf7 a5 28.b:a6 b5 29.a7 b4 30.a8D b3 31.D:f8 mat. Úloha sa riešiteľom mimoriadne páčila.

Knihy za riešenie problémov č. 2232 a 2233 vyhrávajú: Július Benčík, ul. Mládeže, 980 42 Rimavská Seč, Leonard Molnár, 076 01 Zemplínske Hradište 119 a Peter Tvrdoň, K. Gottwalda 253 034 82 Lúčky.


Memoriál Rétiho

Predbežný výsledok skladateľskej súťaže štúdií SÚV ČSZTV C 29.5.1989 je tento: Ceny Dobrescu (Rumunsko), Carlsson+Caputto (Argentína), Kalandadze (ZSSR), čestné uznania Tkačenko (ZSSR), Falk (Švédsko), Vandiest (Belgicko), pochvalné zmienky Vlasák (Ústí nad Labem), Hlinka (Košice), Pospíšil (Praha). Konkurovalo 29 štúdií, rozhodcom bol Kos (Brno). – Súťaž na skonštruovanie umelej partie bude rozhodnutá v najbližšom čase.


Majstrovstvá mládeže

Tohtoročné majstrovstvá ČSSR v praktickom šachu dorasteniek sa skončili takto: 1. Kalíková (Kolín) 9, 2. Jankurová (Prešov) 8,5, 3. Hanzíková (Klatovy) 8, 4. Konopková (Praha) 7,5, 5. Mudrochová (Šaľa) 7, 6. Danišová (Prievidza) 7, 7. Sedláková (Prešov) 7 atď. Výsledok dorastencov: 1. Hráček (Brno) 10,5, 2. Babula (Uherský Brod) 10, 3. Biolek (Třinec), 4. Hošek (Pardubice) 8, 5. Lipka (Bratislava) 7 atď.


Bratislavský krúžok

Ďalšie stretnutie záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 7. decembra t. r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred