Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(8.12.1989)


Problém č. 2249 – originál

Pavel Zvarka, Zvolen

Mat 2. ťahom


Problém č. 2250 – originál

Stanislav Vokál, Prešov

Mat 3. ťahomNowotného téma

Nedávno začínajúci autor dvojťažky sa predstavuje svojou prvou zámenou dvoch matov (so zdanlivými hrami 1...Ve4, V:d5 2.Jf3, Jc6 mat). Anton Nowotny, moravsko-rakúsky šachový skladateľ z minulého storočia (1827-1871), dal meno téme, ktorá sa stala veľmi populárnou pred 10-20 rokmi: súčasné prerušenie pohyblivosti čiernej veže a strelca ťahom bieleho kameňa na ich priesečník spracúva náš známy autor v dvoch hlavných variantoch svojej trojťažky. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (dvoch za dvojťažku, jedného za trojťažku) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2249 b. Kg7 Da3 Sd2 Je7 Jg5 Pd5 f6 g3 (8), č. Ke5 Vd4 Jd7 Pc4 d3 f4 f5 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2250 b. Kc1 Df4 Vd8 Ve7 Sf2 Sh5 Ja4 Jg2 Pb4 b5 d3 (11), č. Kd5 Dh6 Vc6 Vc8 Sa7 Sb3 Jb1 Jd7 Pc3 d6 f3 f5 g4 g6 (14), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

Riešenie problému č. 2234 (M. Ralík) zo 6. októbra: Zvodnosť 1.Df2? hrozí 2.Dh4 mat, 1...Sg5, g5 2.Df3, Df7 mat, 1...Kg5!, riešenie 1.De1 hrozí 2.Dh4 mat, 1...Sg5, g5, Kg5 2.Dd1, De7, De5 mat. Zámena dvoch matov s blokovaním poľa.

Riešenie problému č. 2235 (O. Ralík) zo 6. októbra: 1.Sb4 hrozí 2.Ja3+ Kb2 3.Vb1 mat, 1...Jd3 2.Jc1+ K:b1(Kb2) 3.J:d3 mat, 1...d:c4 2.Ja3+ K:a2(Kb2) 3.J:c4 mat, 1...D:b4 2.J:b4+ Kb2 3.Va2 mat (1...Kb2 2.Ja3 atď.). Biely dáva čiernemu kráľovi únikové pole v prvom aj druhom ťahu: dvojvariantové spracovanie sympatickej témy, známej zo zápasu Saratov – Bratislava.

Knihy za riešenie problémov č. 2234 a 2235 vyhrávajú: Jozef Borza, 044 31 Družstevná pri Hornáde I/232, Ivan Ondrejička, Ivanovce 169, 913 05 Melčice-Lieskové a Jaroslav Szabó, Poľná 19, 946 56 Dulovce. (-kh)


* * *

Karpov / JusupovTimman / Speelman 4,5:3,5

V októbri prebehli v Londýne súčasne oba semifinálové zápasy kandidátov MS. Mali dosť podobný priebeh a skončili sa zhodne tesnými víťazstvami favoritov 2:1 pri 5 remízach, keď rozhodnutie padlo až v poslednej, 8. partii. Vtedy sa zrejme prejavili väčšie zápasové skúsenosti. Jednoznačnejšiu prevahu preukázal Timman, ktorý mohol o postupe do finále rozhodnúť už v prvej polovici zápasu, ale nevyužil niekoľko sľubných šancí na zvýšenie náskoku a v 7. partií sa mu prihodilo futbalové "nedáš-dostaneš". Angličan po riskantnej energickej hre vyrovnal (zvolil Jänischov gambit v španielskej hre), v rozhodujúcej, 8. partii však nedokázal udržať psychologickú prevahu a napokon podľahol. Kuriozitou tohto zápasu bolo, že všetky výhry boli dosiahnuté čiernymi figúrami. Takto sa ujal Holanďan vedenia v 2. partii zápasu:


SpeelmanTimman (Nimcovičova indická)

1.Jf3 Jf6 2.c4 c5 3.d4 c:d4 4.J:d4 e6 5.g3 Sb4+ 6.Jc3 0-0 7.Sg2 d5 8.0-0. Častý úkaz v modernom vývoji otvorení – z anglickej hry vznikol variant Nimcovičovej indickej, ktorý úspešne používal bielymi Kasparov v zápasoch MS. Zdá sa, že viac šancí na udržanie výhody dáva ťah 8.Db3 podľa partie Ubilava – Novikov (Tbilisi 1988): 8...S:c3 9.D:c3 e5 10.Jb3!? (hrávalo sa 10.Jb5) d4 11.Da5 De7 12.0-0 Jc6 13.Dc5 De6 14.f4! s iniciatívou. 8...d:c4 9.Sg5. Nový pokus, ktorý sotva nájde nasledovníkov. Doterajší stav teórie však sľubuje čiernemu rovnú hru, najmä po partii Schandorff – Smagin (Naestved 1988), kde čierny po bežných ťahoch 9.Da4 Ja6 10.Jdb5 Jd5 11.Vd1 prišiel s novinkou S:c3! (namiesto Sd7 či De8) a po 12.J:c3 J:c3 13.b:c3 Jc5! 14.Dc2 Dc7 stál veľmi dobre. Táto, ale aj iné partie, predovšetkým bielymi, svedčia o tom, že Speelman asi nebol teoreticky dostatočne pripravený. 9...h6 10.S:f6 D:f6 11.Jdb5 Jc6 12.Da4 De5! 13.Vad1 a6 14.e3? "Bezfarebný" ťah, ako ho komentovali odborníci v presscentre počas zápasu. Očakávalo sa 14.a3 alebo 14.S:c6!? b:c6 15.Jd4, aj keď o výhode bieleho hovoriť nemožno. Teraz to však bude ešte horšie: 14...Sd7!! Prekvapujúca konsolidácia, po ktorej je dobrá rada drahá, napr. 15.Jd4 S:c3 16.S:c6 (16.J:c6 S:c6 17.S:c6 S:b2!) S:d4! 17.e:d4 S:c6 18.D:c6 Dd5! s rozhodujúcou výhodou. Biely sa ešte pokúša zamútiť vodu: 15.V:d7 a:b5 16.D:b5 S:c3 17.V:b7. Alebo 17.D:b7 Ja5. 17...D:b5 18.V:b5 Ja7! 19.Vc5. Veža nemala vhodný ústup – na 19.Vb6 vyhráva Jc8 20.Vb5 Va5! s udržaním figúry, podobne ako v partii. 19...Sb4 20.V:c4 Vab8. Ďalší odpor bieleho je symbolický. 21.Vd1 Jc8 22.a3 Se7 23.b4 Jb6 24.Vc7 Vfd8 25.V:d8+ S:d8 26.Va7 Kf8 27.Sc6 Jc4 28.Kf1 Sb6 29.Va6 Ke7 30.Sb5 Jd6 31.Sd3 Je8 a biely sa vzdal. K druhému semifinále sa vrátime nabudúce. MVM Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred