Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(6.10.1989)


Problém č. 2234 – originál

Martin Ralík, Nitra

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 2235 – originál

Oliver Ralík, Nitra

Mat 3. ťahomJablko nepadlo ďaleko

Ďalšiu prvotinu zložil 11-ročný žiak ZŠ v Nitre na Topoľovej ulici (nar. 14.2.1978). Veľmi mladý šachový skladateľ zamontoval do obsahu aj zvodnosť 1.Df2?, v čom má iste aspoň jeden prst jeho otec a šachový učiteľ, ináč autor trojťažky na druhom diagrame. Úlohu, pôvodne zloženú pre zápas Saratov – Bratislava, venuje svojmu zamestnávateľovi – Pedagogickej fakulte v Nitre, ktorá práve slávi 30. výročie založenia. – Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (dvoch za dvojťažku, jedného za trojťažku) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2234 b. Kh3 De3 (2), č. Kh5 Sc1 Pd3 d7 g6 h6 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2235 b. Kd2 Va5 Ve1 Sa3 Sc4 Ja2 Jb1 Pc2 c3 (9), č. Ka1 Db7 Vb8 Sg2 Jf4 Pd5 e2 (7), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

Riešenie problému č. 2222 (Magát) zo 4. augusta: 1.Kg7 tempo 1...Kf5, Ke5, d5 2.Dd5, De4, Df7 mat. Malá zvodnosť 1.Dc7? vedie po 1...Ke5 k zámene matu na 2.D:d6. Pochváliť treba najmä úvodník, dávajúci č. kráľovi pole f5.

Riešenie problému č. 2223 (Michalko) zo 4. augusta: Tematický pokus 1.h4? s hrozbou 2.Vg5 mat viazne na 1...Jf3!, riešenie 1.Sd3 hrozí 2.Jf6+ Kh6 3.Vg6 mat, 1...J:d3 2.h4 a 3.Vg5 mat, 1...Jf5 2.S:f5 a 3.Sg4 mat, 1...Jg4 2.Sg6+ Kg5 3.h4 mat. Štyri modelové maty v štýle novočeskej školy, škoda len, že sa nepodarilo vytvoriť menej "samozrejmý" úvodník. Autor dodatočne zlepšil konštrukciu vynechaním č. Sf1 a Pg2, ktorí sa ukázali ako zbytoční.

Knihy za riešenia problémov č. 2222-2224 vyhrávajú: Ľuboš Kekely, Dubová 27, 010 01 Žilina, Jozef Staňo, 972 00 Nitrica 300 a Peter Vrábeľ, Komenského 17, 083 01 Sabinov.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude výnimočne v stredu 18. októbra t. r. od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov. Na stretnutí sa zúčastní John Roycroft, známy štúdiový expert z Londýna. Na programe bude jeho prednáška a diskusia o použití výpočtovej techniky v šachových koncovkách. (-kh)


* * *

Biel 1989

Tradičný letný festival vo švajčiarskom Bieli patrí k najmasovejším šachovým podujatiam na svete čo do počtu súťaží i účastníkov. Tohto roku hlavnú pozornosť pútal dvojkolový superturnaj 14. kategórie, v ktorom sa o 1.-2. miesto podelili sovietski veľmajstri Polugajevskij a Ivančuk (9 bodov zo 14), zhodou okolností najstarší a najmladší účastník pred ďalším predstaviteľom mladej generácie Sokolovom z Juhoslávie (8 bodov). Ďalšie poradie: Hort, Miles 7, Torre 6, De Firmian 5,5 a Hellers 4,5. V ďalšom veľmajstrovskom turnaji sa stal medzinárodným majstrom švajčiarska Argentínec Campora (8,5 z 11) pred Klingerom 7,5 a Cebalom a Joselianiovou 7 (pozoruhodný úspech gruzínskej šachistky, ktorá vlani siahala po ženskom titule majsterky sveta). Veľký open-turnaj vyhrali spoločne Wahls a Guttman (8,5 z 11); z čs. šachistov získali Ambrož a Pekárek 7,5 (8.-17. miesto), Štohl 7 (18.-31. miesto) atď. Okrem toho prebehol v Bieli celý rad amatérskych turnajov a súťaží v zrýchlenom a bleskovom šachu. Vráťme sa však k víťazom hlavného turnaja. Slávneho vm Leva Polugajevského netreba osobitne predstavovať, v poslednom čase sa však často skloňuje meno Vasilij Ivančuk. Hviezda dnes 20-ročného šachistu z Ľvova zažiarila vlani na newyorskom opene a dnes je Ivančuk spolu so Shortom na 3.-4. mieste na listine ELO s 2660 bodmi, zatiaľ ešte s veľkým odstupom za dvojicou Kasparov – Karpov.


IvančukDe Firmian (Benoni)

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 c5 4.d5 e:d5 5.c:d5 d6 6.Jc3 g6 7.e4 Sg7 8.Se2 0-0 9.Jd2 Ve8 10.0-0 Jbd7 11.Ve1 Je5 12.a4 a6 13.h3!? Opatrnejšie a bežnejšie sú ťahy 13.Dc2 alebo 13.Jf1. Ivančuk od začiatku sleduje agresívne zámery spojené s postupom f4. 13...g5 14.Jf1 h6 15.Je3 Jg6 16.Sd3 Jf4 17.Jc4 J:d3. Blokádu kráľovského krídla bolo možné držať statickým J6h5, americký veľmajster volí priostrenie hry. 18.D:d3 Jd7 19.f4! Jb6! 20.J:b6 D:b6 21.Dg3 g:f4 22.S:f4 Kh7? Pre posúdenie celej koncepcie je kritické nebojácne branie D:b2! 23.e5 Kh7, a nie je vidieť presvedčivé vedenie bieleho útoku. Teraz sa biely zmocní silnej iniciatívy, ktorú nepustí z rúk: 23.S:d6 D:b2 24.e5 Sf5 25.Va2 Db4? Druhá chyba poskytne bielemu dodatočné tempo na útok, kým po lepšom Db3! možnosti obrany by neboli vyčerpané. Biely by pokračoval asi 26.Vf2 Sg6 27.Vef1 Kg8 28.Vf3. 26.Vf2 Sg6 27.Vf4! Db6 28.Vef1 Kg8 29.Vg4 h5. Hrozilo už 30.V:f7! a druhá hrozba vyjde v partii: 30.V:g6! f:g6 31.D:g6 c4+ 32.Kh2 Vf8. Inak by rozhodlo 33.Vf7. 33.V:f8+ V:f8 34.Je4! Zapojenie posledných záloh s hrozbami 35.Jg5 a 35.Jf6+. 34...Vf1. Nestačilo ani Dd4 pre 35.e6!, a tak skúša poslednú protiútočnú šancu. Na ťahu je však biely a efektne si zakombinuje: 35.De6+ Kh8 36.De8+ Kh7 37.Jg5+ Kh6 38.De6+ Sf6. Alebo K:g5 39.Se7+ a 40.D:b6. 39.Sf8+ K:g5 40.Sh6+! a čierny sa vzdal. MVM Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred