Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(23.6.1989)


Problém č. 2206 – originál

Ján Skubák, Topoľčany

Mat 2. ťahom

 


Problém č. 2207 – originál

Ladislav Packa, Galanta

Pomocný mat 2. ťahom

pozri textŠtvorfázová dvojťažka

Obsah dvojťažiek súčasnosti sa už len výnimočne sústredí do jednej fázy: ten, kto chce plne pochopiť dnešné č. 2206, musí sa prehrýzť najprv tromi zvodnostnými fázami po 1.Jfe5?, 1.Df5? a 1.De4?. Pomocný mat patrí k "zvyškom" zo zápasu Saratov – Bratislava. Tému v tomto oddelení určilo naše družstvo: V pozícii a) hrajú dva čierne kamene, pozícia b) vznikne z a) vzájomným premiestnením týchto čiernych kameňov... Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia: 2206 b. Kc8 Dh7 Va4 Vc3 Sh1 Jf7 Jg4 Pa6 b5 b6 c4 c6 d5 e6 (14), č. Kc5 Pa7 d4 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2207 a) b. Kb6 Vd8 Sd1 Jd2 Jd4 Pd6 (6), č. Kd3 Dg1 Va5 Ve6 Sb8 Je8 (6), pozícia b) vznikne po vzájomnom premiestnení hrajúcich čiernych kameňov, v oboch pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom.)

Riešenie problému č. 2192 (Miltner) z 12. mája: 1.Df3 J:f3 (hrozí) 2.Jb6 3.Sd7 mat, 2...f6 3.Sg6 mat, 1...c:d5 2.Dg4 3.Sd7 mat, 2...J:f5 3.Da4 mat, 1...J:f5 2.Jf6+ S:f6 3.D:c6 mat. Trojťažka založená na modelových matoch.

Riešenie problému č. 2193 (Sivák) z 12. mája: 1.Jd3 (1.V:b5+? Ka6!, 1.V:c2? Jd4+!, 1.Je2? c:b1D 2.V:b5+ Ka6! a biely nevyhrá) 1...c:b1D! (1...c1D 2.J:c1 b:c1 3.V:c1, 1...Ka6 2.Jb4+ a 3.J:c2, 1...Ka4 2.J:b2+ atď.) 2.V:b5+ Ka4 (2...Ka6 3.Jc5+ Ka7 4.Va5+ Kb8 5.Jd7+ Kc8 6.Va8 mat) 3.J:b2+! Ka3 4.Jc4+ Ka2! (4...Ka4 5.Jb6+! Ka3 6.V:b1 a v.) 5.Va5+ Kb3 6.Jd2+ Kb4 7.Vb5+ Ka4 8.V:b1! a vyhrá. Peknou pointou je pat 8.J:b1?.

Knihy za riešenie problémov č. 2191-2193 vyhrávajú: Jozef Galovič, Žukovova 60, 851 01 Bratislava, Juraj Lupták, SNP 9/18, 018 51 Nová Dubnica a Vladimír Škerlík, Gorlická 13, 085 01 Bardejov. (-kh)


* * *

Kasparov víťazí

Delením 1.-2. miesta v Barcelone si majster sveta Gari Kasparov upevnil vedúce postavenie vo Svetovom pohári, ktoré môže v dvoch záverečných turnajoch (Rotterdam, Skeleftea) ohroziť prakticky iba jeho večný rival Anatolij Karpov. Nasledujúca partia 11. kola mala pre Kasparova kľúčový význam, veď víťazstvo nad silným súperom, ktorý majstrovi sveta úspešne konkuroval v Reykjaviku, znamenalo potrebné navrátenie sebadôvery pred búrlivým finišom v Barcelone:


BeľavskijKasparov (sicílska obrana)

1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.d4 c:d4 4.J:d4 Jf6 5.Jc3 d6 6.Se2 Se7 7.0-0 0-0 8.f4 a6 9.Kh1 Dc7 10.a4 Ve8 11.Se3 Jc6 12.Dd2 Sd7 13.Jb3 b6 14.Sf3 Vab8 15.g4 Sc8 16.g5 Jd7 17.Df2 Sf8. Presne túto pozíciu mal Kasparov na šachovnici v rozhodujúcej 24. partii zápasu s Karpovom v Moskve 1985, keď na získanie vytúženého titulu nesmel prehrať. Po ďalších ťahoch 18.Sg2 Sb7 19.Vad1 g6 20.Sc1 Vbc8 21.Vd3 Jb4 22.Vh3 Sg7 23.Se3 pristúpil čierny ku geniálnemu manévru Ve7!! s ďalším Vbe8, ktorý mu po dramatickom priebehu zabezpečil cenné víťazstvo. Beľavskij volí iný agresívny plán s napredovaním h-pešiaka a partia sa bude vyvíjať nemenej zaujímavo: 18.h4!? Sb7 19.h5 Ja5 20.Vad1 Jc4 21.Sc1 Vbc8 22.Sg2 Jc5 23.Jd4 d5! Podľa známej poučky, že centrálny úder je najlepšou reakciou na krídelný útok súpera. Vzhľadom na odhalené postavenie bieleho kráľa prijatie obete pešiaka by bolo veľmi nebezpečné: 24.e:d5 e:d5 25.J:d5 Dd7! 26.Jb3 (na 26.Jc3 vychádza Dh3+ s ďalším D:h5) Dg4 a čierny prinajmenšom dostane pešiaka späť s iniciatívou. Po dlhom premýšľaní sa biely rozhodol pre uzavretie stredu. 24.e5 Je4 25.J:e4 d:e4 26.b3 Ja5 27.Se3 g6 28.Vd2 Ved8 29.h:g6 h:g6 30.Dh4?! Biely sa stále nechce vzdať myšlienky útoku po h-stĺpci, ktorá ho privedie do záhuby. Rozumnejšie bolo 30.Vfd1 s približnou rovnováhou. 30...Jc6! Práve včas aktivizuje jazdca, ktorý o chvíľu vytvorí divy: 31.c3. Variant 31.J:c6 V:d2 32.S:d2 D:c6 33.c4 Vd8 s ďalším Vd3 sa bielemu právom nepáčil. 31...Je7! 32.c4 V:d4!! 33.S:d4 Jf5 34.Dh3 Kg7 35.Dc3 a5! Sériou energických ťahov si čierny vytvoril ťažké hrozby, predovšetkým Sb4 s ďalším Vh8+, takže odohranie kvality nie je problémom. V kritickej situácii nachádza Beľavskij ešte jedinú šancu predať kožu čo najdrahšie: 36.c5!? J:d4 37.V:d4 S:c5 38.Vc4 Vh8+ 39.Sh3 e3+ 40.Kh2 Dc6 41.Dc2 Sa6. Usúdiac, že matovým útokom sa partiu nepodarí rozhodnúť, čierny sa rozhoduje pre technické riešenie, pričom predvedie ďalšie taktické finesy. 42.Kg3 S:c4 43.D:c4 Dd7 44.Sg4 Dd2 45.Sg4 Vd8! Biely ešte dúfal v možnosť odporu ťahom 46.Vd1, ale na to by prišla obeť dámy D:d1 47.S:d1 V:d1 a čierny by ľahko presadil postup e-pešiaka ťahmi Vd2, Vf2, e2 atď. Obsadenie d-stĺpca zabezpečí ďalšie materiálne zisky. 46.Vc1 Vd4 47.Dc2 Db4 48.Dc3 V:f4 49.D:b4 V:b4 50.Sc4 Se7 51.Kf3 S:g5 a po ďalších 10 ťahoch sa biely vzdal, keď prišiel o celé kráľovské krídlo. Grandiózna partia, hodná majstra sveta! MVM Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred