Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(5.5.1989)


Problém č. 2189 – originál

Emil Klemanič, Košice

Mat 2. ťahom


Problém č. 2190 – originál

Ladislav Salai, Žilina

Mat 3. ťahomKoloskok jazdca

Košický vysokoškolák je veľkou nádejou nášho kompozičného šachu: vo svojej dvojťažke spracúva známu Dombrovskisovu tému so zvodnosťami 1.c8J? a 1.Sc4?. Už osem rokov najlepší československý riešiteľ sa čoraz výraznejšie presadzuje aj v skladbe: jeho trojťažka zaujme najmä bohatou hrou bieleho jazdca. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia: 2189 b. Kd3 Dg1 Ve3 Vf2 Se6 Sf4 Jc3 Pa3 b2 c7 d6 g6 (12), č. Kc5 Sf8 Jf1 Pb3 b6 c6 e7 f5 g2 g7 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2190 b. Kh8 Va2 Vf8 Sb3 Sc7 Jd1 Jd6 Pb4 c6 e2 g4 g6 h6 (13), č. Ke5 Vh3 Sb5 Sg3 Pa6 b6 b7 d4 e6 g5 g7 h7 (12), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom).

Riešenie problému č. 2172 (Zvarka) z 24. marca: 1.Kg7 hrozí 2.Dh6 mat, 1...J:f7 (Je6+), D:g6+, Kf4 2.Je6, D:g6, Dh6 mat. Na prvotinu veľmi dobrá dvojťažka, škoda len, že vo variante 1...Kf4 sa nevyužije väzba čiernej dámy.

Riešenie problému č. 2173 (Labai) z 24. marca: a) 1.Vh1 hrozí 2.Vh5+ g5 3.Sf6 mat, 1...V:c3 2.Jc4+ Kd4 3.Da7 mat, 1...D:c3 2.Jd3+ Kd4 3.Dg1 mat (1...Dh3 2.Dg1 D:c3 3.D:g7 mat), b) 1.Sf8 hrozí 2.S:g7+ V:g7/D:g7 3.Jc4/Jd3 mat, 1...V:c3 2.Jd3+ Kd4/D:d3 3.Va4/S:g7 mat, 1...D:c3 2.Jc4+ Kd4/V:d3 3.Vd1/S:g7 mat. Recipročná zámena druhých ťahov bieleho vo dvojčatách; napriek symetrii sa riešiteľom páčila živá kombinácia.

Knihy za riešenie problémov č. 2172-2174 vyhrávajú: Peter Kapás, Trieda Sovietskej armády 22, 040 00 Košice, Ctirad Kotík, Tyršova 4, 586 01 Jihlava a Peter Rebro, Vodárenská 175, 019 01 Ilava-Klobušice.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 11. mája t. r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 277. (-kh)


* * *

Memoriál Richarda Rétiho

Zatiaľ čo vlani sme sa radovali z úspechov československých šachistov, tohtoročná Tirnavia patrila jednoznačne hosťom zo ZSSR, ktorí si odniesli prvenstvo zo všetkých troch medzinárodných turnajov a navyše splnili celý rad noriem medzinárodných titulov. O úspechu Barejeva sme už písali a úspešní boli sovietski šachisti aj vo veľmajstrovskom turnaji 8. kategórie (Memoriál Richarda Rétiho): 1. Goľdin 9,5 (norma vm) 2. Ostenstadt 8,5, 3. Savon 8, 4.-5. Štohl, Basin 7,5 (norma mm), 6.-7. Bilek, Lanka 7, 8. Lechtýnský 6,5, 9. Lanč 6, 10.-11. Blatný, Sikora-Lerch 5,5, 12.-13. Cvetković, Schlosser 4,5, 14. Báňas 3,5. Príjemným prekvapením bol mladý Nór na 2. mieste i rutinovaný maďarský veterán Bilek. Z našich hráčov potvrdil Štohl stabilnú formu, Lechtýnský silným finišom napravil katastrofálny štart a olympionik Blatný hral nevyrovnane. Trnavským šachistom, zaťaženým občasnými organizačnými starosťami, sa tradične nedarilo a najmä Báňas pôsobil v závere unaveným dojmom. V 10. kole sa stal obeťou teoretickej novinky, ktorú si víťaz turnaja dosť cení:


GoľdinBáňas (Grünfeldova indická)

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.g3 Sg7 4.Sg2 d5 5.c:d5 J:d5 6.e4 Jb4 7.d5 c6 8.a3 Da5 9.Jc3 c:d5 10.Se3 d4 11.a:b4 Dd8 12.e5!! To je tá novinka, ktorú vraj Goľdin objavil doma pred 5 rokmi a až v tejto partii sa mu podarilo demonštrovať svoj patent. Teória uvádza iba 12.S:d4 (je jasné, že 12.Sd2 d:c3 13.S:c3 nič nedáva) S:d4 13.Jge2 Sb6 s rovnou hrou. 12...d:c3. Prvý sporný moment. Jedinou alternatívou je d:e3 13.D:d8+ K:d8 14.f4! s dlhodobým vyradením strelca g7, lebo pokus o jeho rozohranie 14...f6? viazne na 15.0-0-0+ Ke8 (Jd7? 16.e6) 16.Jd5 a aj inak biely udrží tlak pri materiálnej rovnováhe, lebo Pe3 bude čoskoro stratený. 13.D:d8+ K:d8 14.b:c3 S:e5 15.Je2 Jd7 16.0-0 a6 17.Vfd1 Kc7 18.Jf4 S:f4. Za pešiaka má biely náskok vo vývine a nesporný tlak, ktorý po tejto výmene ešte narastie. Čierny sa k nej neodhodlal s ľahkým srdcom, napríklad na prirodzenú obranu proti hrozbe 19.Jd5+ 18...e6 vychádza variant 19.Jd3 Sd6 20.c4 e5 21.c5 Se7 22.b5! 19.S:f4+ e5 20.Se3 f5. Je možné, že tento ťah ešte zhorší nepohodlné postavenie čierneho, ale je ľahšie radiť ako hrať. V ďalšom priebehu biely poučne rozohrá do maxima dvojicu strelcov: 21.Va5 Ve8 22.b5 Ve6 23.Va2 Vb8 24.c4 Kd8 25.Sd5 Ve8 26.b6! Ke7 27.f4! e4 28.Vad2 Kf8 29.Sd4. Tym je čierny dokonale "spatovaný" a zo zúfalstva musí chodiť pešiakmi, ktorí čoskoro padnú pod údermi skoordinovaných bielych síl. 29...a5 30.Va2 Va8 31.Vda1 e3 32.Kf1 Va6 33.V:a5 J:b6. Ani obeť kvality neprinesie vykúpenie. 34.V:a6 J:d5 35.V6a3 e2+ 36.Ke1 Je7 37.Sc5 Kf7 38.Ve3 Se6 39.Va7 S:c4 40.V:b7 Se6 41.K:e2 Kf6 42.Kf2 Kf7 43.Vc7 a čierny sa vzdal. mvm Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred