Vzad << >> Vpred

ŠACH

(21.4.2011)


Skladba č. 3829 – originál

Marián Šemrinec, Krompachy

Mat 3. ťahom (8–7)Oprava po vyše dvadsiatich rokoch

Kontrolná notácia diagramu: b. Kh7 Db7 Vb2 Vh2 Pa3 e5 f2 g6 (8), č. Ke4 Pa4 d4 d5 f3 f5 g7 (7), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3824 (Štúň): 1.Vh4 Sg3 2.Vc4 Vh3 3.Kc3 Se5 mat, 1...Sh8 2.Vc4 Vg7 3.Kc3 Vg3 mat. Dva batériové modelové maty sú v podstate totožné, ale so vzájomnou výmenou funkcií veže a strelca v priebehu riešení. – Vypísanú odmenu vyhráva Mgr. Pavel Brtáň, 962 04 Kriváň.

Oprava. V oddelení trojťažiek a mnohoťažiek skladateľskej súťaže Pravda 1989 získala II. cenu 16-ťažka M. Hlinku č. 2213 zo 7.7.1989. Po mnohých rokoch boli v tejto skladbe nájdené závažné duály, ktoré medziiným, viedli k skráteniu riešenia o jeden ťah. Autor sa preto ku skladbe vrátil a v spolupráci s druhým autorom sa mu podarilo nájsť korektnú opravu, ktorú dnes uverejňujeme prvý raz: Michal Hlinka (Košice) a Ľuboš Kekely (Snežnica): b. Ka7 Vh8 Sb2 Sg8 Pe3 f6 f7 g5 h7 (9), č. Kf8 Ja5 Jd6 Pe4 e5 e6 g6 (7), mat 16. ťahom, riešenie (trochu skrátené): 1.Sa3! Jc6+ 2.Ka8! Jb4! 3.Kb8! Ja6+ 4.Ka7 Jc5! 5.Sb4! tempo Jc8+ 6.Kb8 Jd6 7.Ka8! tempo Jdb7 (7...Jcb7 8.Ka7) 8.Ka7 Jd6 9.Kb6 Jd7+! (ináč rýchlejšie) 10.Kc7! Jc5 11.Kc6! Jcb7 12.Kb6! tempo Jc5 13.K:c5 tempo J:f7 14.Kc6+! Ke8 15.S:f7+ K:f7 16.Vf8 mat. (kh)


Vzad << >> Vpred