Vzad << >> Vpred

ŠACH

(28.4.2011)


Skladba č. 3830 – originál

Ignác Mészáros, Nemecko

Mat 2. ťahom (5–6)V Ružinove pokračujú stretnutia šachistov

Kontrolná notácia diagramu: b. Ke6 Dh3 Sa6 Jf7 Pe3 (5), č. Ke4 Sf8 Jc1 Jh7 Pd4 e2 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e–mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3825 (Salai a Labai): Zvodnosť 1.De6? hrozí 2.V:e4+ S,P:e4 3.e3 mat, 1...Ve5 2.V:c4+ J:c4 3.Sc3 mat, 1...Vc5 2.Jc1! a 3.Jb3 mat, 1...Jc2!, riešenie 1.Dc6 hrozí 2.V:c4+ J:c4 3.Sc3 mat, 1...Ve5 2.Jc1! a 3.Jb3 mat, 1...Vc5 2.V:e4+ S,P:e4 3.e3 mat. Zaujímavo motivovaná hrozbová cyklická zámena druhých ťahov ("Šedejov cyklus"). – Vypísanú odmenu vyhráva Jozef Kobolka, Jabloňová 52, 010 04 Žilina.

Riešenie skladby č. 3826 (Nemček): 1.g7-g5 Vf5:g6! en passant mat. Podľa autora "veža vznikla premenou pešiaka, takže v nej zostali jeho gény" – inými slovami, veža môže brať aj ako pešiak. Uvedené riešenie nám poslalo vyše 10 riešiteľov, z ktorých sme vyžrebovali ako výhercu knihy "Šachové žarty – Chess Jokes" Milana Svrčka z Vrútok. – Ostáva však otvorená otázka, či by s rovnakým odôvodnením nešlo aj 1.g7-g6 Vf5:g6 e.p. mat. Pokúste sa nájsť nejaký vtipný argument...

● Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude zajtra (v piatok 29. apríla) od 18. do 21. h v Dome kultúry Ružinov. (kh)


Vzad << >> Vpred