Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(27.10.1989)


Problém č. 2239 – originál

Pavla Leblochová, Humenné

Mat 2. ťahom

 


Problém č. 2240 – originál

Ivan JarolínVKSACH

Pomocný mat 3. ťahom

2 riešeniaPočítače sa učia skladať

Popri tempovej dvojťažke v súčasnosti zrejme jedinej čs. šachovej skladateľky uverejňujeme pomocný mat, ktorý zložil známy bratislavský počítačový expert s využitím programu, ktorého autorom je Václav Kotěšovec z Prahy. V čom sa jeho dve riešenia podobajú? Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (dvoch za dvojťažku, jedného za pomocný mat) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2239 b. Kg7 Dd2 Va6 Vb4 Je3 Jg8 Pa4 c5 f5 (9), č. Ke5 Sa1 Jh8 Pb5 b6 b7 c7 e4 e6 f4 h5 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2240 b. Ka1 Vf1 Sf5 Jg3 (4), č. Kb7 Jc6 (2), čierny začne a pomôže bielemu dať mat tretím ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho.)

Riešenie problému č. 2227 (Zvarka) z 18. augusta: 1.De7 hrozí 2.De4 mat, 1...d5, S:d3, Je6, Kd5, K:d3 2.De3, Dc5, Dd6, Ke3, De4 mat. Za hlavné treba pokladať dva varianty s blokovaním poľa. V ďalšej dvojťažke by sa autor mohol pokúsiť o štyri...?

Riešenie problému č. 2228 (Sivák) z 18. augusta: Intencia bola takáto: čierny vráti g2-g1V+, biely vráti b7:Sc8J a namiesto toho dá mat ťahom 1.b:a8D. Žiaľ, rovnaké pokračovanie vychádza aj po retroťahu čierneho g2:Xh1+, čo možno pokladať za vedľajšie riešenie. Napriek chybe sa úloha páčila.

Knihy za riešenia problémov č. 2227 a 2228 vyhrávajú: Vojtech Čepela, 018 64 Košeca 7, Tibor Olejka, Nádražná 892, 958 01 Partizánske a Jana Seidlová, Februárového víťazstva 39/7, 971 01 Prievidza.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 2. novembra t. r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov. (-kh)


* * *

Dve miniatúrky

Z medzinárodného superfestivalu v Bieli prinášame ešte dve miniatúrne partie pre poučenie i pobavenie čitateľov:


SokolovMiles (Nepravidelné otvorenie)

1.d4 d6 2.Jf3 Sg4. V poslednom čase sa občas objavuje toto novátorské otvorenie, ktorého zmyslom je čím skôr vybočiť z teoretických chodníčkov. Inventívnemu anglickému veľmajstrovi takáto vlastná tvorba vyhovuje – keď je vo forme, má hlavu plnú sviežich ideí. 3.c4 Jd7 4.e4 e5 5.Se2 Se7 6.d5 S:f3 7.S:f3 Sg5! Partia nadobudla charakter staroindickej obrany, kde čiernemu sa pohodlne podarilo vymeniť zlého strelca a so svojou stratégiou môže byť spokojný. 8.Jc3 a5 9.S:g5 D:g5 10.0-0 Jh6!? Koketuje s možným postupom f7-f5 po príprave. Usúdiac, že tzv. "normálny" priebeh by neveštil nič príjemného, biely sa púšťa do nejasnej avantúry: 11.Db3?! Jc5 12.Db5+ Ke7 13.Ja4 b6 14.J:c5? Lepšie bolo 14.a3. 14...b:c5 15.a3 Vhb8 16.Dc6 Kd8! Silnejšie ako Va7?! 17.b4! a:b4 18.a:b4 Vb6 19.V:a7 V:c6 20.d:c6 s výhodou bieleho. 17.h4!? Na 17.b4 by prišlo a:b4 18.a:b4 V:a1 19.V:a1 Dd2 (c:b4 20.c5!) 20.b:c5 Dd4 s ďalším D:c5 a dobrou koncovkou. Teraz 17...D:h4? by bolo chybou pre 18.b4! 17...Dd2 18.Sd1. Na to sa biely spoliehal. 18...Jg8! 19.Sa4 Jf6. Odrazením matovej hrozby má odrazu čierny rozhodujúcu výhodu, keď pre zmenu hrozí chytenie bielej dámy ťahmi Va7 a Vb6. Znervóznený nepriaznivým vývojom sa biely pokúša o otvorenie f-stĺpca s myšlienkou Va7 21.f:e5, ale uniklo mu smrteľné oslabenie 2. radu. 20.f4? V:b2! a biely sa vzdal. Po 21.Da8+ Ke7 nezabráni matu.

O tom, že podceňovať ženy sa nevypláca, sa presvedčil iný juhoslovanský veľmajster v medzinárodných majstrovstvách Švajčiarska:


NemetJoselianiová (Dámsky gambit)

1.d4 d5 2.Jf3 Jf6 3.c4 e6 4.Jc3 Se7 5.c:d5 e:d5 6.Sg5 c6 7.e3. To ešte nie je chyba, ale viac problémov musí čierny riešiť po 7.Dc2. 7...Sf5 8.Sd3 S:d3 9.D:d3 Jbd7 10.0-0 0-0 11.Vab1 Je4 12.Sf4? Po vlažnom otvorení biely odrazu prejavuje neopodstatnené ambície namiesto toho, aby sa zmieril s plným vyrovnaním po 12.S:e7 D:e7. Súperka reaguje s pravou "mužskou" energiou: 12...g5! 13.Sg3 f5 14.Je5? Nie je celkom jasné, čo mal biely na mysli. Právom sa mu nepáčili alternatívy 14.Se5 g4 alebo 14.h3 J:g3, ale po 14.Je2 by sa ešte nič nedialo. 14...f4 15.e:f4 g:f4 16.S:f4 V:f4 17.J:e4 J:e5! Možno rátal len s hmlistou kompenzáciou za figúru po V:e4 18.Dg3+ Kf8 (aj tá je zjavne nedostatočná), ale teraz sa presvedčil, že má proste o figúru menej. Preto sa biely vzdal. Aj také veci sa stávajú. MVM Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred