Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(5.1.1990)


Problém č. 2259 – originál

Bartolomej Borovský

Spišská Nová Ves

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 2260 – originál

Štefan Škultéty, Levice

Mat 2. ťahomProblém č. 2261 – originál

Viliam Tretjak, Jelšava

Mat 2. ťahomŠtvrťstoročie

O štyri dni – deviateho januára – bude tomu práve 25 rokov, čo vznikla naša šachová rubrika, aby takmer s astronomickou pravidelnosťou vychádzala týždeň čo týždeň a prinášala najmä originálne skladby domácich autorov, ale občas aj pekné reprodukcie, správy z kompozičného šachu a komentované partie, knižnými cenami podnecovala záujem širokých vrstiev šachistov o riešenie problémov a skladateľskými súťažami získavala nových záujemcov o toto krásne odvetvie šachu, ale aj kultúry všeobecne. Svoju prvotinu v nej uverejnilo dosiaľ 203 šachových skladateľov, pričom celkový počet publikovaných problémov dosiahol číslo 2261: sú to absolútne slovenské, ale asi aj československé rekordy. Vzhľadom na stále trvajúci záujem čitateľov pevne veríme, že tieto rekordy budú v ďalších rokoch ešte mnoho razy prekonané a rubrika bude naďalej účinne prispievať k propagácii kompozičného šachu, a tým aj k udržaniu jeho svetovej úrovne v našom štáte.

Prvú rubriku v novom roku venujeme našim prispievateľom starších generácií. Osobitne vítame (po dlhšej odmlke) najstaršieho československého šachového skladateľa, 90-ročného B. Borovského (nar. 12.7.1899 v Spišskej Novej Vsi), pôvodným povolaním rušňovodiča, ktorý uverejnil svoju prvotinu u nás pred 18 rokmi (bol aj najstarším začínajúcim autorom) a dosiaľ zložil 11 problémov. Veríme, že aj jeho dvanásta dvojťažka sa bude riešiteľom páčiť, podobne ako ďalšie dve od jeho mladších kolegov. – Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2259 b. Kh3 Vb4 Ve7 Sc7 Sc8 Jb7 Je6 Pe2 (8), č. Kd5 Va8 Sc6 Sg1 Jf6 Jg6 Pa4 b5 b6 d7 (10), 2260 b. Kc5 Dh5 Vf7 Sb1 Jd3 Jg4 Pe5 f4 f5 g2 (10), č. Ke4 Vg3 Pg5 (3), 2261 b. Kc8 Dh2 Sg8 Jb3 Jg5 Pc4 d5 (7), č. Kd6 Ve3 Vf6 Jf7 Pe5 e7 (6) – v každej pozícii biely začne a dá mat druhým ťahom.)

Riešenie problému č. 2243 (Krbúšik) z 24.11.1989: 1.Dh8 hrozí 2.D:e5 mat, 1...e4, Kg5 2.Dh6, Df6 mat (1...Ke3, Ke4 2.D:e5 mat), zvodnosť 1.Dc3? e4 2.Dg3 mat, 1...Kg5! Zámena matu.

Riešenie problému č. 2244 (Sivák) z 24.11.1989: 1. riešenie 1.D:a2+ Kb4 2.Da1 Jc3 mat, 2. riešenie 1.D:b2+ Ka4 2.Da1 Jd2 mat. Čierny svojou hrou "spresní" pripravené dva maty.

Riešenie problému č. 2245 (Dawson) z 24.11.1989: 1.Vf1 s nebrániteľnou hrozbou 2.Vf8 mat. Prečo nejde 1.0-0? Posledné ťahy čierneho mohli byť h7-h6, Kc8-b8, Kc8:Sb8 alebo Kc8:Jc8, z čoho vidieť, že predtým biely musel ťahať kráľom alebo vežou (nemal skadiaľ prísť strelcom alebo jazdcom na b8) a teda podľa pravidiel nemá právo na rošádu.

Knihy za riešenia problémov č. 2243-2245 vyhrávajú: Bartolomej Borovský, Levočská 20-24, 052 01 Spišská Nová Ves, Pavol Gajdoš, ČSĽA 5, 953 00 Zlaté Moravce a Zoltán Varga, VÚ 3851, 911 92 Trenčín.


Pravda – Tirnavia 1990

Všetky originálne šachové problémy, uverejnené v našej rubrike počas roku 1990, budú zaradené do skladateľskej súťaže. O jej rozdelení na jednotlivé skupiny rozhodneme podľa počtu a kvality súťažných skladieb. Osobitne sa budú hodnotiť problémy začínajúcich autorov (do 3 rokov od prvotiny). Do súťaže sa zaradia aj originály uverejnené v bulletine Pat a mat. Autori víťazných skladieb získajú peňažné ceny, ktoré venuje TJ ŽOS Trnava. Súťaž je vypísaná len pre československých autorov (aj neorganizovaných). (-kh)


Vzad <<  >> Vpred