Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(6.1.1989)


Problém č. 2144Ľ. Lačný

1. miesto

Šaľa – Zvolen C 31.7.1988

Mat 2. ťahom

 


Problém č. 2145L. Packa

1. miesto

Šaľa – Zvolen C 31.7.1988

Pomocný mat 2. ťahom

pozri textProblém č. 2146Š. Sovík

II. cena

Rudenko 50 C 1.7.1988

Mat 3. ťahomSúťažné a tvorivé úspechy

Nový rok začíname v našej rubrike malou prehliadkou troch úspešných diel slovenských šachových skladateľov rozličných generácií. V medzimestskom, resp. medzioblastnom zápase, o ktorom sme už písali, dosiahol krásny tvorivý úspech zaslúžilý majster športu Ľudovít Lačný zo Žiaru nad Hronom (nar. 8.12.1926) dvojťažkou, ktorej podstatnou súčasťou obsahu je zvodnosť 1.Vh5?. Stále sa zlepšujúci Ladislav Packa z Galanty (nar. 12.9.1959) zvíťazil v oddelení pomocných matov zaujímavými trojčatami so zacloňovaním bielych a čiernych línií (v diagramovej pozícii vychádza 1.Sf3 Vc4 2.Ke3 Sf4 mat). Štefan Sovík z Modry (nar. 29.12.1944) splnil v minulom roku podmienky pre udelenie titulu majstra športu a k sérii svojich nedávnych úspešných vystúpení pridal teraz to (zatiaľ) najpôsobivejšie: druhú cenu vo veľmi silne obsadenej sovietskej trojťažkovej súťaži na počesť päťdesiatin Valentina Rudenka (riešiteľov upozorňujeme na zdanlivé hry 1...Vd:e3 2.Jf4+, 1...Vf:e3 2.Dd4+ a zvodnosť 1.Sd4? s hrozbou 2.Ve5+...). Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

(Kontrolná notácia diagramov: 2144 b. Kg7 Db4 Ve1 Vh6 Sa3 Se2 Jd4 Pf3 f5 (9), č. Ke5 De4 Sb1 Sc7 Pd5 f4 f7 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2145 a) b. Kh2 Vc8 Vh3 Sb1 Sb8 Pc3 (6), č. Kd2 Va4 Vd8 Sh1 Pb2 e2 e6 f2 g6 h4 (10), b) premiestniť Pe2 na d3, c) premiestniť v diagrame Kd2 na f6, vo všetkých troch pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom; 2146 b. Ka8 Df6 Vc4 Ve7 Sb5 Se3 Jf1 Jh3 (8), č. Kd5 Dh1 Vd3 Vf3 Sa3 Se4 Jd8 Je2 Pd6 f5 (10), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom).

Riešenie problému č. 2126 (Vicén) z 25. novembra 1988: Zdanlivé hry 1...c3, c:d3 2.Jf2, S:d3 mat, riešenie 1.J:f3! (?) hrozí 2.Jde5 mat, 1...c3, c:d3, K:f3, D:e1, Jf7 2.Jg5, Jd2, Dg2, Jde1, Da8 mat, za zmienku stojí aj zvodnosť 1.V:c4? hrozí 2.Jd3~ mat, 1...J:d4, J:e5 2.Dg2, J:e5 mat, 1...J:c4,Jg5!. Motivačne zaujímavá dvojťažka so zámenou dvoch matov a ďalšími zámenami, len nevieme, čo povie rozhodca na branie jazdca v úvodníku.

Riešenie problému č. 2127 (Bednár) z 25. novembra 1988: Pokusy 1.Vf3?, Vc3?, Ve6? vždy s dvojicou hrozieb viaznu na 1...V:g4!, h:g5!, Vh3!, po úvodníku 1.Ve5 sú tri hrozby, ktoré vychádzajú jednotlivo po 1...V:g4 2.Jf3+ Kc3 3.Sb2 mat, 1...h:g5 2.c3+ K:e5 3.Jd7 mat, 1...Vh3 2.Je6+ K:e5 3.Jd7 mat, navyše 1...K:e5 2.Jf3+ atď.

Knihy za riešenie problémov č. 2126-2128 vyhrávajú: Tomáš Bánovčan, Obrancov mieru 1156, 020 01 Púchov, Slávka Tallová, Jiráskova 165, 916 01 Stará Turá a Marek Šmilňák, Groner 30, 085 01 Bardejov.


Pravda – Tirnavia 1989

Všetky originálne šachové problémy, uverejnené v našej rubrike počas roku 1989, budú zaradené do skladateľskej súťaže. O jej rozdelení na jednotlivé skupiny rozhodneme podľa počtu a kvality súťažiacich skladieb. Osobitne sa budú hodnotiť problémy začínajúcich autorov (do 3 rokov od prvotiny). Do súťaže sa zaradia aj originály uverejnené v bulletine Pat a mat. Autori víťazných skladieb získajú peňažné ceny, ktoré venuje TJ ŽOS Trnava. Súťaž je vypísaná len pre československých autorov (aj neorganizovaných). (-kh)


Vzad <<  >> Vpred