Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(25.11.1988)


Problém č. 2126 – originál

Zoltán Vicén, Stará Bystrica

Mat 2. ťahom


Problém č. 2127 – originál

Milan Bednár, Kurima

Mat 3. ťahomProblém č. 2128 – originál

Ladislav Šárközy, Važec

Biely vyhráVeža a strelec proti veži

Dvojťažka nedávno začínajúceho autora je veľkým skokom vpred: vychádzajú v nej zdanlivé hry 1...c3 2.Jf2 mat a 1...c:d3 2.S:d3 mat, ktoré sa po úvodníku zamenia, pravda, po veľmi "nekonvenčnom" úvodníku... V trojťažke treba najprv prešetriť zvodnosti 1.Vf3?, 1.Vc3? a 1.Ve6?, a najmä sústrediť sa na počet hrozieb. Autor štúdie patrí k našim mladým a nádejným praktickým šachistom, preto nie div, že inklinuje k teoretickým koncovkám. Bez čiernych pešiakov by zrejme biely nevyhral, ale v danej pozícii použije takéto zaujímavé obraty: 1.Vd7+ (1.V:h2? Kc7! s remízou) 1...Ke8 2.Vd2! (hrozí 3.Sg6+ a 4.Vd8+) 2...Kf8 3.V:h2 Vg1 4.Vh8+ Vg8 5.Vh7! Vg1 6.Vf7+ Kg8 7.Vc7 Kh8 8.Vc2 (hrozí 9.Vh2+ a 10.Se6+) 8...Vh1 9.Vc8 mat, alebo 6...Ke8 7.Vc7 Vd1 8.Vh7 Vd6+ (8...Kd8 9.Vh8+ Kc7 10.Vc8+ Kd6 11.Vd8+ a vyhrá) 9.Se6 Kd8 10.Vh8+ Kc7 11.Vc8 mat. – Riešenia prvých dvoch problémov a prípadné poznámky k riešeniu tretieho pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 2110 (Dešť) zo 14. októbra: 1.Sg4 hrozí 2.D:f5 mat, 1...Ke4, Kd5, Vf4, Jg7 2.Jf4, Jc3, J:f4, J:d4 mat. Pekná hra batérie V-J po dobrom úvodníku, i keď by asi stálo za to pokúsiť sa o ušetrenie Vf1.

Riešenie problému č. 2111 (Radi) zo 14. októbra: 1.Vb4 Vfa6 2.Vcc4 V4a5 mat, 1.Vc5 Vaa6 2.Vhc4 Vfb6 mat, a keď začína biely 1.Vg4 Vch3 2.Vff4 V4h3 mat; 1.Vf3 Vhh2 2.Vaf4 Vcg2 mat. Štyri totálne echové modelové maty sa riešiteľom páčili.

Knihy za riešenia problémov č. 2110-2112 vyhrávajú: žiačka Anna Igrinyiová, Vlčince 3, Trenčianska 3/27, 010 08 Žilina, Milan Ondruš, 013 02 Kotrčiná Lúčka 81, okr. Žilina a Zoltán Vicén, 023 04 Stará Bystrica 479.

(Kontrolná notácia diagramov: 2126 b. Kh1 Dg8 Va4 Ve1 Sb1 Sh6 Jd3 Je5 Pc5 d4 (10), č. Ke4 De3 Sg1 Jd6 Jf3 Pc4 f5 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2127 b. Kc1 Vb6 Ve3 Sa3 Sf5 Jc5 Jg5 Pa4 c2 e2 g4 g6 (12), č. Kd4 Vh4 Sa2 Sh2 Pa5 c4 c6 d5 f4 g7 h6 (11), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom; 2128 b. Kf6 Vh7 Sf5 (3), č. Kd8 Ve1 Pb6 b7 h2 (5), biely začne a vynúti výhru.)


O miniatúrkach

Kniha Šachmatnyje Zadači – Miniaťury, ktorá nedávno vyšla v moskovskom vydavateľstve Fizkuľtura i sport, obsahuje na 334 stranách 892 miniatúrnych priamych matových úloh od ruských a sovietskych autorov. Zozbieral ich spisovateľ Alexandr Tiškov a po jeho smrti (1982) usporiadal a okomentoval medzinárodný majster v kompozičnom šachu Viktor Čepižnyj. Ide o dosiaľ najväčšie dielo venované výlučne miniatúrkam, ktoré svojím prístupným obsahom, ale aj stotisícovým nákladom isto zohrá významnú úlohu pri získavaní nových záujemcov o kompozičný šach. Osobitne upozorňujeme na Tiškovov úvod, ktorý patrí k tomu najkrajšiemu, čo bolo o kompozičnom šachu dosiaľ napísané (jeho preklad vyšiel u nás r. 1985 v týždenníku Expres a bulletine Pat a mat).

* Rekord v dĺžke rozmýšľania nad jedným ťahom drží Brazílčan Francisco Trois. Na 7. ťah v partii s L. Santosom vo Vigu r. 1980 spotreboval 2 hodiny a 20 minút. Pravda, nemôžeme nepripomenúť, že prekonanie tohto rekordu nebude veľmi náročné... (-kh)


Vzad <<  >> Vpred