Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(30.9.1988)


Problém č. 2106 – originál

Emil Klemanič, Košice

Mat 2. ťahom

a) diagram b) Sb1 na b7


Problém č. 2107 – originál

Ivan JarolínVKSACH

Pomocný mat 3. ťahom

2 riešeniaPočítače – skladatelia

Popri zaujímavej dvojníkovej dvojťažke predstaviteľa našej najmladšej skladateľskej generácie (na "recipročné" námety) uverejňujeme jednoduchý, ale pekný a zaručene korektný pomocný mat, ktorý vytvoril počítač Schneider CPC 6128 vďaka špeciálnemu programu VKSACH (verzia 2.17). Autorom programu je náš známy svetovo uznávaný odborník, Václav Kotěšovec z Prahy, pričom konkrétny námet zadal a počítačom spracoval Ivan Jarolín z Bratislavy. Po skladbách hudobných sa teda počítače učia tvoriť aj šachové kompozície, pravda, zatiaľ v oboch oblastiach so značnou dávkou schematizmu. Ale čo môžeme očakávať od vývoja? – Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (dvoch za dvojťažku, jedného za pomocný mat) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2106 a) b. Kd8 Dc8 Vd6 Ve5 Sb1 Sc7 Jf7 Pg2 h3 (9), č. Kf4 Dc2 Vd2 Se2 Jc1 Pc4 d4 e6 g3 g7 (10), b) Sb1 premiestniť na b7, v oboch pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom; 2107 b. Ka1 Vc8 Sb3 Je4 (4), č. Kd5 Jb5 (2), čierny (ktorý stojí v šachu) začne a pomôže bielemu dať mat tretím ťahom, k cieľu vedú dva rôzne prvé ťahy čierneho.)

Riešenie problému č. 2094 (Nandráži) z 15. júla: Zdanlivá hra 1...K:d3 2.Dd2 mat, riešenie 1.Dc7 hrozí 2.Dc3 mat, 1...K:d3, V:d3, J:d3, Jb2~ 2.Vd2, Dc5, Vc4, Dc4 mat. Nebolo by možné "prirobiť" ešte jednu zámenu matu?

Riešenie problému č. 2095 (Krbúšik) z 5. augusta: 1.Jc3 tempo 1...Kd4, Kd6, d6, d4 2.Sf6, Sf4, Jc6, Jc4 mat.

Riešenie problému č. 2096 (Reiprich) z 5. augusta: 1.Jb1 f:e5 (hrozí) 2.Jd6 Kd4 3.Vd2 mat, 1...K:e4 2.Vc4+ Kd3, K:e5 3.Vd4, f4 mat, 1...f:e4 2.Vd2+ Kc4 3.Vd4 mat, 1...b3 2.Vc3+ K:e4 3.Ve3 mat. Veľmi dobrý úvodník a jemné varianty s výborne využitou vežou.

Knihy za riešenia problémov č. 2095 a 2096 vyhrávajú: Drahoslav Cagáň, Puškinova 13, 940 49 Nové Zámky, Stanislav Navarčik, Medekova 6, 036 01 Martin a Peter Žido, 1. mája 2057, 069 01 Snina.


Úspechy Valušku a Kissa

Trochu nečakane sa na zasadaní Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach v Budapešti objavil ďalší zväzok Albumov FlDE, zahrňujúci obdobie 1980-1982. Na lepšom papieri ako dosiaľ, značne hrubší (432 strán), obsahujúci viac skladieb (1083), riešenia pri diagramoch, ale aj register tém. Kniha, ktorú juhoslovanský vydavateľ predával za 40 západonemeckých mariek, nás zaujala najmä z dvoch hľadísk: Ján Valuška v nej získal potrebné body na udelenie titulu medzinárodného majstra v kompozičnom šachu, a najviac bodov pre naše farby – 8 – dosiahol Ivan Kiss (treba zdôrazniť, že ešte pred dovŕšením svojho 19. roku – narodil sa 31.12.1963). Na druhej strane viacerí naši autori sa budú cítiť poškodení nezaradením niekoľkých vskutku svetových skladieb...

Na 45 získaných bodoch sa podieľajú čs. skladatelia takto: Kiss 8, V. Pachman (posmrtne) 5,3, Matouš 3,3, Labai 3, Salai jr. 2,7, Kotěšovec, Križovenský, Lačný, Lehen, Mlynka, Taraba, Valuška po 2, Fritz 1,7, Blunár, Brabec, Dučák, Libiš, Sabol, Salai sr. a Skoba po 1.

A aké je poradie žijúcich čs. autorov zo všetkých albumov spolu: Valuška 26,5, Brabec 21, Pituk 18,2, Formánek a Mlynka po 14, Labai 13, Šindelář 12,7, Lačný 12,5, Kos 11, Pospíšil 8,3, Šutara a Kiss po 8, Matouš 6,7, V. Miltner a Přibyl po 6, Kotěšovec a Lehen po 5, Salai sr. 4, Sedlák 3,3, Burda, Idunk, Prandstetter a Sovík po 3, Salai jr. 2,7 atď.

Neuveriteľný rekord dosiahol v poslednom zväzku Milan Vukcevich, skladateľ USA juhoslovanského pôvodu: 51 bodov!

Na základe celkových výsledkov veľmajstrami kompozičného šachu sa stali: M. Vukcevich (93,7), J. Vladimirov (ZSSR, 74,2), A. Guľajev (ZSSR, 73,5), C. Goldschmeding (Holandsko, 71) a E. Pogosianc (ZSSR, 70,5). Titul medzinárodného majstra popri Valuškovi získali Alaikov a Gandev (BĽR), Kacneľson, Kralin a Lobusov (ZSSR), Karpati (USA), Korányi (MĽR), Retter (Izrael) a Ruszczyňski (PĽR). (-kh)


Vzad <<  >> Vpred