Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(5.8.1988)


Problém č. 2095 – originál

Marián Krbúšik, Opava

Mat 2. ťahom


Problém č. 2096 – originál

Gejza Reiprich, Vrútky

Mat 3. ťahomBiely dáva voľné pole

Patrí obyčajne medzi klady šachových úloh, ak svojím prvým ťahom dá biely čiernemu kráľovi väčší priestor v podobe únikového ("voľného") poľa. Pravda, pritom je dôležité, aby aj ostatný obsah bol pekný... Riešenia dnešných problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2095 b. Kf7 Sg5 Ja5 Jb5 Pb4 e2 g4 (7), č. Ke5 Pd5 d7 e3 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2096 b. Kc6 Vc2 Sd1 Se5 Jd2 Je4 Pf2 (7), č. Kd3 Pa4 b4 b6 e6 f5 f6 (7), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

Riešenie problému č. 2079 (Benítez) z 10. júna: a) 1.Vb5 Se4 2.Ve5 Va6 mat, b) 1.Vf7 Vd5 2.Vf6 Jc7 mat. Dobré využitie daného materiálu.

Riešenie problému č. 2080 (Radi a Gvozdják) z 10. júna: a) 1.Sc5 Jb3 2.Jd6 Ja5 3.Ve6 Jc3 mat, b) 1.Ve6 Jb3 2.Sc5 Ja5 3.Jd6 Jc3 mat, c) 1.Jd6 Jb3 2.Ve6 Ja5 3.Sc5 Jc3 mat. Ťahy bieleho ostávajú rovnaké, ale čierneho sa cyklicky striedajú. Dôvtipný mechanizmus je umožnený premiestňovaním čiernych figúr na také polia, kde si striedavo (cyklicky) vzájomne bránia v pohybe.

Knihy za riešenie problémov č. 2079 a 2080 vyhrávajú: Milan Buček, Mikušovce 165, 018 55 p. Tuchyňa, Jozef Malinovský, Leninova 15, 018 61 Beluša a Jozef Pinter, Lumumbova 37, 851 03 Bratislava.

* Ako nás dodatočne upozornili niekoľkí riešitelia, problém č. 2055 (Kiss) z 8. apríla t. r. má vedľajšie riešenie 1.V:a1. Knižnú prémiu vyhráva Vincent Boldižár, Myslavská 245, 040 16 Košice.

* Definitívny výsledok 3. svetovej súťaže v kompozičnom šachu bude vyhlásený na zasadaní Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach v Budapešti, koncom augusta t. r.


* * *

Aktívny šach – áno či nie?

V poslednej dobe víri hladinu šachového sveta otázka tzv. "aktívneho" šachu. Táto nová disciplína je produktom politiky FIDE na čele s predsedom Florenciom Campomanesom, ktorý si ešte vo volebnom programe vytýčil širokú popularizáciu šachu najmä v rozvojových krajinách, a aktívny šach má byť jedným z prostriedkov. Jeho zavedenie sa stretlo s natoľko protichodnými názormi, že šachový svet sa začína takmer deliť na jeho stúpencov a odporcov. O čo vlastne ide?

Už sám názov nie je šťastne zvolený, veď nikomu by nezišlo na um nazvať doteraz zaužívaný systém turnajov a zápasov "pasívnym" šachom ako protipól novej disciplíny, ktorá je v podstate celkom normálnym šachom, pri ktorom každý hráč má 30-minútový časový limit na celú partiu. Vhodnejší by bol teda názov zrýchlený či hodinový šach. Idea je zrejmá – menšia časová náročnosť umožňuje masové zapojenie neprofesionálnych šachistov, ktorým zamestnanie nedovoľuje venovať sa normálnej turnajovej hre a aj súťaže v zrýchlenom šachu sa ľahšie organizujú. Dôležitým momentom môže byť pozornosť televízie, ktorá doteraz nemala záujem o 5-6-hodinové partie, ale hodinové šachové prenosy sú atraktívne a prvé pokusy sa už osvedčili. To sú všetko nesporné klady, ale FIDE chce ísť ešte ďalej a chystá zaviesť riadnu klasifikáciu zrýchlených turnajov s udeľovaním medzinárodných titulov. Práve tento posledný bod vyvolal silný odpor prevažne špičkových hráčov na čele s majstrom sveta Garim Kasparovom, ktorý ako predseda nedávno založenej asociácie veľmajstrov (GMA) vyzval jej členov k bojkotu oficiálnych súťaží v zrýchlenom šachu a v podobnom duchu vystúpil i na pôde sovietskej šachovej federácie. Odporcovia argumentujú nízkou kvalitou rýchlych partií, ktoré sa v závere zvrhávajú na celkom obyčajné "blicky", v ktorých pár ušetrených sekúnd má väčšiu váhu než postavenie na šachovnici. Sú oprávnené obavy, že nový atraktívny druh šachu bude predstavovať silnú konkurenciu. Predovšetkým môže odlákať vplyvných štedrých sponzorov vrátane televízie a tak postupne vytláčať klasický šach v jeho doterajšej forme. Vzniká tu akýsi kontrast typu "biznis kontra duchovné hodnoty" a exmajster sveta Vasilij Smyslov sa dokonca vyjadril, že dnes možno prežívame tragické obdobie v dejinách šachu, lebo klasickému vedeckému šachu, ktorému zasvätili život celé generácie jeho predstaviteľov, hrozí úpadok či dokonca zánik. Lenže dravý vývoj si razí cestu vpred a napriek skeptickým hlasom začiatkom júna sa konali v španielskom Gijone prvé oficiálne majstrovstvá Európy v zrýchlenom šachu pod patronátom FIDE. O nich pár slov nabudúce. Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred