Vzad <<  >> Vpred

Vzad << Výsledky >> Vpred

Pravda-Tirnavia 1987


(15.7., 22.7., 29.7., 12.8., 26.8., 9.9., 23.9.1988, 3.2.1989)

Definitívny výsledok skladateľskej súťažeDvojťažky   Trojťažky a mnohoťažky   Štúdie   Ostatné


Naša ročná celoštátna skladateľská súťaž, uskutočnená v spolupráci s Telovýchovnou jednotou ŽOS Trnava (ktorá na ňu venuje ceny) sa stretla s rekordným záujmom šachových skladateľov. Zúčastnilo sa na nej 134 skladieb uverejnených v roku 1987, z nich 98 v našej rubrike a 36 v bulletine Pat a mat (prípadne ich opravy publikované neskôr, alebo opravy starších skladieb). Z toho bolo 50 dvojťažiek, 14 trojťažiek, 10 mnohoťažiek, 9 štúdií a 51 iných problémov. Po vylúčení neopravených nekorektných, alebo nepôvodných problémov (1971 Sovík, 1992 Sovík, 1995 Vokál, PaM270 Bidleň – Štúň) ostalo v súťaži 130 skladieb, z toho 48 dvojťažiek, 14 trojťažiek, 9 mnohoťažiek, 9 štúdií a 50 iných problémov. (Nie sú započítané 3 originály od zahraničných autorov, ktoré podľa propozícií nemohli v súťaži konkurovať). Navyše z predbežného výsledku bola vylúčená pôvodne prvá cena (2006 Lačný) pre tematického predchodcu (M. Kovačević, 2.p.z. Memoriál Mitrinović 1982).

Vzhľadom na počet a úroveň jednotlivých druhov skladieb sme súťaž rozdelili na 4 oddelenia: A dvojťažky (rozhodca Juraj Brabec, Bratislava), B trojťažky a mnohoťažky (Bedrich Formánek, Bratislava), C štúdie (Bohuslav Sivák, Zvolen), D ostatné problémy (Karol Mlynka, Zlaté Moravce). Osobitne sa hodnotili skladby začínajúcich autorov, za ktoré sa pokladajú problémy uverejnené do troch rokov od dátumu prvotiny.

Komentáre k súťaži a k jednotlivým vyznamenaným skladbám napísali rozhodcovia.

A. DvojťažkyV oddelení dvojťažiek sa na súťaži zúčastnilo 48 skladieb česko-slovenských autorov, ktorých úroveň bola priemerná. Medzi najlepšími sa však predsa našli aj také skladby, ktoré by boli ozdobou hociktorej medzinárodnej súťaže. Platí to predovšetkým o cenách, v ktorých boli spracované originálne myšlienky najmodernejšieho kompozičného smeru. Vyznamenania som udelil v tomto poradí: 

I. cena – Pravda 1987

opr. 1968, 10.7.1987

Ivan Kiss, Modra

Mat 2. ťahom


II. cena – Pravda 1987

č. 1912, 30.1.1987

Ľudovít Lačný

Žiar nad Hronom

Mat 2. ťahomI. cena (opr. 1968, 10.7.1987) Ivan Kiss (Modra): Zvodnosti 1.Df2? hrozí 2.Sh4 mat, 1...Jg6~, J:f4 2.Jg2, D:f4 mat, 1...Jh4!, 1.Jg2? hrozí 2.Sf4 mat, 1...Jg6~, J:h4 2.Df2, J:h4 mat, 1...Jf4! (1...Je4, Je6 2.d:e4, e4 mat), riešenie 1.h:g7 hrozí 2.Sh6 mat, 1...J:f4, J:h4 2.S:f4, S:h4 mat (1...Je4, Je6 2.Se6 mat). Bohatá skladba, ktorá za svoj obsah zaplatila daň v konštrukcii. Spoločná kombinácia Dombrovskisovej témy vo forme vyvrátení s Hanneliusovou témou vo forme obrán, ku ktorej je pridaná recipročná výmena prvého a variantového ťahu – to všetko sa dá označiť symbolom DE/DE/(VV).

II. cena (č. 1912, 30.1.1987) Ľudovít Lačný: Zvodnosť 1.f4? hrozí 2.Vf3 mat, 1...Sb1 2.V:c1 mat (1...V:f4 2.V:f4 mat, 1...Da8!), riešenie 1.Vf3 hrozí 2.V:c1 mat, 1...Sb1 2.Vc2 mat (1...S:c4 2.S:c4 mat). Úvodníkovo-hrozbovo-variantová zámena funkcie ťahu s jedinou tematickou obranou, pričom forma zámeny f4,Vf3 - Vf3,V:c1 - V:c1,Vc2 je špirálová.III. cena – Pravda 1987

č. 1966, 3.7.1987

Peter Gvozdják, Bratislava

Mat 2. ťahom


IV. cena – Pravda 1987

č. 1979, 7.8.1987

Karol Mlynka, Zlaté Moravce

Mat 2. ťahomIII. cena (č. 1966, 3.7.1987) Peter Gvozdják (Bratislava): Zvodnosti 1.c4? hrozí 2.Vc3 mat, 1...Vd3 2.J:d3 mat (1...Sa4!) a 1.Vc3? hrozí 2.d3 mat, 1...Vd3 2.c:d3 mat (1...V:e4!), riešenie 1.d3 hrozí 2.Dd2 mat, 1...V:d3 2.V:d3 mat (1...V:d1 2.D:d1 mat). Veľmi originálny námet spočívajúci v "špirálovej" zámene prvého a hrozbového ťahu – čiže špirálové podanie prvku P. Variantový mat je zjednotený skutočnosťou, že sa vo všetkých fázach odohráva na tom istom poli.

IV. cena (č. 1979, 7.8.1987) Karol Mlynka (Zlaté Moravce): Zvodnosti 1.S:g4? hrozí 2.V:d6 mat, 1...De7+, D:e6 2.Sf6, Sf3 mat (1...f5!) a 1.Sf6? hrozí 2.V:d6 mat, 1...De7+, D:e6 2.S:g4, Se4 mat (1...Df4 2.Vb5 mat), 1...D:e5!, riešenie 1.D:f7 hrozí 2.Se4 mat, 1...De7+, D:e6, D:e5 2.V:e7, D:e6, Vd6 mat. Opäť bohaté spracovacie zámeny funkcie ťahu – medzi zvodnostnými fázami nájdeme recipročnú výmenu prvého a variantového matu po rovnakej obrane (VV), medzi fázou 1.Sf6? a riešením zase tému (HH) DD, ktorú v ZSSR nazývajú "krížny Dombrovskis").1. č.u. – Pravda 1987

č. 1961, 19.6.1987

Milan Nemček, Martin

Mat 2. ťahom


2. č.u. – Pravda 1987

č. 2014, 11.12.1987

Milan Šumný, Zlaté Moravce

Mat 2. ťahom1. čestné uznanie (č. 1961, 19.6.1987) Milan Nemček (Martin): Zdanlivé hry 1...V:d5, e:d5 2.Jc4, Jd7 mat, zvodnosť 1.Dd7? hrozí 2.Jc4 mat, 1...e:d5, Jd6 2.D:f5, D:d6 mat (1...Vd4!), riešenie 1.Dc4 hrozí 2.Jd7 mat, 1...V:d5, Jf6 2.De2, Dc7 mat. Jednotná motivácia ústiaca do Hanneliusovej témy vo forme obrán, ale tento mechanizmus som už niekoľkokrát videl. Dobré sú vedľajšie varianty, ktoré dopĺňajú novostrategickú zámenu na Z-32-46.

2. čestné uznanie (č. 2014, 11.12.1987) Milan Šumný (Zlaté Moravce): Zvodnosti 1.Je3? hrozí 2.Ve5 mat, 1...V:c4, f6 2.V:c4, Dd5 mat (1...e5!), a 1.Jf4? hrozí 2.Jd3 mat, 1...V:c4, f1S 2.Ve5, Dg1 mat (1...f1D!), riešenie 1.Ve5 hrozí 2.Je3 mat, 1...V:c4, f6 2.Jf4, J:f6 mat (1...K:c4 2.Vc3 mat). Dve recipročné zámeny funkcie ťahu – úvodníkovo-hrozbová medzi fázami 1.Je3? a 1.Ve5? (PP) a úvodníkovo-variantová medzi fázami 1.Jf4? V:c4 a 1.Ve5 V:c4 (VV) doplnená ešte o jeden paradox D (2.Ve5 mat, 1...V:c4).3. č.u. – Pravda 1987

č. 2001, 16.10.1987

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 2. ťahom


4. č.u. – Pravda 1987

č. 2009, 27.11.1987

Emil Klemanič, Košice

Mat 2. ťahom3. čestné uznanie (č. 2001, 16.10.1987) Zoltán Labai (Milanovce): Pokusy 1.J:g6? Jf6!, 1.Jf3? Jc7!, 1.J:d3? Jc3!, 1.J:c4? Jb4!, riešenie 1.Jf7 hrozí 2.J3g5 mat, 1...Jf6, Jc7, Jc3, Jb4 2.S:g6, V:f4, D:d3, D:c4 mat. Bohatá pokusová hra, ktorú zjednocuje vzájomný súboj bieleho jazdca v pokusoch a čierneho jazdca v obrane. Pri fáze 1.J:c4?, aj keď je plne tematická, som sa robil, že nevidím, čo stojí na c4.

4. čestné uznanie (č. 2009, 27.11.1987) Emil Klemanič (Košice): Prerušovanie čiernej dámy a veže v pokusoch vedie k recipročnej zámene funkcie hrozbového a variantového ťahu po rôznych obranách, v riešení po priviazaní jazdca sa objaví zámena dvoch obrán. Zaujímavá kombinácia dvoch tém.1. pochvalná zmienka a I. cena pre začínajúceho autora (č. 1987, 28.8.1987) Milan Borik (Bánovce nad Bebravou): Tu je téma (HH) kombinovaná s Dombrovskisovou témou a spolu s dobrou konštrukciou postavila túto úlohu na čelo začiatočníckych skladieb. Autorovi som prepáčil, že mi skladba pripomína dvojťažku Ľ. Lehena, IV. cena Szachy 1978.

2. pochvalná zmienka (č. 1951, 22.5.1987) Milan Bednár (Kurima): V troch pokusoch hrozí biely vždy inou dvojicou z troch tematických hrozieb, proti čomu má čierny účinnú obranu. V riešení, keď hrozia všetky tri maty, obrany už na ne nestačia a pripustia vždy jeden z nich.

3. pochvalná zmienka (č. 2022, 31.12.1987) Radoslav Meliš (Strečno): Maličkosť, ktorá ale stojí za povšimnutie.

4. pochvalná zmienka a II. cena pre začínajúceho autora (č. 1986, 28.8.1987) Ivo Lebloch (Humenné): Otváranie línií pre bielu dámu so zámenou štyroch matov.

B. Trojťažky a mnohoťažkyPočtom 23 korektných skladieb toto oddelenie súťaže nevyniklo, zato úroveň nás potešila, čo je zásluha najmä Štefana Sovíka, ale aj niekoľkých ďalších autorov.I. cena – Pravda 1987

opr. č. 1962, 19.6.1987

Štefan Sovík, Modra

Mat 3. ťahom


II.-III. cena e.a. – Pravda 1987

opr. 1957, 5.6.1987

Štefan Sovík, Modra

Mat 13. ťahomI. cena (opr. č. 1962, 19.6.1987) Štefan Sovík (Modra): Zdanlivé hry 1...D:d5 2.Vc5+ V:b1 3.D:d5 mat, 1...S:d4 2.Vc3+ 3.Jd2 mat, 1...Jh5 2.Vc4+ 3.Jd2 mat, riešenie 1.Dh8 hrozí 2.De5+ J:e5 3.Jf6 mat, 1...D:d5 2.Vc3+ 3.Jd2 mat, 1...S:d4 2.Vc4+ 3.D:d4 mat, 1...Jh5 2.Vc5+ 3.Jd2 mat. Vynikajúca trojťažka na Lačného tému s perfektným úvodníkom, duchaplnou zložitou motiváciou a efektnou geometriou ťahov bielej veže. Divili by sme sa, keby sa nedostala do Albumu FIDE...

II.-III. cena ex aequo (opr. 1957, 5.6.1987) Štefan Sovík (Modra): 1.Jf2+ Kh2 2.Jf3+ Kg3 3.Je4+ Kg4 4.Je5+ Kf5 5.Jd6+ Kf6 6.Jc8! Jd5 7.Se7+ J:d7 8.Jd7+ Kf7 9.Jd6 mat, 8...Kf5 9.Jd6+ Kg4 10.Je5+ Kg3 11.Je4+ Kh2 12.Jf3+ Kh1 13.Jf2 mat. Nie zložitá, ale efektná geometrická téma s prvým vyvrcholením v krásnom krátkom mate 9.Jd6 a s návratom trojice 2J+K. Diela podobného druhu by sa asi mohli nazvať pop-kompozícia. 

II.-III. cena e.a. – Pravda 1987

č. 2010, 27.11.1987

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 3. ťahom

b) Ph7 na f7


IV. cena – Pravda 1987

opr. 1980, 7.8.1987

Josef Křivohlávek

Uherské Hradiště

Mat 4. ťahom

 II.-III. cena ex aequo (č. 2010, 27.11.1987) Zoltán Labai (Milanovce): a) 1.De8 hrozí 2.Dh5+ K:f6 3.Je8 mat, 1...Db5+2.Jc6+ K:f6, K:d5 3.Df7, De5 mat, 1...D:g4+ 2.Jef5+ K:f6, K:d5 3.De6, Va5 mat, b) 1.Db8 hrozí 2.Jb7+, Jc4+, 1...Db5+ 2.J:b5+ K:f6, Ke4 3.Dh8, Va4 mat, 1...D:g4+ 2.Jdf5+ K:f6, Ke4 3.Dd6, Va4 mat. Pekná dvojníková zámena dvoch variantov s rozvetvením v druhom ťahu čierneho, tu však nepôsobí pekne opakovanie matu Va4. Žiaľ, na šachy bielemu kráľovi pred úvodníkom nie sú pripravené matové pokračovania. (-kh)

IV. cena (opr. 1980, 7.8.1987) Josef Křivohlávek (Uherské Hradiště): 1.Sf3 hr. 2.d6+ Kd7 3.Sd5 4.c6 mat, 1...Kb7 2.c6+ Kc7 3.Sa5+ (3.Sc5? Sc8!) Kd6 4.Df8 mat, 1...Sg2(Sc8) 2.d6+ Kd7 3.Sg4+ Kc6 4.Da8 (Dh1) mat. Cena za originalitu: popri klasickom farebnom echu vo variantoch 1...Kb7 a 1...Sg2(Sc8) sa v úlohe nachádza ešte zaujímavé nerealizované (či zdanlivé?) echo: v hrozbe (4.c6 mat) a v pokuse po 2...Kb7 3.Sc5? 4.d6 mat). Nie je v tom jedna z možností rozvoja českej školy?1. č.u. – Pravda 1987

č. 1964, 26.6.1987

Josef Křivohlávek

Uherské Hradiště

Mat 3. ťahom


 

2. č.u. – Pravda 1987

úpr. 2021, 24.12.1987

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 5. ťahom1. čestné uznanie (č. 1964, 26.6.1987) Josef Křivohlávek: 1.Jb8 hr. 2.Dd7+, 1...S:d6 2.Dd7+ D:d7 3.Jc6 mat, 1...Jc6+ 2.J:c6+ Ke8 3.d7 mat, 1...Ke8 2.D:g6+ Kf8 3.Jd7 mat, 1...D:f5 2.Jc6+ atď. Tri varianty s modelovými matmi, z toho dva z väzbou čiernej dámy. Pekná, živá trojťažka s jedinou chybou krásy: na šach bielemu kráľovi pred úvodníkom nie je pripravené matové pokračovanie.

2. čestné uznanie (úpr. 2021, 24.12.1987) Zoltán Labai (Milanovce): Tem. pokus 1.Kf6? hr. 2.S:e7 mat, 1...Jhg8+ 2.Kf7 Jh6+ 3.Ke8 Sg5 4.Jb6 S:d3 5.Jc4 mat, 1...Sg5+!, riešenie 1.Jb6 hr. 2.Jc4 mat, 1...S:d3 2.Sd7 Sa6 3.Jf6+ Jh:f5+ 4.Kf6 Jd4 5.S:e7 mat. Nekonvenčná päťťažka so zámenou funkcie ťahov Kf6, Jb6, S:e7 a Jc4, v ktorej sa zaujímavo využíva striedavá väzba čiernych strelcov.3. čestné uznanie (č. 2012, 4.12.1987) Bohumil Idunk (Myjava): Téma a schéma je známa z druhej svetovej súťaže, prínosom autora je nenásilné pripojenie tretinovej väzby.

4. čestné uznanie (č. 1985, 21.8.1987) Stanislav Vokál (Prešov): Konštrukčne dobrá trojťažka, ale s ohľadom na dlhé tradície Siersovej témy málo originálna.

Pochvalná zmienka (č. 2007, 13.11.1987) Juraj Šťastný (Zvolen): Pokus o voľnú zámenu útoku v trojťažke obsahuje jednu iba "pomocnú" zdanlivú hru, čo by sotva nejaký rozhodca toleroval.

Pochvalná zmienka (č. 1969, 10.7.1987) Juraj Šťastný: Strategická trojťažka s dvoma vzdialenými a "zloženými" blokovaniami polí.

Pochvalná zmienka (č. 1967, 3.7.1987) Milan Bednár (Kurima): V trojťažke konštrukčne náročná pokusová téma, pôsobí však veľmi schematicky a navyše je zoslabená štvrtou (netematickou) hrozbou 2.Vd7.

Pochvalná zmienka (č. 2020, 24.12.1987) Vratislav Miltner (Praha): Tri jednoduché modelové maty po nevydarenom úvodníku.

C. ŠtúdieI. cena – Pravda 1987

č. 2016, 11.12.1987

Michal Hlinka, Košice

Biely remizujeI. cena (č. 2016, 11.12.1987) Michal Hlinka (Košice): 1.Sf8! Sd4! (čierny pripravuje zisk jazdca) 2.Jb4 Vg2+ 3.Kh5! Vf2 4.Sd6! (po 4.Se7? Sc3! 5.Sh4 Ve2! 6.Jd5 Ve5+ čierny vyhrá) 4...Sc3 5.Sg3! Vg2 6.Jd5! s napadnutím strelca, preto remíza. Zaujímavý boj o bieleho jazdca.II. cena – Pravda 1987

č. 1970, 10.7.1987

Oto Mihalčo, Košice

Biely vyhrá


1. č.u. – Pravda 1987

opr. 1941, 17.4.1987

Michal Hlinka, Košice

Biely remizujeII. cena (č. 1970, 10.7.1987) Oto Mihalčo (Košice): 1.Va3! Vb2 2.V:a4+ Kd3 3.Va3+ Kd4 4.Kc1! Vb1+ 5.Kd2 Vb2+ 6.Kd1 Vb1+ 7.Ke2 Vb2+ 8.Kf1 Vh2! 9.Kg1 Vb2 10.Vf1 Ke5 11.Kh1 a vyhrá (napr. 11...Vb1 12.Kg2 Vb2+ 13.Vf2, alebo 11...Ke6 12.Va5 Ke7 13.Va6 Ke8 14.Va7 Vc2 15.Va1 atď.). Únik bieleho kráľa z pásma večného šachu.

1. čestné uznanie (opr. 1941, 17.4.1987) Michal Hlinka (Košice): 1.Vg4+ Kh7! 2.g:f4 Va5+ 3.Kb3 Vb5+ 4.Kc4 Vb2 5.Kd3 Vf2! 6.Vh4+! Kg6 7.Vg4+ Kf5 8.h3 Sf6 9.Ke3 (a) 9...Sd4+ 10.K:d4 V:f4+ 11.Ke3 V:g4 12.h:g4+! K:g4! 13.Kf2 Kh3 14.Kg1 Kg3 pat, (b) 9...Sh4 10.Vg7!! Kf6 11.Vg8! Ke7 12.Vg7+! Kf8 13.Vg6! Kf7 14.Vg4! a remíza opakovaním vzájomnej nevýhody z ťahu. Ťažká štúdia s patom a obojstrannou nevýhodou z ťahu.Zvláštne čestné uznanie (č. 280 Pat a mat, 12.1987) Michal Hlinka (Košice): šachovnica 7x8, b. Kc3 Vb3 Jf3 (3), č. Kf2 Vd2 Se3 Pc2 (4), biely remizuje: 1.Kb2 Ve2 (1...K:f3 2.Vc3 3.V:c2 r.) 2.Jd2! V:d2 (2...Sd2 3.K:c2 r.) 3.Vc3! Sd4 4.Kc1 Ke1! (4...Sc3 pat) 5.Vf3!! (vzájomná nevýhoda z ťahu) 5...Ke2! (5...Ve2 6.Vf1+! K:f1 pat) 6.Vb3! (opäť nevýhoda z ťahu) 6...Ke1! 7.Vf3! Sf2! 8.Vc3! Sd4! 9.Vf3! Ke2! (po 9...Vg2 napr. 10.Vd3) 10.Vb3! Ke1! 11.Vf3! atď., remíza opakovaním pozície. Taktiež pekná pozičná remíza, ale dala sa spracovať len na netypickej šachovnici pri odstránení stĺpca h.

Pochvalná zmienka (č. 1910, 23.1.1987) Ľuboš Kekely (Žilina): Známe zamurovanie veže v dobrom spracovaní.

Pochvalná zmienka (č. 265 Pat a mat, 12.1987) Milan Nemček (Martin): Čierny zadrží pešiaka až na h7, a to na remízu nestačí.

D. Ostatné problémyNa súťaži sa zúčastnilo 51 originálnych exoproblémov. Silne boli zastúpené pomocné maty, naopak, účasť samomatov bola veľmi skromná. Tieto dnes už ortodoxné druhy skladieb sa len ťažko môžu presadiť v konkurencii rozličných exoprvkov. Celková úroveň tohto oddelenia bola veľmi dobrá.I. cena – Pravda 1987

č. 1915, 6.2.1987

Bedrich Formánek, Bratislava

Mat 2. ťahom

2 riešenia


II. cena – Pravda 1987

č. 1929, 20.3.1987

Peter Gvozdják, Bratislava

a) Mat 2. ťahom

b) Pat 2. ťahomI. cena (č. 1915, 6.2.1987) Bedrich Formánek (Bratislava) – obrátenými vežami sú znázornení vežoví cvrčkovia (VC), ktorí sa pohybujú v smeroch ako veža, ale len na pole bezprostredne za kameňom, ktorý im stojí v ceste, a otočenými strelcami vaovia (Vao), ktorí chodia ako strelci, ale pôsobia len na polia za kameňom, ktorý im stojí v ceste: I. 1.Se5 hrozí 2.Sd5 mat, 1...Jd6 2.VCe6 mat (1...Sa2, Vaof3 2.Sd3, Vaoh7 mat), II. 1.VCe6 hrozí 2.Se5 mat, 1...J:d6 2.Sd5 mat (1...Vaog4 2.Vaoh7 mat). Veľmi hodnotná exodvojťažka, v ktorej forma dvoch riešení núti riešiteľa pochopiť obsah. Tematická obrana navodí najpôsobivejšie exomotívy... Autorovi patrí priorita v cyklickom spojení úvodníkového a hrozbového paradoxu po tej istej obrane v nedvojníkovej forme: 1.A (hr. 2.B) 1...a 2.C, 1.B (hr. 2.C) 1...a 2.A. (Pozn. red.: Ako sa neskôr ukázalo, danú tému prioritne spracoval Branislav Djurašević.)

II. cena (č. 1929, 20.3.1987) Peter Gvozdják (Bratislava): a) 1.Kb3 tempo 1...Kd3, Kd5, Kf5 2.Sc2, Sf3, e4 mat, b) 1.Kb5 tempo 1...Kd3, Kd5, Kf5 2.e4, Sc2, Sf3 pat. Elegantná cyklická zámena troch matujúcich ťahov za patujúce v desaťkameňovke po zjednocujúcich ťahoch čierneho kráľa.III. cena – Pravda 1987

č. 262 Pat a mat, 12.1987

Peter Gvozdják, Bratislava

Samomat 2. ťahom

 


1. č.u. – Pravda 1987

č. 1908, 16.1.1987

Dušan Zeman, Poprad

Pomocný mat 3. ťahom

2 riešeniaIII. cena (č. 262 Pat a mat, 12.1987) Peter Gvozdják (Bratislava): Zdanlivá hra 1...Kf3 2.Dd5+ S:d5 mat, zvodnosť 1.V2:g4+? 1...Kf3, Kf5, Kd3 2.Df7+, Dd5, c4+ S:D mat, 1...Ke5!, riešenie 1.V:e2+ 1...Kf3, Kf5, Kd3 2.c4+, Df7+, Dd5+ S:D mat. Šachujúci zvodník i úvodník vytvárajú Lačného tému v dvojťahovom samomate s jedným "totálnym" variantom v zdanlivej hre. Autor sa sám postaral predchádzajúcou skladbou o konkurenciu.

1. čestné uznanie a I. cena pre začínajúceho autora (č. 1908, 16.1.1987) Dušan Zeman (Poprad) – obrátenými dámami sú znázornení cvrčkovia, ktorí sa pohybujú v smeroch ako dáma, ale len na pole bezprostredne za kameňom, ktorý im stojí v ceste: I. 1.Ke5 Cf4 2.Cd4 Ch2 3.Jf4 Vg5 mat, II. 1.Jf4 Vc3 2.Ke5 Cb2 3.Cd4 Vc5 mat. Na prvotinu ojedinelý vynikajúci výkon. Porovnanie oboch riešení miniatúrneho trojťahového pomocného matu s použitím cvrčkov nadchýna objavením kvalitnej cyklickej zámeny ťahov čierneho. Veľmi efektné sú obojstranné dvojšachové echové modelové maty po odťahoch bielej veže z cvrčkovej kombinovanej polobatérie, skvelá konštrukcia...2. č.u. – Pravda 1987

č. 1999, 25.9.1987

Oto Mihalčo, Košice

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešenia


3. č.u. – Pravda 1987

č. 271 Pat a mat, 12.1987

Jozef Krošlák, Partizánske

Pomocný mat 3. ťahom

2 riešenia2. čestné uznanie (č. 1999, 25.9.1987) Oto Mihalčo (Košice): I. 1.Ved5 Va5 2.Ke5 d4 mat, II. 1.Sg3 Dh2 2.Kf4 Vf1 mat. V 2. riešení dvojťahového pomocného matu sa ukáže cyklická zámena funkcie bielych kameňov: viažúci kameň – kameň kryjúci pole v matovej sieti – matujúci kameň. Cenné sú modelové maty s využitím previazania.

3. čestné uznanie a II. cena pre začínajúceho autora (č. 271 Pat a mat, 12.1987) Jozef Krošlák (Partizánske): I. 1.e6 Kg5 2.Ke5 Sd8 3.Dd6 Sf6 mat, II. 1.e5+ Kg4 2.Ke4 Sc8 3.Dd5 Sf5 mat. Dokonalé farebné echo v modelových matoch i v hre, na čo novému skladateľovi postačilo púhych 6 kameňov. Výborný konštrukčný výkon poskytuje mimoriadny estetický zážitok.Zvláštne čestné uznanie (č. 230 až 241 Pat a mat, 12.1987) Program VKSACH, vytvorený Václavom Kotěšovcom (Praha): Celá séria skladieb je dôkazom obdivuhodnej spolupráce človeka a počítača pri tvorbe umeleckých diel, v tomto prípade šachového umenia. A pritom sú to ešte len zárodky takejto kooperácie, ktorá by vo vzdialenej budúcnosti mohla vari prekonať i samotného ľudského génia.

1. pochvalná zmienka a III. cena pre začínajúceho autora (č. 1993, 11.9.1987) Tichomír Hernádi (Komárno): Samotná skutočnosť, že biela dáma berie v zdanlivej hre čiernu, by nebola zaujímavá ani hodnotná, lenže keď je to v riešení presne naopak, tým je už paradoxný úvodník výrazne umocnený.

2. pochvalná zmienka (278 Pat a mat, 12.1987) Tibor Csoltó (Příbram): Hrdinský minimálkový biely pešiak sa efektne premieňa na vežu, resp. strelca a za pomoci pravidiel circešachu vychádza z nerovného "súboja" ako víťaz.

3. pochvalná zmienka (č. 1945, 1.5.1987) Peter Cinko (Partizánske): Ani štvrtý vyznamenaný začínajúci autor – podobne ako aj ďalší za ním – nemusí byť smutný bez ceny, pretože talent sa onedlho môže ešte úspešnejšie presadiť. Echové batériové maty sú totiž aspoň také ľúbivé ako sympatická premena pešiaka na strelca.

4. pochvalná zmienka (č. 1988, 28.8.1987) Milan Ondruš (Kotrčiná Lúčka): Tento trojťahový pomocný mat v "aristokratickej" miniatúre zaujme najmä diagonálne presunutým echom. Skladba zanecháva veľmi dobrý dojem, ale pri takýchto námetoch je dnes už riziko predchodcovstva značné.


Úplný výsledok (s postaveniami a riešeniami všetkých vyznamenaných skladieb) vyjde r. 1990 v bulletine PAT A MAT.


Vzad << Výsledky >> Vpred

Vzad <<  >> Vpred