Vzad <<  >> Vpred

Vzad << Výsledky >> Vpred

Pravda-Tirnavia 1985-1986

(23.10., 6.11., 20.11., 11.12.1987, 29.1.1987)

Dvojťažky   Trojťažky a mnohoťažky   Štúdie   Ostatné


Naša dvojročná celoštátna skladateľská súťaž, uskutočnená v spolupráci s TJ ŽOS Trnava (ktorá na ňu venuje ceny) sa stretla s rekordným záujmom šachových skladateľov. Zúčastnilo sa na nej 202 skladieb, uverejnených v našej rubrike v rokoch 1985 a 1986 (prípadne ich opravy publikované neskôr, alebo opravy starších skladieb). Z toho bolo 120 dvojťažiek, 28 trojťažiek, 15 mnohoťažiek, 17 štúdií a 22 iných problémov. Po vylúčení neopravených nekorektných problémov (1712 Šárközy, 1734 Svetlíkovci, 1759 Lebloch, 1773 Nemček, 1799 Sabol, 1832 Peták, 1835 Kubáni, 1862 Hernádi, 1879 Svítek) ostalo v súťaži 193 skladieb, z toho 117 dvojťažiek, 27 trojťažiek, 13 mnohoťažiek, 16 štúdií a 20 iných problémov.

Vzhľadom na počet a úroveň skladieb sme súťaž rozdelili na štyri oddelenia: A dvojťažky (rozhodca Juraj Brabec), B trojťažky a mnohoťažky (Bedrich Formánek), C štúdie (Bohuslav Sivák), D ostatné problémy (Bedrich Formánek). Osobitne sa hodnotili skladby začínajúcich autorov, za ktoré sa pokladajú problémy uverejnené do troch rokov od dátumu prvotiny. Spomedzi dvojťažiek bolo takých skladieb 54 (z toho 21 prvotín), trojťažiek 4 (0), mnohoťažiek 4 (0), štúdií 2 (1) a ostatných problémov 8 (3).

Komentáre k súťaži a k jednotlivým vyznamenaným skladbám napísali rozhodcovia.
A. Dvojťažky

117 súťažných skladieb malo tentoraz o niečo slabšiu úroveň ako v predchádzajúcich rokoch. Skutočných "umeleckých diel" bolo iba niekoľko, veľa skladieb sa vyznačovalo hľadaním. Medzi začiatočníckymi úlohami som objavil aj niekoľko zaujímavých myšlienok, ale taká výrazná osobnosť, akou bol v minulosti Ivan Kiss, chýbala. Najlepších pätnásť súťažných problémov som zoradil do tohto poradia:I. cena – Pravda 1985-1986

č. 1888, 5.12.1986

Ľudovít Lačný

Žiar nad Hronom

Mat 2. ťahomI. cena (č. 1888, 5.12.1986) Ľudovít Lačný (Žiar nad Hronom): Zvodnosť 1.Va5? hrozí 2.Jd2 mat, 1...Sc5, Se3 2.D:e6, De2 mat, 1...b5!, riešenie 1.D:e6 hrozí 2.Jd2 mat, 1...Sc5, Se3 2.De2, Va5 mat. Originálny mechanizmus náročnej úvodníkovej témy, ktorá bola doteraz spracovaná iba v niekoľkých skladbách. Prvé ťahy oboch fáz sú zakomponované do cyklu s dvoma variantovými matmi, čo vytvára tzv. Lačného úvodníkovú tému, alebo kombináciu recipročného úvodníkového paradoxu B (AaB-BbA) s dvoma paradoxmi V (AbC-BbA; BaC-AaB). Paradoxy V sú pritom uskutočnené vo forme obrán, po ktorých nasleduje rovnaký mat C.II. cena – Pravda 1985-1986

č. 1742, 11.10.1985

verzia z 20.2.1987

Peter Gvozdják, Bratislava

Mat 2. ťahom


 

III. cena – Pravda 1985-1986

č. 1813, 11.4.1986

Dominik Šimora, Rišňovce

Mat 2. ťahomII. cena (č. 1742, 11.10.1985, verzia z 20.2.1987) Peter Gvozdják (Bratislava): Zvodnosť 1.g8D? tempo 1...Kd4, Kf4, Kd6, K:f6 2.Sb2, Je6, b8D, Jge4 mat, 1...Kf5!, riešenie 1.Dc2 tempo 1...Kd4, Kf4, Kd6, K:f6 2.Je6, b8D, Jge4, Sb2 mat (1...K:d5 2.Dc5 mat). Cyklická zámena matov po štyroch ťahoch kráľa. Úctyhodný výkon, i keď v podobných skladbách chýba čiernej hre viac stratégie. Verziu hodnotím vyššie, lebo premena na dámu je prirodzenejšia.

III. cena (č. 1813, 11.4.1986) Dominik Šimora (Rišňovce): Zvodnosti 1.Vd1? hrozí 2.S:f8 mat, 1...Va8, Je6 2.Sg4, Se2 mat, 1...Da3!, 1.Vd2? Je6, Da3 2.Sd1, Sg4 mat, 1...Va8!, 1.Ve6? Da3, Va8 2.Se2, Sd1 mat, 1...J:e6!, riešenie 1.V:f6 Va8, Je6, Da3 2.D:c1, Jf5, Se3 mat (1...g:h5 2.D:h5 mat). Známy výber batériového odťahu vedúci ku kolotočovej zámene je obohatený o skutočnú fázu so zámenou matov. V tej je navyše vo všetkých troch variantoch využitá väzba čierneho pešiaka. Šťastná myšlienka, ktorá robí z pomerne obohranej schémy originálnu a zaujímavú skladbu.IV. cena – Pravda 1985-1986

č. 1803, 21.3.1986

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 2. ťahom


V. cena – Pravda 1985-1986

č. 1777, 10.1.1986

Jozef Plevka, Solčany

Mat 2. ťahomIV. cena (č. 1803, 21.3.1986) Zoltán Labai (Milanovce): Zvodnosti 1.Dd1? hrozí 2.Dd5 mat, 1...Jf4, Vd6 2.Dg4, D:d6 mat, 1...Jd4!, 1.Df1? hrozí 2.Df5 mat, 1...Jd4, g6 2.D:c4, Df6 mat, 1...Jf4!, riešenie 1.D:e4 hrozí 2.Dg4, D:c4 mat, 1...Jd4, Jf4 2.Dd5, Df5 mat (1...D:b3 2.V:a6 mat). Dombrovskisova téma po vyvráteniach je vďaka dvojitej hrozbe v riešení kombinovaná s dvoma recipročnými paradoxmi typu (DE) – (AaB-B, CaD); (DbC-B, CbA). Originálna myšlienka, vadí konštrukčná "barla" na a1.

V. cena a I. cena pre začínajúceho autora (č. 1777, 10.1.1986) Jozef Plevka (Solčany): Zvodnosť 1.Sf3? tempo 1...c3, e3, e:f3 2.J:b3, Vd5, J:f3 mat, 1...b2!, riešenie 1.S:b3 tempo 1...c3, e3, c:b3 2.Vd5, Jf3, J:b3 mat. Jednoduchá, ale elegantná zámena s opakovaním, ktorej do cyklickej chýba len veľmi málo. Zaujímavý je aj zoslabujúci motív prvých ťahov, spočívajúci v zamedzení matov jazdcom blokovaním. Na začiatočníka veľmi pekná skladba.1. čestné uznanie (č. 1870, 24.10.1986) Alexander Pituk (Banská Štiavnica): Strategicky bohatá trojfázová zámena hier, v ktorej dominuje motív blokovania. Škoda, že fáza 1.Dg1? sa vyvracia ľubovoľným odťahom Se6.

2. čestné uznanie a II. cena pre začínajúceho autora (č. 1853, 25.7.1986) Marcel Kurjan (Poproč): Zámena troch matov na veľmi dobrej úrovni. Väčšina použitých motívov je veľmi jemných, čo robí zo skladby skutočne "umelecké dielo".

3. čestné uznanie (č. 1690, 7.6.1985) Peter Gvozdják (Bratislava): Pomocou jednoduchých prostriedkov štvornásobná recipročná zámena prvého a matujúceho ťahu po rôznych obranách – to je recipročný úvodníkový paradox B. V riešení dva z tematických ťahov vychádzajú ako maty po nových obranách. Skôr schéma ako umelecké dielo, ale stojí za pozornosť.

4. čestné uznanie (č. 1823, 9.5.1986) Karol Mlynka (Zlaté Moravce): Skladba obsahuje opäť jednu z autorových noviniek. Cyklické striedanie kameňov, ktoré vystupujú v troch tematických ťahoch v každej fáze – v úvodníku, hrozbe a vyvrátení (D, V, S – V, S, D – S, D, V). Keďže riešenie do tohto cyklu nezapadá, bude pre riešiteľa veľmi ťažké pochopiť intenciu.

5. čestné uznanie (č. 1831, 30.5.1986) Milan Bednár (Kurima): Štvorfázová zámena polí, na ktoré biely vstupuje v úvodníku a hrozbe (c6, f5 – f5, e3 – e3, c3 – c3, c6), navyše doplnená o albino. Skladba si zaslúži pozornosť, ale aj v tomto prípade sa bude riešiteľ len veľmi ťažko orientovať v tematickom obsahu.

Pochvalné zmienky v poradí: Stanislav Schullery (č. 1678, 3.5.1985), František Sabol (č. 1684, 24.5.1985), Bedrich Formánek (č. 1872, 24.10.1986), Miroslav Svítek (č. 1698, 28.6.1985), Stanislav Marek (zároveň III. cena pre začínajúceho autora, č. 1682, 17.5.1985).

B. Trojťažky a mnohoťažkyI. cena – Pravda 1985-1986

č. 1673, 19.4.1985

Štefan Sovík, Modra

Mat 4. ťahomI. cena (č. 1673, 19.4.1985) Štefan Sovík (Modra): Zdanlivé hry 1...c:b3 2.Vb2 c4 3.Kb1 c:d3 4.Vc1 mat, 1...c:d3 2.Vd2 c4 3.Kd1 c:b3 4.Vc1 mat, zvodnosť 1.Va1? tempo 1...c:b3 2.Kb1 c4 3.Va5 b2 4.Va3 mat, 1...c:d3 2.Va3 d2+ 3.V:d2 c4 4.b4 mat, 1...K:b3!, riešenie 1.Ve1 tempo 1...c:b3 2.Ve3 b2+ 3.V:b2 c4 4.d4 mat, 1...c:d3 2.Kd1 c4 3.b4 d2 4.Ve3 mat. Mimoriadny výkon: trojfázová zámena dvoch variantov vo štvorťažke, a to ešte typu "biely na ťahu" a s nesymetrickým zvodníkom, resp. úvodníkom, uvoľňujúcim pole čiernemu kráľovi. Prvá cena bez akýchkoľvek pochybností. 

II. cena – Pravda 1985-1986

č. 1814, 11.4.1986

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 3. ťahom


III. cena – Pravda 1985-1986

č. 1869, 17.10.1986

Josef Křivohlávek

Uherské Hradiště

Mat 3. ťahomII. cena (č. 1814, 11.4.1986) Zoltán Labai (Milanovce, okr. Nové Zámky): Zdanlivé hry 1...J:h5 2.Vd5+ e:d5, S:d5 3.D:f5, d4 mat, 1...V:h5 2.Ve4+ f:e4, S:e4 3.D:f6, d4 mat, riešenie 1.Dc6 hrozí 2.f4+ g:f4 3.e:f4 mat, 1...J:h5 2.Ve4+ f:e4 3.D:e6 mat, 1...V:h5 2.Vd5+ e:d5 3.D:f6 mat. Recipročná zámena druhých ťahov bieleho, ale aj polorecipročná zámena matov: výborná novostrategická trojťažka, ktorej jediným slabým miestom je hroziace nekompenzované branie bielej dámy so šachom.

III. cena (č. 1869, 17.10.1986) Josef Křivohlávek (Uherské Hradiště): 1.Vg7 b:c5 (hrozí) 2.D:f8+ Kd7 3.e8D mat, 1...Kd7 2.e:f8J+ Ke8 3.d7 mat, 1...J:g6 2.d7+ K:d7 3.e8D mat, 1...D:g6 2.e:f8D+ V:f8 3.d7 mat. Veľmi pestrá trojťažka na tému B1 z 3. svetovej súťaže.IV. cena – Pravda 1985-1986

opr. 1885, 28.11.1986

Zdeněk Libiš, Lysice

Mat 5. ťahom


V. cena – Pravda 1985-1986

opr. 1867, 10.10.1986

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 9. ťahomIV. cena (opr. 1885, 28.11.1986) Zdeněk Libiš (Lysice, okres Blansko): 1.Kf6 tempo 1...Sc5 2.J:c5 Kb8 3.S:b7 Kc7 4.K:f7 Kb8 5.Sg3 mat, 1...Sd6 2.J:d6 Ka7 3.S:b7 Kb6 4.K:f7 Ka7 5.Sf2 mat, 1...Se7+ (Sg7+) 2.K:S f5 3.Sf2 f4 4.Sa7 f3 5.Jc7 mat. Posledný variant je dobrým doplnkom k prvým dvom, ktoré sa končia modelovými matmi.

V. cena (opr. 1867, 10.10.1986) Zoltán Labai (Milanovce): Tematické pokusy 1.V:d6+? Kb4!, 1.b4+? a:b4!, riešenie 1.Va4+ Kd5 2.Jc3+ V:c3 3.Vd4+ Kc5 4.b4+ a:b4 5.V:d6+ Kc4 6.Vd4+ Kc5 7.V5:d7+ Kc4 8.Vd4+ Kc5 9.V:e4 mat. Logická deväťťažka s usporiadanými prípravnými plánmi – zaujímavo je motivovaná obeť jazdca na c3, ktorej účelom je zacloniť líniu a1-d4.Nasledujú dve zvláštne ceny (ex aequo) za úlohy, ktoré sa vymykajú bežným konvenciám.

Zvláštna cena (č. 1884, 28.11.1986) Karol Mlynka (Zlaté Moravce): Osmorčatá s premiestnením vždy jedného pešiaka a (medziiným) s tromi premenami na slabšie figúry, sú obdivuhodné; pravda, estetický účinok už musí trochu zaostávať.

Zvláštna cena (č. 1804, 21.3.1986) Miroslav Svítek (Mělník): Slávnu mansúbu Araba as-Súlího z 10. storočia zvanú "Mat Dilaram" sa autorovi podarilo významne skvalitniť pridaním obete dámy a zdvojením záverečného modelového matu, pričom v tom druhom je viazaná čierna dáma.

1. čestné uznanie (č. 1826, 16.5.1986) Milan Bednár (Kurima): Ľúbivá trojťažka s efektným úvodníkom, krížnymi šachmi, predbežným odväzovaním dámy atď.

2. čestné uznanie (č. 1824, 9.5.1986) Zoltán Labai (Milanovce): Recipročná zámena obranných motívov v trojťažke, realizácii však chýba viac ľahkosti.

3. čestné uznanie (č. 1719, 16.8.1985) Stanislav Vokál (Košice): Veľmi známe "Siersove" odťahy jazdca s pôsobivou jednotnou škodlivou motiváciou.

4. čestné uznanie (č. 1898, 24.12.1986) Josef Burda (Havířov): Polorecipročná zámena druhých ťahov bieleho, ale s nejednotným strategickým obsahom.

5. čestné uznanie (č. 1897, 24.12.1986) Juraj Šťastný (Zvolen): Pekné postupné blokovanie polí vo dvoch variantoch.

6. čestné uznanie (č. 1725, 30.8.1985) Vladimír Ressler (Michalovce): Vynikajúci úvodník v štýle Loyda a celá séria náročných variantov, ale obsahovo málo zaujímavých a s duálom po 1...e6.

7. čestné uznanie (č. 1696, 21.6.1985) Jiří Desenský (Orlová): Dve echové dvojice jednoduchých modelových matov.

Zvláštne čestné uznanie a cena pre začínajúceho autora (č. 1736, 27.9.1985) František Kubáni (Poprad): Táto dvadsaťťažka pripomína insitné výtvarné dielo na známe motívy, ale svojou efektnosťou slúži ako príklad koncovky, ktorá na menej skúsených šachistov môže hlboko zapôsobiť. Škoda, že 41-ročný autor nemohol naplno rozvinúť svoj talent, keď zomrel 18 mesiacov po uverejnení prvotiny.

Pochvalné zmienky bez poradia: Tibor Csoltó (č. 1704, 12.7.1985), Juraj Šťastný (č. 1877, 7.11.1986), Bohunil Idunk (č. 1882, 21.11.1986), Vladimír Bušík (č. 1894, 19.11.1986).

C. ŠtúdieI. cena – Pravda 1985-1986

opr. 1844, 27.6.1986

Michal Hlinka, Košice

Biely remizujeI. cena (opr. 1844, 27.6.1986) Michal Hlinka (Košice): 1.Sc4+ Kd2 2.Kg4! e2 3.S:e2 K:e2 4.Vg1! S:g1! 5.Kg3! a) 5...V:h2 6.Vg6! Kf1, hrozí 7...Vh6! s výhrou, ak by biely hral 7.Vg5, g7, g8? Vh5, h7, h8!, resp. 7.Vf6+? Sf2+ 8.V:f2+ Kg1 9.Va2 Kh1 a č. vyhrá, ale 7.Vg4! a vzniká pozičná remíza, lebo na 7...V~ ide 8.Vf4+ so ziskom pešiaka a po 7...Ke2 b. veža môže odísť z g4 po stĺpci g a biely udrží remízu, b) 5...Sd4 6.K:g2 Vg1+ 7.Kh3 S:f6 pat! Riešiteľsky náročná štúdia s peknou pozičnou remízou a patom.II. cena – Pravda 1985-1986

č. 1765, 6.12.1985

Milan Bednár, Kurima

Biely vyhrá


III. cena – Pravda 1985-1986

č. 1788, 7.2.1986

Ľuboš Kekely, Žilina

Biely vyhráII. cena (č. 1765, 6.12.1985) Milan Bednár (Kurima): 1.Jg6! tempo 1...Jg5 2.f3! (hrozí 3.Jf4 a 3.Jf8) 2...Je6 3.g5 Jd4 4.Jf4 Jb5 (4...Je2 5.J:e2 f5 6.g6 f4 7.Jd4 b. vyhrá, 4...f:g5 5.Jd3 Je6 6.Je5 b. vyhrá) 5.Jd5! (hrozí 6.Jc7+) 5...Jc3+ 6.J:c3 b:c3 7.g6 c2 8.g7 c1D 9.g8D a 10.Da8 mat (3...f:g5 4.Je5 Jf8 5.Jf7 Jd7, e6 6.Jd6 a b. vyhrá). Zaujímavý boj o matovú hrozbu. Je jasné, že inak to nejde, ale na pohľad vadí masa blokovaných pešiakov.

III. cena (č. 1788, 7.2.1986) Ľuboš Kekely (Žilina): 1.e5 b2 2.Se4! d:e4 3.e6 b1D 4.e7 Da2 5.e8D+ Dg8 6.De5+ Dg7 7.D:g7 mat, 3...Kg8 4.e7 Kf7 5.Kd7 b1D (Kf6) 6.e8D+ Kf6 (b1D) 7.De6 mat. Dobre konštruovaná obojstranná premena pešiakov s obeťou strelca za účelom prerušenia e-stĺpca.1. č.u. – Pravda 1985-1986

č. 1880, 14.11.1986

Ján Valuška, Zvolen

Biely remizuje


2. č.u. – Pravda 1985-1986

č. 1746, 18.10.1985

Štefan Todek, Banská Bystrica

Biely remizuje1. čestné uznanie (č. 1880, 14.11.1986) Ján Valuška (Zvolen): 1.Kc3 Ja6 2.Kc4 Ke5 3.Kb5 Kd6 4.b7! (4.K:a6? Kc6! 5.b7 S:b7 mat) 4...S:b7 5.a8J! remíza (5.a8D? Jc7+ 6.Kb6 S:a8! a čierny vyhrá). Krátke ale efektné riešenie s odmietnutím brania a slabou premenou.

2. čestné uznanie (č. 1746, 18.10.1985) Štefan Todek (Banská Bystrica): 1.g5! J:g5 2.Kb1! a5 3.g3! a4 4.g4 a3 5.Ka1 remíza, 2...a6 3.g4! a5 4.Ka1 a4 5.Kb1 a3 6.Ka1 remíza Zaujímavý boj o tempo s uvoľňujúcou obeťou pešiaka v prvom ťahu. Nejde 1.Kb1? Jg5! a pole g4 je blokované.3. čestné uznanie (č. 1655, 22.2.1985) Ľuboš Kekely (Žilina): Dobré spracovanie známeho námetu.

1. pochvalná zmienka (č. 1757, 15.11.1985) Peter Gvozdják (Bratislava): Dva analogické varianty ukončené matom s využitím väzby po šachu bielemu kráľovi. Pekný technický úspech, ale vadí konštrukcia a forsírovaná hra.

2. pochvalná zmienka (č. 1723, 23.8.1985) Ľuboš Kekely (Žilina): Škoda, že dominácia je pripravená už v základnej pozícii (čierny jazdci na druhom rade).

3. pochvalná zmienka (č. 1849, 11.7.1986) Štefan Todek (Banská Bystrica): Viac koncovka než štúdia, ale manéver strelca je poučný.

Cena pre začínajúceho autora (č. 1644, 25.1.1985) Ladislav Bučina (Zvolen): Jednoduchá matová štúdia s dobrým prvým ťahom.

D. Ostatné problémyI.-II. cena e.a. – Pravda 1985-1986

č. 1868, 17.10.1986

Peter Gvozdják, Bratislava

a) Mat 2. ťahom

b) Pat 2. ťahom


I.-II. cena e.a. – Pravda 1985-1986

opr. 1862, 12.9.1986

Tichomír Hernádi, Komárno

Pomocný mat 4. ťahom

a) diagram, b) bez Sh1I.-II. cena ex aequo (č. 1868, 17.10.1986) Peter Gvozdják (Bratislava): a) 1.Jf5 tempo 1...K:f5, Ke4, Kd5, Ke6 2.Ve2, Vc5, Ve3, Vb5 mat, b) 1.Jf5 tempo a po rovnakých obranách 2.Ve3, Vb5, Ve2, Vc5 pat. Dvojitá recipročná zámena druhých ťahov bieleho v matovo-patovom hybride. Táto pôsobivá a veľmi originálna skladba iste prejde celou svetovou tlačou, podobne ako...

I.-II. cena ex aequo a I. cena pre začínajúceho autora (opr. 1862, 12.9.1986) Tichomír Hernádi (Komárno): a) 1.Kc7 Va7 2.Kb8 V:b7+ 3.Ka8 Vb8+ 4.Ka7 Va8 mat, b) 1.Kc7 Va1 2.Kb8 Vh1 3.Ka7 Vh8 4.Ka6 Va8 mat, so spojením najmenšieho a najväčšieho kolobehu bielej veže.

III. cena – Pravda 1985-1986

č. 1895, 19.12.1986

Cyril Opalek, Bratislava

Pomocný mat 4. ťahom

2 riešeniaIII. cena (č. 1895, 19.12.1986) Cyril Opalek (Bratislava): 1.Je7 Vc6 2.Sb3 Sc4 3.Ke8 Sb5 4.Sf7 Vc8 mat, 1.Sf3 Vc8 2.Jc7 Vh8 3.Sb7 Sg8 4.Kc8 Se6 mat. Elegantný pomocný mat s viacerými kvázianalogickými motívmi, vyúsťujúci do krásnych príbuzných matov. Osobitnú príchuť mu dáva zaujímavá formálna téma cyklického striedania dvojíc figúr v jednotlivých ťahoch (JV, SS, KS, SV – SV, JV, SS, KS). Jediným narušením dokonalosti je Ph5.1. čestné uznanie (č. 1774, 27.12.1985) Jaroslav Štúň (Snina): V žartovnej súťaži by som tejto zdĺhavej anekdote dal prinajlepšom pochvalnú zmienku, ale v oddelení "ostatných problémov" si zaslúži odmenu aj tvrdá práca autora.

2. čestné uznanie (č. 1685, 24.5.1985) Ladislav Radi (Malý Horeš): Symetrický a v podstate nie zložitý, ale nečakane "variantovaný" a totálne dokonalý pomocný mat.

3. čestné uznanie (opr. 1699, 28.6.1985) Ján Kovalič a Imrich Bandžuch (Spišská Nová Ves): Retroproblémy patria u nás zatiaľ medzi zaostávajúce žánre, preto treba vyzdvihnúť úsilie autorov uplatniť sa aj v tejto oblasti.

4. čestné uznanie a II. cena pre začínajúceho autora (č. 1806, 28.3.1986) Milan Borik (Bánovce nad Bebravou): Trochu retro, trochu žart, podarený "úsmevný" problém.

Pochvalné zmienky v poradí: Bohuslav Sivák (č. 1666, 29.3.1985), Branislav Krajčovič (zároveň III. cena pre začínajúceho autora, č. 1892, 12.12.1986), Miroslav Henrych (č. 1899, 24.12.1986), Miroslav Henrych (č. 1749, 25.10.1985), Radoslav Meliš (č. 1785, 31.1.1986).

Prípadné námietky proti výsledku súťaže pošlite do 15. februára 1988 na adresu Nedeľnej Pravdy, s označením ŠACH pri adrese. Úplný výsledok (s postaveniami a riešeniami všetkých vyznamenaných skladieb) vyjde v tomto roku, v bulletine Pat a mat.

Vzad << Výsledky >> Vpred

Vzad <<  >> Vpred