Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(28.11.1986)


Problém č. 1884 – originál

Karol Mlynka, Zlaté Moravce

Mat 3. ťahom, pozri text


Problém č. 1885 – originál

Zdeněk Libiš, Lysice

Mat 5. ťahomKontrolná notácia. 1884: a) b. Kb1 Ve5 Pa2 b7 c4 d2 g4 h5 h7 (9), č. Kd1 Pa3 c5 e6 h6 (5), b) premiestniť Pc5 na g6, c) v b) Pb7 na f2, d) ďalej Ph7 na d7, e) ďalej Pg6 na c5, f) ďalej Pf2 na c2, g) ďalej Pd7 na f7, h) ďalej Pc5 na f2; vo všetkých ôsmich pozíciách biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. 1885: b. Ka8 Se1 Se4 Jf1 Jh3 (5), č. Kh1 Vg2 Jh7 Ph5 (4), biely začne a dá mat najneskôr piatym ťahom. Červenou niťou trojťahových osmorčiat sú premeny pešiakov; tempová päťťažka obsahuje dva modelové maty. Riešenie oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov (po jednom za každý problém) odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1868 (Gvozdják) zo 17. októbra: a) 1.Jf5 tempo 1...K:f5, Ke4, Kd5, Ke6 2.Ve2, Vc5, Ve3, Vb5 mat, b) 1.Jf5 tempo po rovnakých obranách 2.Ve3, Vb5, Ve2, Vc5 pat. Duchaplný nápad s dvojnásobnou recipročnou zámenou druhých ťahov (ale nie matov alebo patov...).

Riešenie problému č. 1869 (Křivohlávek) zo 17. októbra: 1.Vg7 b:c5 (hrozí) 2.D:f8+ Kd7 3.e8D mat, 1...Kd7 2.e:f8J+ Ke8+ 3.d7 mat, 1...J:g6 2.d7+ K:d7 3.e8D mat,1...D:g6 2.e:f8D+ V:f8 3.d7 mat. Pestrá variácia na tému B1 svetovej súťaže (ktorú naše družstvo vynechalo). Mnohých riešiteľov zmiatlo 1.Dg7?

Knihy za riešenia problémov č. 1868 a 1869 vyhrávajú: Štefan Balog, Duchnovičova 6, 066 01 Humenné a Jozef Ružinský, trieda SNP 92, 040 11 Košice.


* * *

Sedemnásta partia

V úvodnej časti zápasu Anatolija Karpova zrejme zaskočila súperova voľba Grünfeldovej indickej, lebo bielymi len ťažko hľadal recept na získanie výhody. Trikrát skúšal vývin strelca na f4 (pozri partiu) a ešte menej bol úspešný s fianchetovaním strelca na g2, ktoré vyústilo do symetrie v 3. a 13. partii. Týždennú prestávku medzi Londýnom a Leningradom však Karpov a jeho spolupracovníci predsa využili k zmene hodnotenia iného variantu, ktorý teória odložila "ad acta":


KarpovKasparov (Grünfeldova indická)

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 d5 4.Jf3 Sg7 5.Db3 d:c4 6.D:c4 0-0 7.e4 Sg4 8.Se3 Jfd7 9.Vd1 Jc6 10.Se2. Hlavné varianty vznikajú po 10.Db3 Jb6 11.d5 Je5 12.Se2. 10...Jb6 11.Dc5 Dd6 12.e5! Teoretické príručky uvádzajú len 12.D:d6, 12.0-0) a 12.h3, po čom nemá čierny nijaké problémy. Nový ťah použitý už v 15. partii vyzerá podozrivo, veď biely bude mať zdanlivo neriešiteľné problémy so slabinou e5. 12...D:c5 13.d:c5 Jc8. Nad týmto ústupom premýšľal Kasparov v 15. partii asi pol hodiny. Ponúka sa aktívnejšie Jd7, ale na to mal biely pripravené 14.h3! S:f3 (Se6 15.Jg5) 15.g:f3 a čierny nesmie brať na e5 ani jedným jazdcom pre 16.f4 so stratou figúry. Musel by hrať 15...Vfd8, ale po 16.f4 má biely lepšiu koncovku a práve také pozície bez rizika Karpovovi vyhovujú. 14.h3! V 15. partii hral biely 14.Jb5, ale po Vb8 15.J:c7 e6! 16.Jb5 J8e7 17.Vd2 b6! (čierny sa správne neponáhľa s odohraním pešiaka, ale najprv likviduje súperovu majoritu na dámskom krídle) 18.c:b6 a:b6 19.Sg5 Jf5 20.b3 h6 21.Sf6 S:f3 22.S:f3 J:e5 23.S:e5 S:e5 vznikla remízová koncovka. Novinka v texte svedčí o analytickej práci v priebehu zápasu. 14...S:f3 15.S:f3 S:e5 16.S:c6 b:c6 17.Sd4! Pointa koncepcie bieleho, založená na zlom postavení jazdca c8. Ukazuje sa, že obeť pešiaka je dočasná, lebo nezadržateľné vniknutie veže na d7 vynúti prinajmenšom materiálnu rovnováhu. 17...Sf4 18.0-0 a5? Šance na záchranu poskytovalo ešte 18...e5! s myšlienkou po 19.Se3 S:e3 20.f:e3 čím skôr mobilizovať nečinného jazdca ťahmi Je7! 21.Vd7 Jf5. Čierny sa pokúša o niečo podobné uvoľnením poľa a7, ale bez úspechu. Pri vysokej Karpovovej technike zvyšok partie sa hrá "na jednu bránu": 19.Vfe1! a4 20.Ve4 Sh6 21.Se5 a3 22.b3 Ja7 23.Vd7 Sc1 24.V:c7 Sb2 25.Ja4 Jb5 26.V:c6 Vfd8 27.Vb6 Vd5 28.Sg3 Jc3 29.J:c3 S:c3 30.c6 Sd4 31.Vb7 a čierny sa vzdal, lebo voľného pešiaka môže zastaviť len za cenu ťažkých strát. Táto partia bola úvodom k neuveriteľnej sérii 3 po sebe idúcich prehier majstra sveta, ktorá takmer spôsobila zvrat v zápase. Karpovova novinka zapríčinila trhlinu v teoretickej koncepcii súpera, ktorý v 19. partii už neopakoval Smyslovov, variant Sg4 a po 7.e4 skúšal šťastie so starším Prinsovým variantom Ja6, opäť bez úspechu. A v dôležitej, takmer existenčnej 21. partii Kasparov od Grünfeldovej indickej dokonca odstúpil a vybojoval cennú remízu v dámskej indickej obrane. Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred