Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(9.1.1987)


Problém č. 1904 – originál

Zdeněk Šutera, Gottwaldov

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


Problém č. 1905 – originál

Vladimír Pribylinec

Nižná na Orave

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1904: b. Ka1 De2 Vb5 Vh1 Sc7 Sg2 Jd1 Jg7 Pb3 (9), č. Kd4 Dd7 Vf5 Se3 Jb2 Pf4 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1905: b. Kb4 De2 Vf1 Sc2 Sf6 Je5 Jh6 Pf2 (8), č. Kf4 Vg3 Sg2 Jd6 Pc3 d4 h3 h5 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Novú, tentoraz už ročnú skladateľskú súťaž (ktorej vypísanie uverejníme o týždeň) začíname 181. prvotinou rubriky od gottwaldovského akademického maliara. V druhej dvojťažke patria do širšieho obsahu aj zdanlivé hry 1...Vf3, Vg5, Sf3 2.Jg6, Jd3, Jd3 mat a zvodnosť 1.De1?. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1884 (Mlynka) z 28. novembra 1986: a) 1.b8V K:d2 2.Vb3 3.Vd3 mat, b) 1.b8D K:d2 2.Db3 3.Dc2 mat, c) 1.h8D K:d2 2.Ve3 3.Dd8 mat, d) 1.d8D g5 2.Db6 3.Dd4 mat, e) 1.V:e6 K:d2 2.Ve3 3.d8D mat, f) 1.d8S K:d2 2.Sa5+ 3.Ve1 mat, g) 1.f8V K:d2 2.Vf3 3.Vd3 mat, h) 1.f8D K:d2 2.Db4+ 3.Dd6 mat. Z osmorčiat sedem sa začína premenou pešiaka (trikrát na slabšiu figúru) – výborný konštrukčný výkon.

Riešenie problému č. 1885 (Libiš) z 28. novembra 1986: 1.Sh4 tempo 1...Jg5 2.S:g5 h4 3.Je3 Kh2 4.S:g2 Kg3 5.Sf4 mat (1...Jf6 2.S:f6 a pod.), 1...Jf8 2.Sg3 Jd7 (Je6) 3.Sh2 a 5.Jf2 mat, ale v tomto variante aj závažný duál 3.Je3 a 5.S:g2 mat.

Knihy za správne riešenie problémov č. 1884 a 1885 vyhrávajú Bohumil Moravčík, tr. Hradca Králové 2, 974 00 Banská Bystrica a Milan Svrček, Komorova 5, 036 07 Vrútky.


* * *

Dvadsiata druhá partia

Definitívne rozhodnutie o titule padlo v nasledujúcej 22. partii, v ktorej majster sveta po šokujúcej sérii 3 prehier a 2 neslaných-nemastných remízach dokázal opäť zmobilizovať všetky sily:


KasparovKarpov (dámsky gambit):

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 d5 4.Jc3 Se7 5.Sg5 h6 6.S:f6 S:f6 7.e3 0-0 8.Vc1 c6 9.Sd3 Jd7 10.0-0 d:c4 11.S:c4 e5 12.h3! Užitočný vyčkávací ťah, ktorý v zárodku čelí nepríjemnej možnosti Sg4, ku ktorej by mohlo dôjsť po nevyhnutnom e:d4 13.e:d4 Jb6. 12...e:d4 13.e:d4 Jb6. V 10. partii skúsil vyzývateľ dvojsečný postup c5?! Jeho dvojica strelcov je síce určitým oprávnením takého priamočiareho riešenia, ale náskok bieleho vo vývine sa ukázal silnejším argumentom proti. V ďalšom priebehu musel čierny oboch strelcov vymeniť za súperových jazdcov a len s námahou udržal horšiu koncovku. 14.Sb3 Sf5 15.Ve1 a5. Po okamžitom Ve8 mohlo vzniknúť postavenie z 23. partie zápasu z r. 1984, v ktorej bol čierny až do konca odkázaný na ťažkú obranu a ani tentoraz to nebude mať ľahké: 16.a3 Ve8 17.V:e8+ D:e8 18.Dd2 Jd7 19.Df4 Sg6 20.h4 Dd8 21.Ja4 h5 22.Ve1 b5 23.Jc3 Db8 24.De3 b4 25.Je4 b:a3. Na S:e4 26.D:e4 b:a3 by biely vložil 27.Sc2 s ďalším 28.b:a3 s výhodou. 26.J:f6+ J:f6 27.b:a3 Jd5. Hrozba 28.Je5 núti čierneho k tomuto ťahu, po ktorom sa vykryštalizuje prevaha jazdca nad strelcom. 28.S:d5 c:d5 29.Je5 Dd8 30.Df3! Výborný ťah, ktorým si biely berie na mušku slabiny f7 a d5. Hrozí 31.Jc6 a na Dd6 by prišlo 32.Vc1 s hrozbou 33.Vc6, takže čierny musí oslabiť 8. rad: 30...Va6 31.Vc1 Kh7 32.Dh3! Vb6 33.Vc8 Dd6 34.Dg3 a4 35.Va8 De6. Pravdepodobne v časovej tiesni Karpov zamýšľal držať tuhú obranu ťahom Va6 a až teraz uvidel 36.J:f7! S:f7 (D:g3 37.Vh8 mat) 37.Dd3+. Na 35...Vb3 by vyšiel iný obrat 36.Vh8+! K:h8 37.J:f7+ s výhrou dámy a tak prichodí odovzdať pešiaka. 36.V:a4 Df5 37.Va7 Vb1+ 38.Kh2 Vc1!? Na pohľad záhadný ťah je ešte najlepšou šancou čierneho, ktorý nesmel pripustiť 39.Jf3 (hrozí 40.Jg5+) f6 40.Dc7 s nekryteľným matom na g7. Teraz by sa na 39.Jf3? úspešne bránil ťahom f6, lebo biely jazdec by bol odrazu ohraničený vo svojej pôsobnosti. 39.Vb7 Vc2 40.f3 Vd2. Tu bola partia prerušená a Kasparov zapísal svoj nasledujúci ťah, ktorý vedie k cieľu rýchlejšie a elegantnejšie ako zdĺhavé uplatňovanie materiálnej prevahy 41.Vb4 alebo 41.Jc6. 41.Jd7!! Po rozlepení obálky sa ozval v leningradskom hľadisku potlesk, keď šachovo vyspelí diváci už o tejto možnosti vedeli. 41...V:d4 42.Jf8+ Kh6 (Kg8 43.Vb8) 43.Vb4! Vc4. Čitateľ sa môže presvedčiť sám, že po V:b4 44.a:b4 matové hrozby na diagonále c1-h6 umožňujú bielemu prinajmenšom prechod do elementárnej pešiakovej koncovky so vzdialeným voľným pešiakom a obdobné motívy vyjdú aj v partii: 44.V:c4 d:c4 45.Dd6 c3 46.Dd4! a čierny sa vzdal. Hrozí 47.De3+ s matom a na jedinú obranu Sh7 je najjednoduchšie 47.D:c3 f6 (Df4+ 48.g3) 48.De3+ g5 49.h:g5+ f:g5 40.J:h7 s nevyhnutnou výmenou dám. Pikantný záver! Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred