Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(20.2.1987)


Problém č. 1919 – originál

Ladislav Petruš, Kolárovo

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


Problém č. 1920 – originál

Milan Borik

Bánovce nad Bebravou

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1919: biely Kd7 Dd3 Ja4 Pc2 e2 (5 kameňov), čierny Kd5 Pb4 d4 e5 f4 (5 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1920: b. Ka7 Df7 Vb3 Vd3 Sh2 Jg8 Jh4 (7), č. Ke4 Dh1 Va3 Vc5 Sc8 Sd6 Jd7 Pa4 a5 b5 c7 e3 g7 h7 (14), biely začne a dá mat druhým ťahom. Prvotín v našej rubrike ustavične pribúda a po dnešnej ich chýba už len 16 do okrúhleho počtu 200. Druhá dvojtažka výrazne sa lepšiaceho autora obsahuje zdanlivé hry (keby začínal čierny) 1...Ve5, Se5, Je5, Vd5, Da1 2.Df4, Df5, Df4, D:d5, Df3 mat, ktoré sa po úvodníku zamenia. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1904 (Šutera) z 9. januára: 1.Vh4 hrozí 2.D:e3 mat, 1...Se3~, J:d1 (Jc4), Ve5, De6, De7 (De8) 2.De4, Dc4, S:e5, J:e6, J:f5 mat. Dobré vykročenie na pôdu kompozičného šachu, škoda len toho veľmi "svietiaceho" úvodníka.

Riešenie problému č. 1905 (Pribylinec) z 9. januára: Zdanlivé hry 1...Vf3, Vg5 (Sf3) 2.Jg6, Jd3 mat, zvodnosť 1.De1? hrozí 2.f:g3 mat, 1...Vf3, Vg5, Ve3 2.Jg6, Dc1, f:e3 mat, 1...Vd3!, riešenie 1.Jf3 hrozí 2.Se5 mat, 1...Vf3, Vg5, Sf3, Jd6~ 2.De5, S:g5, De5, De4 mat. Trojfázová zámena hier, ale motivačne málo výrazná a s nehrajúcou Vf1 v riešení.

Knihy za riešenie problémov č. 1904 a 1905 vyhrávajú: Milan Moravec, Nerudova 6, 917 00 Trnava a Pavol Olšanský, PS 5947/52, 812 17 Bratislava.

Problém č. 1742 (Gvozdják) z 11. októbra 1985 upravuje autor takto: b. Ke8 Da2 Ve1 Vh5 Sc1 Sd5 Jf2 Jg5 Pb4 b7 f3 f6 f7 g7 h3 h7 (16), č. Ke5 Je3 (2), mat druhým ťahom, zvodnosť 1.g8D? Kf5!, riešenie 1.Dc2. Táto verzia bude konkurovať v súťaži 1985-1986 popri pôvodnej.


* * *

Anglicko bolo druhé

Najvážnejšími súpermi sovietskeho kolektívu v boji o olympijské zlato boli družstvá USA a Anglicka. Pripomeňme si, že ešte pred posledným rokom tesne viedli Američania, ktorí v Dubaji, podobne ako pred 2 rokmi v Soluni, jediní dokázali ZSSR poraziť. Podľa názoru viacerých expertov však najatraktívnejší agresívny šach produkovali Angličania, ktorí napokon zaslúžene skončili druhí a nebyť neuveriteľného "výbuchu" so Španielskom v 10. kole (0,5:3,5), možno by sa z víťazstva radovali oni. Vzájomný súboj dvoch najsilnejších družstiev priniesol nekompromisný boj a štyri rezultatívne partie – celkove 2:2. Zo zápasu vyberáme súboj na 4. šachovnici:


Chandler (Anglicko) – Vagaňan (ZSSR), francúzska obrana:

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jc3 Sb4 4.e5 b6. Predpokladajúc dôkladnú súperovu prípravu k variantu 4...c5 5.a3 Sa5, ktorý hral okrem iného dva razy v zápase so Sokolovom, Vagaňan volí iný systém v duchu bývalého majstra sveta Petrosiana. 5.a3 Sf8 6.Jf3 Dd7?! Strategickým motívom variantu je výmena bielopoľných strelcov, ktorú čierny mal uskutočniť ihneď ťahom Sa6. Ťah v partii slúži ako preventívna obrana bodov g7 a e6 pri postavení bielej dámy na g4, kým teraz pôsobí ako zbytočný. Bolo by naivné podozrievať Vagaňana z neznalosti takých všeobecných jemností; pravdepodobne chcel ušetriť tempo a zahrať Sa6 až po ťahu 7.Sd3. Nedocenil však hlbokú ideu súpera: 7.Sb5! c6 8.Sa4! Takým spôsobom biely si zachová svojho strelca, ktorý v budúcnosti nájde perspektívu na poli c2. 8...Sa6 9.Je2 h5!? V zárodku buduje obranu kráľovského krídla, kde čierneho očakávajú hlavné nepríjemnosti. 10.0-0 Jh6 11.Ve1 Se7 12.c3 g6 13.Jf4 Jf5 14.Jh3! Zaujímavá analógia. Čo čierny svojím 6. ťahom premeškal, to sa podarí teraz bielemu. Strategická výmena čiernopoľných strelcov zväčší jeho pozičnú výhodu. 14...Sb5 15.Sc2 c5?! Snaha o aktívnu protihru uľahčí operácie lepšie mobilizovaným bielym silám. Čierny sa mal snažiť držať pokiaľ možno pozíciu zavretú a dokončovať vývin ťahmi Dc7 a Jd7. 16.Sg5 Jc6? Teraz už nebude záchrany. Poslednou možnosťou držať obranu bolo S:g5. 17.Sf6! S:f6 18.e:f6 Dd8. Pešiak f6 je síce stratený, ale niekoľkými energickými ťahmi biely zničí dezorganizovanú čiernu pozíciu: 19.d:c5! b:c5 20.Jf4 D:f6. Alebo 0-0 21.S:f5! s ďalším buď 22.J:d5 alebo J:h5. 21.D:d5 Vc8. Nádej na dlhšie prežitie sľubovalo len Jfe7 22.D:c5 D:f4 23.D:b5. 22.D:c5 a6 alebo Sa6 23.Sa4! 23.a4 Jce7 24.Jd5!! a pred ťažkými stratami sa čierny vzdal. Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred