Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(31.12.1986)


Problém č. 1900J. Cumpe

Deutsche Schachzeitung 1915

Mat 1. ťahom

Žartovný problém


Problém č. 1901 – originál

Stanislav Schullery, Bardejov

Mat 2. ťahom

Žartovný problémProblém č. 1902 – originál

Milan Nemček, Vrútky

Mat 2. ťahom

Žartovný problém


Problém č. 1903 – originál

Cyril Opalek, Bratislava

Pomocný mat 2. ťahom

Žartovný problém, 2 riešeniaŽarty bokom...

Ale len pokiaľ ide o polohu diagramov v rubrike. Žáner žartovných problémov sa u nás najmä vďaka poslednému dňu roka ustavične rozvíja a prehlbuje. Dokonca bol pre toto "oddelenie" vypísaný už tretí skladateľský turnaj (s dnešnou zasielacou lehotou), ale mnohí radšej vtipy rozprávajú ako nimi súťažia, takže záplava žartovných problémov postihla aj našu rubriku. Vyzerá to tak, že by sme pomaly mohli zaviesť pravidelný "stĺpček vtipov". Čo nie je, možno raz bude, ale zatiaľ sa ešte držíme tradície a žartom venujeme takmer celú silvestrovskú rubriku.

Jubilejné číslo má reprodukovaná klasika – dielo veľmi plodného a populárneho českého šachového skladateľa Josefa Cumpeho (1868-1934) na tému úvahy o tom, či pozícia mohla vzniknúť v partii. Č. 1901 má dokonca zdanlivé hry (1...b4, g5, f3 2.Jc4, Vf5, Sg3 mat), ale pointa žartovného prvého ťahu je veľmi "bradatá" a ľahko ju odhalia zrejme aj najstarší riešitelia. V druhom origináli je na a1 zvláštna vec – autor ju nazval vežou v Pise, ale takou šikmou, že sa pohybuje ako strelec (a čo by z toho mohlo vyplývať?). Napokon ani vtip posledného diagramu (a posledného aj v našej dvojročnej skladateľskej súťaži) nie je nový ("nasadanie" figúr na jazdca), ale podaný v brilantnej skratke (čo sa pri rozprávaní žartov osobitne cení). – Sme zvedaví, koľkí riešitelia nám do 13 dní (na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava s označením ŠACH pri adrese) napíšu správne riešenia. Traja z nich vyhrajú knihy – jeden vyžrebovaný spomedzi najlepších a dvaja z tých, ktorí pošlú aspoň jedno správne riešenie.

(Kontrolná notácia. 1900: b. Ke7 Da3 Ve1 Se6 Jb4 Jf6 Pb2 c2 f2 g2 (10), č. Kd2 Sg5 Jb5 Jd8 Pb7 c7 f4 f7 g7 (9), biely začne a dá mat prvým ťahom, ž. p. 1901: b. Kd3 Vf7 Se1 Jd6 Jg7 Pb6 c5 d5 e4 Ve6 e7 (11), č. Ke5 Pb3 b5 d4 e3 f4 g4 g6 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom, ž. p. 1902: b. Ke1 Sa1 Sf4 Je6 Pb2 b3 g2 (7), č. Kd3 Pb4 d5 e3 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom, ž. p. 1903: b. Kf1 Jc6 Pe7 (3), č. Ka8 (1), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, dve riešenia, resp. varianty, ž. p.)

Knihy za riešenie problémov č. 1881-1883 vyhrávajú: Ľubomír Gador, Mehringova 14, 851 03 Bratislava a Ivan Sokol, 027 21 Žaškov, okr. Dolný Kubín.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 8. januára 1987 od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 277.


Vzad <<  >> Vpred