Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(24.12.1986)


Problém č. 1896 – originál

Milan Borik, Bánovce nad Bebr.

Mat 2. ťahom, pozri text


Problém č. 1897 – originál

Juraj Šťastný, Zvolen

Mat 3. ťahomProblém č. 1898 – originál

Josef Burda, Havířov

Mat 3. ťahom


Problém č. 1899 – originál

Miroslav Henrych, Příbram

Pomocný mat 2. ť., pozri textKontrolná notácia. 1896: a) b. Kd6 Va3 Jd2 Jd3 Pc4 (5), č. Kd4 Sd5 (2), b) otočiť a) okolo stĺpca d, c) otočiť b) okolo 4. radu, d) otočiť c) okolo stĺpca d; vo všetkých pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom. 1897: b. Ka2 Va6 Vh4 Sa4 Sh2 Ja5 Jh5 Pb3 b4 e2 e3 f6 g5 (13), č. Kd5 Vd3 Vd8 Sb2 Sh1 Je5 Jf8 Pf7 (8), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. 1898: b. Kh1 Df1 Ve4 Vg5 Sa3 Sf5 Je5 Jg8 Pa4 b2 b5 f4 g6 (13), č. Kd5 Dh7 Vc6 Vd8 Se3 Jd3 Pb3 c7 d4 f2 f6 h3 (12), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. 1899: a) b. Kb6 Jb5 Jf1 Pe3 (4), č. Kd5 Se4 Pb4 (3), b) premiestniť Pb4 na e5; v oboch pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom. – Riešenie problémov vianočnej nádielky pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov (po jednom za prvú a druhú dvojicu problémov) odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1879 (Svítek) zo 14. novembra: Intencia 1.Jf3 tempo (a zvodnosti 1.Ve8?, 1.V:d4+?, 1.Jd7?), ale aj vedľajšie riešenie 1.f5.

Riešenie problému č. 1880 (Valuška) zo 14. novembra: 1.Kc3 Ja6 2.Kc4 Ke5 3.Kb5 Kd6 4.b7! (4.K:a6? Kc6! 5.b7 S:b7 mat) 4...S:b7 5.a8J! remíza (5.a8D? Jc7+! 6.Kb6 S:a8+ a čierny vyhrá). Riešiteľov prosíme o dodatočné preskúšanie korektnosti tohto hlavného variantu.

Knihy za riešenia problémov č. 1879 a 1880 vyhrávajú: Jozef Ďurica, 972 14 Tužina 39 a Koloman Novácky, Molitorova 1191, 020 01 Púchov.

Riešenie problému č. 1881 (Hrušík) z 21. novembra: 1.Ve4 tempo, 1...Kd5, Kc6 2.Vd4, Ve6 mat. Autor by sa mal pokúsiť o zlepšenie úvodníka v tom zmysle, aby základná pozícia nebola patová.

Riešenie problému č. 1882 (Idunk) z 21. novembra: 1.Dg2 hrozí 2.d8D+ D:d8 3.Dc6, Jf5 mat, 1...J:e7 2.Se5+ K:e6 3.d8J mat, 1...J:f6 2.Jf5+ K:e6 3.d8J mat (1...V:g2, f3, K:e6 2.d8D+ atď.). Výborný úvodník a dva zaujímavé varianty s blokovaním polí a premenou pešiaka na jazdca.


Pat a mat

Po vyše ročnej odmlke vyšlo ďalšie číslo (vlastne dvojčíslo 4-5) bulletinu bratislavského krúžku kompozičného šachu. Na 32 stranách sa nachádzajú výsledky skladateľských súťaží Kurimčan 1984 a Pravda-Tirnavia 1983-1984, dva články o samomatoch a moderných témach dvojťažiek, rekapitulácia úspechu družstva ČSSR v 2. svetovej súťaži a obľúbená rubrika Obrázky z výstavy. Noví záujemcovia o bulletin sa môžu prihlásiť aj na adresu našej rubriky.


Vzad <<  >> Vpred