Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(30.1.1987)


 

Problém č. 1911 – originál

Anton Brídzik, Humenné

Mat 2. ťahom

a) diagram b) pozri text


Problém č. 1912 – originál

Ľudovít Lačný

Žiar nad Hronom

Mat 2. ťahom

 Problém č. 1913 – originál

Artúr Nandráži, Prešov

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1911: a) b. Kd5 Sc5 Sg6 Jc4 Jd4 Pf3 f5 g2 (8), č. Kg5 Pg3 g7 (3), b) premiestniť Pf3 na h3, vylúčiť Pg7, pridať b. Pf6 a h6; v oboch pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom. 1912: b. Kh7 Dh2 Vc4 Vd3 Sa7 Sb5 Jg1 Jg2 Pd2 f2 (10), č. Kf1 Dd8 Va1 Vf8 Sa2 Sc1 Jh8 Pc7 d7 g7 h4 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1913: b. Kc2 Dc4 Ja8 Jf8 Pf3 h4 (6), č. Kd6 Jc3 Pd7 f4 f6 (5), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Autor prvého problému sa vracia k tvorbe po dlhom odmlčaní zaujímavou dvojťažkou s kráľovskými "hviezdami". Č. 1912 je prvou skladbou nášho majstra športu po oslave šesťdesiatky; obsahuje zvodnosť 1.f4?, ktorá úzko súvisí s riešením – v čom je vtip? V trojťažke nasledujú po tempe štyri varianty. Riešenia problemov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1893 (Gašparovič) z 19.12.1986: Intencia 1.a8D obsahuje závažné duály, preto úlohu opravuje autor takto: b. Kh7 Vc6 Ve6 Je4 Jf3 Pa7 c7 g7 (8), č. Kd5 Jd3 Jd4 Pb4 b5 e7 f5 (7), mat druhým ťahom, zvodnosti 1.a8D? Jc5!, 1.g8D? Je5!, riešenie 1.c8D hrozí 2.Dd7, Dd8 mat, 1...Jc5, Je5, J:c6, J:e6 2.V:c5, V:e5, D:c6, D:e6 mat.

Riešenie problému č. 1894 (Bušík) z 19.12.1986: Zdanlivé hry 1...Kd5, Kf5 2.Jf4+, S:d6, zvodnosti 1.Kc3? tempo 1...Vf7, f5 2.Da8, Da8, 1...Ve7~!, 1.Ke3? tempo 1...Vf7, f5 2.Da8, Jf4, 1...Ve7~!, riešenie 1.Jd4 hrozí 2.Dc4 3.Dc5 mat, 1...Ve6 2.Jf3+ Kd5, Kf5 3.Da8, D:h7 mat, 1...Vf7 2.Da8 f5 3.Jf3 mat (1...K:d4 2.Dc4+ atď.). Autor by sa mal usilovať o väčšiu jednotu "neskutočných" a skutočných variantov.

Riešenie problému č. 1895 (Opalek) z 19.12.1986: I. 1.Je7 Vc6 2.Sb3 Sc4 3.Ke8 Sb5 4.Sf7 Vc8 mat, II. 1.Sf3 Vc8 2.Jc7 Vh8 3.Sb7 Sg8 4.Kc8 Se6 mat. Krásny pomocný mat s analogickými batériovými matmi, ale aj s cyklickým pohybom dvojíc JV-SS-KS-SV pri porovnaní poradia ťahov. Žiaľ, i keď prvé dve úlohy vyriešilo množstvo riešiteľov, pri pomocnom mate boli úspešní len traja a jeden z polovice...

Knihy za riešenia problémov č. 1893-1895 vyhrávajú: Marián Bystrický, Warynského 19, 851 01 Bratislava a Milan Ondruš, Kotrčiná Lúčka, 013 02 okr. Žilina.

Riešenie problému č. 1896 (Borik) z 24.12.1986: a) 1.Jc5, b) 1.Je5, c) 1.Je3, d) 1.Jc3 a po obranách 1...S:c4, Se4 "zamenené" maty: a) 2.Jf3, Je6, b) 2.Jc6, Jb3, c) 2.Jc2, Jb5, d) 2.Jf5, Je2 mat. Takémuto fígľu sa hovorí optická zámena matov.


Novinky z kompozície

Minuloročné zasadanie Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach vo Francúzsku prinieslo niekoľko zaujímavých noviniek. Novým predsedom sa stal Klaus Wenda z Rakúska a prvým podpredsedom Cornelis Goldschmeding z Holandska. K doterajším 23 členským štátom pribudla Brazília (delegát C. Belliboni). Novozavedený titul Čestný majster kompozičného šachu udelili trom šachovým skladateľom: A. Argüellesovi (Španielsko), J. Niemannovi (NSR) a A. Piatesimu (Taliansko) – ten však medzičasom zomrel. Vydanie Albumu FIDE 1980-1982 mešká (pre dvojťažky, pomocné maty, štúdie a retrográdne skladby), bolo však už rozhodnuté o vypísaní Albumu FIDE 1983-1985 (podrobnejšiu informáciu prinesieme o pár týždňov). Zároveň so zasadaním sa uskutočnili 10. majstrovstvá sveta v riešení šachových problémov (o nich sme už písali); zaujímavou akciou bude zápas v skladaní štúdií, ZSSR – zvyšok sveta, na ktorého organizáciu za "zvyšok" sa podujalo Švédsko. Tohoročné zasadanie sa uskutoční v rakúskom Grazi.


Vzad <<  >> Vpred