Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(6.2.1987)


Problém č. 1914 – originál

Jozef Zámečník

Moravské Lieskové

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kd4 Da7 Vb6 Sa2 Ja6 Jg5 Pc6 (7), č. Kd6 Vc8 Vd8 Sd5 Jc3 Pa4 b5 e2 e4 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. 183. prvotina v našej rubrike sa bude riešiteľom iste páčiť. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Okrem "ortodoxnej" dvojťažky uverejňujeme celkom výnimočne dvojťažku, v ktorej sú použití nezvyčajní vežoví cvrčkovia (VC) a vaovia (Q): Problém č. 1915 – originál, Bedrich Formánek, Bratislava: b. Kd2 Sc4 Sd6 Jh6 VCc6 VCf5 Qg8 Pe3 f4 (9), č. Ke4 Sb1 Sd8 Jb7 Qa8 Qh5 Pa5 c5 (8), mat 2. ťahom, dve riešenia. Pre nedostatok miesta komentár k novým figúram nepripájame, o ich pohyblivosti sa však čitatelia môžu dozvedieť z kníh Kompozičný šach na Slovensku a Šachová terminológia. Knihu za správne riešenie tohto problému získa jeden riešiteľ.

Riešenie problému č. 1897 (Šťastný) z 24.12.1986: 1.Jc4 hrozí 2.Va5+ Ke6 3.Jg7 mat, 1...Sd4 2.e4+ S:e4 3.Jf4 mat, 1...Je6 2.Sc6+ J:c6 3.Jb6 mat. Veľmi dobrá strategická trojťažka s dvoma analogickými variantmi na tému dvojitého blokovania polí.

Riešenie problému č. 1898 (Burda) z 24.12.1986: Zdanlivé hry 1...Jc5 2.Dc4+, 1...Vc5 2.J:f6+, riešenie 1.Jc4 hrozí 2.J:e3+ d:e3 3.D:d3 mat, 1...Jc5 2.J:f6+ V:f6 3.Ve5 mat, 1...Vc5 2.J:e3+ Kd6 3.V:d4 mat (1...K:c4, Se3~ 2.Se6+, V:d4+, J:f6+ atď.). Zaujímavo motivovaná polorecipročná zámena druhých ťahov bieleho.

Riešenie problému č. 1899 (Henrych) z 24.12.1986: a) 1.Sd3 e4+ 2.Kc4 Jd2 mat, b) 1.Sf5 Jd2 2.Se6 e4 mat. Recipročná zámena ťahov bieleho a modelové maty s blokovaním poľa.

Knihy za riešenie problémov č. 1896-1899 vyhrávajú: Peter Juhás, Kyjevská 5 A1/B-10, 071 01 Michalovce a Zoltán Kováč, Bašta VII, 945 01 Komárno.


* * *

Kasparov v Dubaji

27. šachová olympiáda v Dubaji vojde do histórie ako rekordná (po prvý raz počet zúčastnených štátov prevýšil stovku), ale i jedna z najlepšie organizovaných. Pridelenie najväčšieho svetového šachového festivalu považovali Zjednotené arabské emiráty za česť a odvďačili sa FIDE i účastníkom mimoriadnou pozornosťou a veľkorysou organizáciou pri vynaložení veľkých finančných a spoločenských prostriedkov. Znovuzvolenému prezidentovi FIDE Campomanesovi sa tak darí spĺňať jeden z hlavných bodov svojho programu, aby šach zapustil čoraz hlbšie korene v rozvojových krajinách.

Dvojnásobné prvenstvo mužov i žien ZSSR sa rodilo ťažšie než sa očakávalo a v súťaži mužov sa obhajcovia titulu definitívne ocitli na čele až po dramatickom poslednom kole. Jedným z hlavných strojcov úspechu bol majster sveta, ktorého 8,5 bodu z 11 partií znamenalo najlepší individuálny výsledok na 1. šachovnici. O jeho forme sme sa presvedčili aj my:


Kasparov (ZSSR) – Smejkal (ČSSR) Španielska hra

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6 5.0-0 Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 d6 8.c3 0-0 9.h3 Sb7 10.d4 Ve8 11.Jbd2 Sf8 12.a4 Dd7 13.a:b5 a:b5 14.V:a8 S:a8 15.d5 Jb8!? V minulosti sa hrávalo Jd8 a Je7. V 5. partii moskovského zápasu MS 1985 hral Karpov Ja5 a po 16.Sa2 c6 17.b4 Jb7 18.c4 Vc8 mal úspech vďaka predčasnému 19.d:c6?!, ale biely mohol držať napätie v strede 19.Sb2, prípadne ho stupňovať ťahom 19.c5!? Nový ťah v partii navrhol Guttman. Kto vie, či po praktickej previerke v tejto partii niekto ešte neodporučí piaty možný nástup jazdca na a7? 16.Jf1 Ja6. Odtiaľto jazdec mieri na c5 alebo c7, lebo zrejmým nasledujúcim plánom čierneho je aktivizácia bielopoľného strelca ťahom c6. 17.Sg5 Se7 18.Jg3 g6 19.Dd2 Sb7 20.Va1 Va8 21.Sc2 c6 22.d:c6 S:c6 23.Vd1 Vd8 24.De3! Po menšom boji čierny presadil svoje, ale o vyrovnanie stále ťažko bojuje. Predovšetkým musí riešiť taktické motívy na d-stĺpci (hrozí 25.J:e5). Jeho nasledujúci ťah je aktívnejší (protihra na Pe4!) než opatrnejšie Dc7. 24...Db7! 25.Sh6! Na okamih prenáša ťažisko hry na kráľovské krídlo a vytvára pozičnú hrozbu 26.Jf5, ktorej mal čierny čeliť ťahom Je8. Ducha aktívnej protihry by mala obrana 25...Kh8 (udržanie tlaku na e4), ale tá nevychádza z taktických dôvodov: 26.Jg5 Se8 27.Sb3 Jg8 (Kg8 28.Jf5!! g:f5 29.J:f7! S:f7 30.Dg5+) 28.J:f7+ S:f7 29.S:f7 J:h6 30.D:h6 Sf8 31.Dg5! a visí veža na d8. Nasledujúca chyba patrí do kategórie "prstových" prehmatov – Smejkal chytil jazdca s úmyslom Jc5 (aby na 26.Jf5? vzal Pe4), ale v poslednej chvíli zbadal 25...Jc5? 26.J:e5! d:e5 27.V:d8+ S:d8 28.D:c5 a opäť nejde brať na e4 pre Df8 mat. 25...Jc7? 26.Jf5 Je6 27.J:e7+ D:e7 28.Jg5 Jc5. Po vynútenej obrane ochrancu čiernych polí je obrana ťažká, najmä v časovej tiesni. 29.b4 Ja4 30.Sb3 Se8 31.Vd2! Pripravuje postup c4, ktorý ihneď našiel pre Jb2. Teraz to pôjde s čiernym z kopca: 31...Vc8 32.Vc2 Jd7 33.Jf3 Jdb6 34.Sg5 Dc7 35.Jd2 Kg7. J:c3 by stratilo figúru po 36.Jb1. 36.c4 h5 37.c:b5 Dd7 38.Df3 V:c2 39.S:c2 Kg8 40.Sb3 D:b5 41.Df6! a čierny sa vzdal. Majster sveta skvele kombinoval hrozby na oboch krídlach. Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred