Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(23.1.1987)


Problém č. 1909 – originál

Milan Svrček, Vrútky

Mat 2. ťahom


Problém č. 1910 – originál

Ľuboš Kekely, Žilina

Biely vyhráKontrolná notácia. 1909: b. Kc8 Vh5 Sb4 Sg8 Jd5 Je5 (6), č. Kb5 Pb6 c7 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1910: b. Ka1 Se2 Pa5 c5 g5 g6 (6), č. Kc3 Ve3 Sh2 (3), biely začne a vynúti výhru. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80, Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1889 (Nadráži) z 12. decembra 1986: 1.Db4 hrozí 2.De4 mat, 1...d5, Kd5, D bráni 2.D:b8, Db5, Dd4 mat (navyše zdanlivá hra 1...d5 2.De3 mat).

Riešenie problému č. 1890 (Michalko) z 12. decembra 1986: 1.g4 hrozí 2.c4+ K:e5 3.Sg3 mat, 1...K:e5 2.Sg3+ Kd5 3.c4 mat, 1...d:c3 2.S:c3 g6 3.e4 mat (1...d3 2.e4+ K:e5 3.Sg3 mat). Tri modelové maty.

Riešenie problému č. 1891 (Moravčík) z 12. decembra 1986: 1.Jf6 V:f6 2.g5 Vf7 3.Se6 Vg7 4.Sf8 Vc7 (4...Vgb7? 5.Jd6!) 5.Sd6 Vcb7 6.Sc8 Vg7 7.Ja3! Vb6 8.Jc4 Vb5 remíza. Niektorí riešitelia uvádzali iné postupy, ktoré bude ešte treba preanalyzovať.

Riešenie problému č. 1892 (Krajčovič) z 12. decembra 1986: I. 1.Jc6 Vc2 2.Ja5 Kc3 3.Vb3 mat, II. 1.Ja6 Kc4 2.Ke2 Vd5 3.Vb4 mat. Dokonalý pomocný mat s modelovým echom.

Knihy za riešenie problémov č. 1889-1892 vyhrávajú: Peter Hupian, Záhonok 488/7, 960 01 Zvolen a Dušan Ptáček, Chodská 17 – A2/552, 612 00 Brno.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 29. januára t. r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 277.


* * *

Postúpil Sokolov

V tieni odvetného zápasu Kasparov – Karpov ostal finálový súboj súťaže kandidátov v Rige. Stretli sa tu najvýraznejší predstavitelia mladej generácie z Moskvy, pričom ich šachové štýly sú dosť odlišné. Artur Jusupov, žiak slávnej Dvoreckého školy, sa radí medzi tzv. klasikov strohého pozičného štýlu, kým Andrej Sokolov inklinuje viac k dynamickým riešeniam s výbornou orientáciou v rozhodujúcich fázach boja, osobitne v časovej tiesni. Jeho trénerom je menej známy majster, ale zrejme výborný pedagóg Jurkov, ktorého meno sa po úspechoch Sokolova stalo trénerskym pojmom. Zápas v Rige nadobudol "obrátky" až v búrlivom finiši. Ešte po 10. partii spoľahlivo viedol mierne favorizovaný Jusupov 6:4, ale potom prišla senzačná séria 3 víťazstiev Sokolova, ktorou otočil zdanlivo stratený zápas a vybojoval si právo stretnúť sa na rok s Karpovom o šancu vyzvať samého majstra sveta! Prinášame partiu, ktorá znamenala začiatok obratu v zápase:


11. partia SokolovJusupov (francúzska obrana):

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jc3 Sb4 4.e5 Je7 5.a3 S:c3+ 6.b:c3 c5 7.Jf3 Da5. V predposlednej 13. partii sa Jusupov vrátil k ťahu b6, ktorý mu priniesol vedenie v 1. partii zápasu (8.Sb5+ Sd7 9.Sd3 Sa4 10.h4 h6 11.h5 Jbc6 12.Vh4 c4 13.Se2 Kd7! 14.Se3 Dg8! s ďalším Dh7 a zložitou originálnou hrou). Sokolov si však pripravil novinku 8.Jg5! a po h6 9.Dh5 g6 10.Dh3 Dc7 11.a4 Kf8 12.Kd1! (hrozilo Kg7) c:d4 13.c:d4 Jbc6 14.Jf3 Jb4 15.Je1 eliminoval súperov tlak po c-stĺpci. Ťahmi 15...Sd7 16.Sa3 a5 17.c3 Ja6 18.Sd6 Dd8 19.Sd3 Jc7 20.Kd2 už plne prevzal iniciatívu, ktorú premenil na svoje prvé a rozhodujúce vedenie v zápase. 8.Sd2 Jbc6 9.Se2 c:d4 10.c:d4 Da4. Oproti zatvorenému charakteru pozície v 1. partii čierny usiluje o aktivitu na dámskom krídle. 11.Se3 b6 12.Dd3 Ja5 13.Jd2 Sd7 14.0-0 Vc8 15.Vfc1 0-0 16.Vab1 Jc4 17.Vb3 Vc7 18.Jf3 Vfc8? Budúcemu útoku mal čierny predísť preventívnymi opatreniami J:e3 18.f:e3 h6 a až potom Vfc8. Teraz si biely uchová čiernopoľného strelca, ktorý zohrá dôležitú úlohu. 19.Sg5! Jg6 20.h4 Ja5?! Niektorí komentátori odporučili ako poslednú šancu nejasný variant h6!? 21.h5 Jg:e5 22.d:e5 h:g5 23.J:g5 J:e5 24.Dh7+ Kf8 25.Dh8+ Ke7 26.D:g7 V:c2 s protihrou, ale namiesto 25.Dh8+?! biely môže napr. 25.Ve3! alebo 25.h6!? s útokom. 21.Vb4 Dc6 22.h5 Jf8 23.De3 Se8 24.Sf6! Črtajú sa už konkrétne matové hrozby na poli g7 (25.Dg5). Nejde g:f6 25.e:f6 s nasledujúcim 26.Dh6 a útok bieleho nezastaví ani zúfalé odovzdanie materiálu: 24...h6 25.Df4 Dc3 26.Dg4 Jg6 27.h:g6 f:g6 28.Sh4 D:a3 29.Vbb1 Sf7 30.Vd1 g5 31.S:g5! Figúra navyše sa dá obetovať s ľahkým srdcom, najmä keď vedie k definitívnemu obnaženiu súperovho kráľa. 31...h:g5 32.J:g5 De7 33.Sd3 V:c2. Inak by rozhodlo jednoduché 34.J:f7 s ďalším 35.Sg6. 34.S:c2 V:c2 35.Vbc1 Vc6 36.V:c6 J:c6 37.Vd3 Sg6 38.Vc3 Jd8 39.Vc8 Sf7 40.f4 Dd7 41.Va8 a čierny sa vzdal. Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred