Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(16.1.1987)


Problém č. 1906 – originál

Artúr Nandráži, Prešov

Mat 2. ťahom


Problém č. 1907 – originál

Ján Michalko, Važec

Mat 3. ťahomProblém č. 1908 – originál

Dušan Zeman, Poprad

Autorova prvá skladba

Pomocný mat 3. ťahom (text)Kontrolná notácia. 1906: b. Kb5 Dc1 Sh3 Jb4 Jf3 (5), č. Ke4 (1), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1907: b. Kd6 Je1 Pd5 d7 (4), č. Kd8 Se4 Pb6 c6 e5 e6 f4 f5 f7 (9), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. 1908: b. Ke7 Vg3 C(cvrček) d4 (3), č. Kd5 Jd3 Je4 Cg7 (4), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, problém má dve riešenia začínajúce sa rozličnými prvými ťahmi čierneho. – Okrem jednoduchých priamych matových úloh uverejňujeme prekvapujúco vyzretý pomocný mat ďalšieho nového autora z Východoslovenského kraja. Pre mnohých riešiteľov však budú ešte prekvapujúcejšie "obrátené dámy" na d4 a g7, čiže tzv. cvrčkovia. K takémuto kroku sme sa v doterajšej 22-ročnej histórii rubriky odhodlali asi len dva razy, ale "vždy" pomerne úspešne. Cvrček sa pohybuje v rovnakých smeroch ako dáma, ale len na pole bezprostredne za prvým kameňom, ktorý mu stojí v ceste, napr. Cd4 môže ťahať na d6, h8, f4, d2, Cg7 na d7, c3, g2. Aby sme túto veľmi rozšírenú exofigúru ešte viac priblížili, uvedieme prvé riešenie: 1.Ke5 Cf4 2.Cd4 Ch2 3.Jf4 Vg5 mat s dvojitým šachom. Aké bude druhé? – Riešenia všetkých troch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov (jedného za priame úlohy, druhého za pomocný mat) odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1886 (Lačný) z 5. decembra 1986: 1.Db5 tempo 1...Kd5, Kd3, Jc4~ 2.Jf4, V:e3, V:e5 mat, hlavný vtip je však v tom, že rovnaké maty, ale v cyklicky zmenenom poradí vychádzajú pred zahraním úvodníka (alebo napr. aj po 1.h6? g:h6!). Ide teda o Lačného tému vo forme núdzovky!

Riešenie problému č. 1887 (Lačný) z 5. decembra 1986: 1.Sd3 tempo 1...Jd2 2.Vh2 3.Vh6 mat, 1...Je3 2.Vf2 3.S:f5 mat, 1...Jg3 2.Vg2 3.Je5 mat, 1...Jh2 2.Ve5 3.S:f5 mat. Štyri antiduálové varianty pri 10 kameňoch!

Riešenie problému č. 1888 (Lačný) z 5. decembra 1986: Zvodnosť 1.Va5? hrozí 2.Jd2 mat, 1...Sc5, Se3 2.D:e6, De2 mat, 1...b5!, riešenie 1.D:e6 hrozí 2.Jd2 mat, 1...Sc5, Se3 2.De2, Va5 mat. "Kissova téma", známa z prvého spracovania v našej poslednej súťaži, je tu podaná v celkom novom rúchu.

Knihy za riešenia problémov č. 1886-1888 vyhrávajú: Tomáš Banovčan, ul. Obrancov mieru 1156, 020 01 Puchov a Ľudovít Michálek, Dlhá 46/2, 971 01 Prievidza.


Zvolen C 14.3.1987

Pod týmto názvom vypísala TJ Caissa Zvolen skladateľskú súťaž v 4 oddeleniach: dvojťažky (rozhodca J. Valuška), trojťažky strategické a novostrategické (J. Šťastný), dvojťahové samomaty (Š. Blunár), dvojťahové pomocné maty (B. Sivák). Nepovoľujú sa skladby s premenenými figúrami a v prvých dvoch oddeleniach ani s viac riešeniami. V každom oddelení budú udelené tri ceny a ďalšie vyznamenania. Problémy treba posielať do 14. marca 1987 na adresu Jozef Linder, Pod Kozákom 709, 962 32 Sliač-kúpele.


Pravda-Tirnavia 1987

Prispievateľov a čitateľov upozorňujeme, že všetky originálne šachové problémy uverejnené v našej rubrike v roku 1987 budú zaradené do skladateľskej súťaže, ktorú rozdelíme asi na dve skupiny: dvojťažky a ostatné problémy. Osobitne sa budú hodnotiť skladby začínajúcich autorov (do 3 rokov od prvotiny). Počet skladieb od jedného nezačínajúceho autora bude obmedzený na 2 dvojťažky a 2 iné problémy. Do súťaže sa zaradia aj originály uverejnené v bulletine Pat a mat. Autori víťazných skladieb získajú peňažné ceny, ktoré venuje TJ ŽOS Trnava. Súťaž je vypísaná len pre československých autorov (aj neorganizovaných).


Vzad <<  >> Vpred