Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(19.12.1986)


Problém č. 1893 – originál

Ján Gašparovič, Partizánske

Mat 2. ťahom


Problém č. 1894 – originál

V. Bušík, Prievidza

Mat 3. ťahomProblém č. 1895 – originál

Cyril Opalek, Bratislava

Pomocný mat 4. ťahom,

2 riešeniaRiešenia problémov (v prvých dvoch začne biely a dá mat druhým, resp. tretím ťahom, v treťom začne čierny a pomôže bielemu dať mat štvrtým ťahom) pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov (jedného za priame matové úlohy, jedného za pomocný mat) odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1878 (Cerulík) zo 7. novembra: 1.V6f2 hrozí 2.Df5+, 1...Sg4 2.Dc5 a6 3.Ve5! tempo (2...S:e2, Jd2 3.Sf5+, V:d2+), 1...S:e2 2.Df5+ Ke3 3.De5+, 1...Sg6+ 2.K:g6 Jd2 3.Df5+ atď. Úplné riešenie sme dostali len od niekoľkých jednotlivcov.

Knihy za riešenia problémov č. 1875-1878 vyhrávajú: Ján Ažaltovič, Zimná 189, 053 23 Rudňany a Peter Sabo, Miloša Uhra 55, 917 01 Trnava.


* * *

Štrnásta partia

Stojí za zmienku, že z 12 partií bielymi Karpov neotvoril ani jedinú ťahom 1.e2-e4, ktorý bol v minulosti jeho hlavnou zbraňou. Neuchýlil sa k nemu ani v dramatickom závere, keď mu neostávalo nič iné ako nekompromisná hra na výhru. Zrejme odborníci v jeho štábe nenašli nič priebojné proti sicílskej obrane. Napriek tomu sa uvedený 1. ťah vyskytol v zápase tri razy, ale zásluhou Kasparova, ktorý tak dokumentoval predsa len pestrejšie "podanie". V 6. partii sa hrala ruská hra, ktorá po živom boji vyústila do remízy, ale obe španielske v 14. a 16. partii priniesli majstrovi sveta rozhodujúci náskok. Tu je prvá z nich:


KasparovKarpov (španielska):

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6 5.0-0 Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 d6 8.c3 0-0 9.h3 Sb7 10.d4 Ve8 11.Jbd2 Sf8 12.a4 h6 13.Sc2 e:d4. Inovácia v repertoári Karpova, ktorý predtým hrával manéver Jb8 s ďalším Jbd7. Teraz hra dostane otvorenejší živý charakter. 14.c:d4 Jb4 15.Sb1 c5. Donedávna populárny plán b:a4 16.V:a4 a5 17.Va3 Va6 utrpel trhlinu v partii Sax – Báňas, Balatonberény 1984, kde biely zahral 18.Jh2! s ďalším prevodom veže na g3 a silným útokom. 16.d5 Jd7 17.Va3 c4. Úmysel čierneho je jasný – preniknúť po ďalšom Jc5 jazdcom na d3 s prekrásnou hrou. Tomu biely musí čeliť kombinovanými hrozbami na kráľovskom krídle a na pešiaka b5. 18.a:b5. Nový ťah, o hodnote ktorého sám Kasparov nebol asi plne presvedčený, lebo v 16. partii zahral 18.Jd4 a po Df6 (v partii Sokolov – Psachis, ZSSR 1985 sa stalo Je5 19.a:b5 Db6! 20.J2f3 Jbd3 s dobrou hrou čierneho) 19.J2f3 Jc5 20.a:b5 a:b5 21.J:b5 V:a3 22.J:a3 Sa6 23.e5! zvíťazil zásluhou lepšej orientácie v neskorších neprehľadných zápletkách. 18...a:b5 19.Jd4 V:a3. Dôsledné Db6 by vzdialilo dámu od obrany vlastného kráľa, čo by biely využil asi takto: 20.Jf5 g6 (na bezstarostné Je5 by vyšlo 21.Vg3 Jbd3 22.S:d3 J:d3 23.J:h6+ Kh7 24.Jg4 J:e1 25.Jf6+! s matom) 21.Vg3 Kh8 (Kh7 22.Jf3 g:f5 23.Jg5+!) 22.Jf1! g:f5 23.S:h6! S:h6 24.Dh5 s matovým útokom. 20.b:a3 Jd3 21.S:d3 c:d3 22.Sb2! Na 22.J:b5?! by čierny zahral Sa6 alebo Da5 s výbornou kompenzáciou za pešiaka. Ťah v partii koketuje s možnosťou obnovenia útoku a kladie pred čierneho nové problémy, veď nad nasledujúcimi dvoma ťahmi strávil Karpov skoro hodinu! 22...Da5 23.Jf5 Je5 24.S:e5! Nešablónovité, nečakané, ale logické rozhodnutie (24.f4 Jg6 nedáva nič konkrétne) zrejme zapôsobilo na psychiku Karpova, ktorý sa neodhodlal k obeti kvality V:e5!? 25.Jf3 V:f5! (Ve8 26.D:d3 stráca pešiaka bez kompenzácie) 26.e:f5 S:d5 a čierny nestojí horšie. 24...d:e5 25.Jb3 Db6! Lepšie ako D:a3 26.D:d3 – čierna dáma prispieva k obrane kráľa a po a-stĺpci sa má aktivizovať veža. 26.D:d3 Va8 27.Vc1! V nasledujúcom pútavom súboji dvoch jazdcov proti dvom strelcom je výhoda na strane bieleho, ktorý operuje možnosťou vpádu po c-stĺpci s prípadnou výmenou dám na poli c7. Všimnime si dôležitú funkciu krytého voľného pešiaka d5! 27...g6 28.Je3 S:a3 29.Va1 Va4 30.Jg4 Sf8 31.Vc1 Dd6?! V časovej tiesni umožňuje bielemu prechod do vyhratej koncovky, ale ani urputnejšie Va2! nesľubovalo reálne vyhliadky na záchranu. Biely by mal príjemnú voľbu medzi 32.Db1, De3 alebo Df3. Rýchle by prehralo 31...f6 32.Df3 Kg7 (Sg7 33.Jc5) 33.Vc6! 32.Jc5 Vc4 33.V:c4 b:c4 34.J:b7 c:d3 35.J:d6 S:d6 36.Kf1 Kg7 37.f3 f5 38.Jf2 d2 39.Ke2 Sb4 40.Jd3 Sc3 41.Jc5. Posledný ťah biely zapečatil s ideou 42.Jb3 a 43.J:d2 a jasnou technickou výhrou, takže čierny sa vzdal bez dohrávania. Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred