Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(14.11.1986)


Problém č. 1879 – originál

Miroslav Svítek

Mělník

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 1880 – originál

Ján Valuška, Zvolen

Biely remizujeKontrolná notácia: 1879: b. Kd2 Dh1 Vd8 Ve4 Sa5 Sa8 Je5 Jh3 Pa2 a6 b4 d6 f4 g5 (14), č. Kd5 Pb5 b7 d4 h4 h5 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1880: b. Kd2 Pa5 a7 b6 (4), č. Kf4 Sa8 Jb4 (3), biely začne a vynúti remízu. Dvojťažka obsahuje zvodnosti 1.Ve8?? 1.V:d4+? a 1.Jd7?, hlavný variant štúdie sa končí v 5. ťahu. Riešenie oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov (po jednom za každý problém) odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1863 (Cinko) z 26. septembra: 1.Da6 hrozí 2.Dd6 mat, 1...Jb5, Jc4, b:a6(b6), Sc6, e3, f:e5 2.Da2, D:c4, V:d7, S:e6, Sf3, d:e5 mat. Dobrý "variantový" začiatok.

Riešenie problému č. 1864 (Bušík) z 26. septembra: Zvodnosť 1.Jcd6? hrozí 2.S:b3+ a Sh2, 1...Ke5 2.Sh2+ Kd5 3.S:b3, Jc7 mat (malý duál), 1...Jf3, Jf5+ 2.S:f3+, 1...f5!, riešenie 1.Se2 hrozí 2.Sd3, 1...Ke4, e5, f5 2.Jed6+, Jc7+, Sd3 atď. Zaujímavá "voľná zámena", chýba jej však väčšia tematická jednota.

Knihy za riešenie problémov č. 1863 a 1864 vyhrávajú: Pavel Horňák, 345 22 Poběžovice 354 a Milan Štubniak, 976 55 Strelníky 165.


* * *

KarpovKasparov

Z londýnskej časti zápasu o titul MS prinášame atraktívnu 11. partiu (Grünfeldova indická): 1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 d5. Takýto začiatok si Kasparov špeciálne pripravil k obhajobe titulu a až na tri výnimky (7., 21., 23. partia) ho použil vo všetkých partiách čiernymi, teda 9-krát. 4.Sf4 Sg7 5.e3 c5 6.d:c5 Da5 7.Vc1 d:c4. V 5. partii Kasparov nezvládol jemnosti dvojsečnej koncovky po 7...Je4 8.c:d5 J:c3 9.Dd2 D:a2 10.b:c3 D:d2+, v ktorej utrpel jedinú prehru v Londýne. Volí preto pokojnejší variant, ktorý priniesol rýchle vyrovnanie v 9. partii. 8.S:c4 0-0 9.Jf3 D:c5 10.Sb3 Jc6 11.0-0 Da5 12.h3 Sf5 13.De2. Citovaná 9. partia bola daná za remízu po 13.Jd4 Sd7 14.De2 J:d4 15.e:d4 e6 16.Sd2 Db6 17.Vfd1 Sc6 18.Se3 Da5 19.Sd2 Db6 20.Se3 Da5. 13...Je4 14.Jd5 e5 15.V:c6!. To je Karpovova novinka. V turnajovej praxi sa hralo 15.Sh2 Vfe8 16.Vfe1 Vad8 s vyrovnaním. Teraz partia vstupuje do kombinačnej fázy nabitej fantáziou, pričom ďalší priebeh nie je ani zďaleka forsírovaný. 15...e:f4! Po b:c6 16.Je7+ s ďalším 17.J:c6 a 18.Jc:e5 by mal biely za kvalitu dvoch pešiakov a útočné šance, takže by mohol hrať na výhru bez väčšieho rizika. 16.Vc7 Se6! 17.De1! Slabšie by bolo 17.V:b7 Jd6! 18.Je7+ Kh8 19.Jc6 Dc5 20.Vc7 Db6. 17...Db5! V koncovke po D:e1 by mal biely trvalú výhodu, ale čierny je stále na výške. Teraz veľmajster Vasjukov odporúča zaujímavý ťah 18.Sc4!? s nádejnými, ale nejasnými dôsledkami. 18.Je7+ Kh8 19.S:e6 f:e6 20.Db1!! Nenápadný, typický Karpovov ťah obrovskej potenciálnej sily, zacielený proti kráľovskému krídlu. Čierny musí napnúť všetky sily: 20...Jg5! 21.Jh4 J:h3+!? Výmena úderov pokračuje. Opatrnejšie a možno objektívne lepšie bolo prosté f:e3, po čom by biely musel vynútiť remízu večným šachom po 22.Jh:g6+, lebo 22.f:e3 nejde pre J:h3+ 23.g:h3 Dg5+ 24.Jg2 Se5! a matovú hrozbu Dg3 možno odraziť len za cenu strát 25.Vc5 Sh2+! 26.K:h2 D:c5 a jazdec na e7 je stratený. Nebudeme majstra sveta kritizovať, lebo v partii budeme svedkami nevšedných kombinačných možností, z ktorých väčšina zostáva "za kulisami". 22.Kh2 Dh5 23.Je:g6+?! Ak biely niekde vypustil šance, tak asi na tomto mieste, lebo varianty po 23.Jh:g6+! h:g6 24.D:g6 vyznievajú v jeho prospech, napr. De5 25.K:h3! Vf6 26.Kg4!! s víťaznou hrozbou 27.Vh1+ alebo 24...Vf5 25.D:h5 V:h5 26.Jg6+ Kh7 27.g:h3 K:g6 28.Vg1+. Aj po najlepšej obrane 24...Dh7! (ukázal Polugajevskij) 25.g:h3 f:e3 26.D:e6! stojí biely lepšie. 23...h:g6 24.D:g6 De5! Znamenitá replika nakláňa misky váh mierne na stranu čierneho. Teraz už biely musí hľadať vyrovnanie, ktoré snáď mal aj po 25.Dc2!? f:e3+ 26.K:h3 Kg8 27.f4! e2 (V:f4? 28.V:g7!) 28.f:e5 e:f1D 29.V:g7+ s večným šachom. 25.Vf7 V:f7 26.D:f7 Jg5! Aj čierny obišiel posledné nebezpečné úskalie (f:e3+? 27.f4!) a forsíruje prechod do koncovky, kde jeho malá výhoda na výhru nestačí a partia sa končí vzájomným zničením bojových síl: 27.Jg5+ Kh7 28.J:e5 J:f7 29.J:f7 Kg6 30.Jd6 f:e3 31.Jc4 e:f2 32.V:f2 b5 33.Je3 a5 34.Kg3 a4 35.Vc2 Vf8 36.Kg4 Sd4 37.Ve2 S:e3 38.V:e3 Vf2 39.b3 V:g2+ 40.Kf3 V:a2 41.b:a4 remíza. Táto partia bola právom vyhodnotená ako najlepšia v londýnske) polovici zápasu a súperi sa zaslúžene podelili o originálnu cenu – zbierku starožitných viktoriánskych mincí. Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred