Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(16.10.1987)


Problém č. 2001 – originál

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 2. ťahom


Problém č. 2002 – originál

Štefan Todek, Banská Bystrica

Mat 6. ťahomProblém č. 2003 – originál

V. Pribylinec

Nižná na Orave

Pomocný mat 2. ťahom

pozri textK dnešným problémom: Vo dvojťažke (b. Kg1 Dc2 Vf2 Vh5 Sc5 Sh7 Je5 Jh3 Pd7 e2 g4 (11), č. Ke4 Da4 Va3 Vb6 Sb8 Sf1 Jc4 Jd5 Pd3 e3 e7 f4 g2 g6 (14), biely začne a dá mat druhým ťahom) by sa nemali prehliadnuť štyri zvodnosti jazdcom e5; šesťťažka (b. Kc5 Ve7 Sf2 Je2 Pa2 b3 (6), č. Ka5 Sb5 Pa6 b4 d2 d4 e5 (7), biely začne a dá mat najneskôr šiestym ťahom) pripomenie "nesmrteľný problém" K. Bayera; v pomocnom mate (a) b. Kg7 Vf6 Sb4 Je1 (4), č. Kb1 Sc3 Pa2 a3 (4)) čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, je tu však aj dvojník b) po odstránení Je1 a Pa3 (s tou istou výzvou). Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie, traja správni riešitelia vyhrajú knihy.

Riešenie problému č. 1985 (Vokál) z 21 augusta: 1.Ve7 hrozí 2.V:e6+ K:e6 3.De7 mat, 1...Je:f6 2.Jb5+ K:e5 3.Jd6 mat, 1...V:f6 2.Ja4+ K:e4 3.J:c5 mat, 1...D:f6 2.Jb1+ K:e4 3.Jd2 mat, 1...Jg:f6 2.Jd1+ K:e4 3.Jf2 mat, 1...S:f6 2.Je2+ K:e4 3.J:g3 mat (1...Vg:f3 2.V:e6+ Kf4 3.Je2 mat). Elegantné spracovanie témy "Siersových" odskokov jazdca, pravda, pri tomto v minulosti často spracúvanom námete, hrozí veľké nebezpečenstvo predchodcu.

Riešenie problému č. 1986 (Lebloch) z 28. augusta: Zvodnosť 1.Dh7? tempo 1...c3, d2, d5, e:f6, e5 2.De4, Db1, D:e7, Db7, Jd5 mat, 1...g3!, riešenie 1.Dg3 tempo a po tých istých obranách 2.Df4, Dc3, Db8, D:d6, Jd5 mat. Motivačne jednoduchá zámena štyroch matov.

Riešenie problému č. 1987 (Borik) z 28. augusta: 1. zvodnosť 1.Jd5? hrozí 2.Jb3 mat, 1...Vb8 2.Jc2 mat, 1...Vc4!, 2. zvodnosť 1.Vc5? hrozí 2.Jc2 mat, 1...Sb3 2.J:b3 mat, 1...Sc4!, riešenie 1.Ve3 hrozí 2.Vd3 mat, 1...Vc4, Sc4 2.Jb3, Jc2 mat. Dobrý vstup autora do "klubu" skladateľov hrozbových paradoxov a antiparadoxov.

Riešenie problému č. 1988 (Ondruš) z 28. augusta: 1.Sc3 Jf2 2.Kd4 Kd6 3.Vc4 Jc2 mat, 1.Vc4 Jc3+ 2.Kc5 Kc7 3.Sd4 Jd3 mat. Dva dokonalé modelové maty, umožnené blokovaním dvojice polí.

Knihy za riešenie problémov číslo 1986-1988 vyhrávajú: Ján Jančuš, Nešporova 19, 031 01 Liptovský Mikuláš, Ján Kuvik, Štúrova 35, 962 31 Sliač a Milan Lauko, ČSĽA 331, 966 01 Hliník nad Hronom.


Vzad <<  >> Vpred