Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(2.10.1987)


Problém č. 2000

Konrad Bayer

I. cena

British Chess Association

C 31.5.1862

Mat 5. ťahomMimoriadne jubileum – dvetisíci problém v našej rubrike – sme sa rozhodli osláviť pripomenutím tvorby slávneho olomouckého šachového skladateľa Konrada Bayera (10.11.1828-15.10.1897). Zakladateľ tzv. staronemeckej školy, víťaz prvej medzinárodnej skladateľskej súťaže The Era 1856, ale aj väčšiny súťaži v 50. až 70. rokoch 19. storočia, autor "nesmrteľnej úlohy", redaktor kompozičnej časti časopisu Wiener Schach-Zeitung a osobný priateľ prvého slovenského skladateľa Arnolda Pongrácza, tvoril väčšinou riešiteľsky veľmi náročné mnohoťažky, výrazne sa však orientoval aj na súbory modelových matov, čím sa stal vzorom pre budúcich zakladateľov českej školy. Päťťažka na diagrame bola jednou zo šiestich skladieb, ktorými zvíťazil v turnaji Britského šachového zväzu pred 125 rokmi. (Aby sme ju sprístupnili aj menej skúseným riešiteľom, uvádzame úvodník 1.Jg:f4 – dokončenie riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie, troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.)

Riešenie problému č. 1984 (Zámečník) z 21. augusta: Zdanlivé hry 1...Sd3, g:f3 2.Dd5, D:b1 mat, zvodnosť 1.Ke2? hrozí 2.Dd5 a D:b1 mat, 1...Sd3+, g:f3+ 2.D:d3, D:f3 mat, 1...f:g3 2.De3 mat, 1...Jf5!, riešenie 1.Vf5 hrozí 2.V:f4 mat, 1...K:f5, f:g3, Jf5 2.Dd5, D:d1, Jg5 mat. Výborná trojfázová dvojťažka, navyše so zámenou obrán a hrozbovými paradoxmi!

Knihy za riešenie problémov č. 1984 a 1985 vyhrávajú: Tomáš Bánovčan, ul. Obrancov mieru 1156, 020 01 Puchov, Stanislav Krajňák, sídl. Západ, bl. Plesnivec 18, 054 01 Levoča a Milan Tománek, SNP 1462/91-8, 017 01 Považská Bystrica.


* * *

Partia zo Sziráku

Pri pohľade na listinu účastníkov medzipásmových turnajov sa vedú polemiky na tému, ktorý z nich bol silnejšie obsadený. Väčšinou ide o subjektívne úvahy, veď spravidla každý účastník pokladá za najsilnejší práve ten "svoj". Navyše o výsledkoch nerozhoduje ani meno ani rating, ale zásadne momentálna forma na šachovnici a aj kus športového šťastia. Z tohto hľadiska skutočným pohrebiskom nádejí favoritov bol maďarský Szirák. Za bránami postupu ostal majster ZSSR Beľavskij (mal zdravotné ťažkosti) a medzipásmovú bariéru už tradične neprekonali Andersson a Ljubojević. Zato mená víťazov na 1.-2. mieste sú prekvapením. Johan Hjartarson patrí k nastupujúcej generácii mladých islandských veľmajstrov, ale až doteraz bol tak trochu v tieni svojich známejších kolegov (Ólafsson, Árnason, Petursson). Juniorského exmajstra sveta Valerija Salova pozná naša šachová verejnosť z neveľmi úspešného vystúpenia na Tatranskom pohári 1984, ale jeho posledné výsledky vzbudzujú právom rešpekt. Dodajme ešte, že zo Sziraku sa presadí predsa aspoň jeden z favoritov, keď o tretie postupové miesto sa stretnú Angličan John Nunn a nestarnúca legenda maďarského šachu Lajos Portisch.


PortischAdorján (dámska indická)

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 b6 4.e3 Sb7 5.Sd3 c5 6.0-0 Se7 7.b3 0-0 8.Jc3 c:d4 9.e:d4 d5 10.Sb2 Jc6 11.Vc1 Dd6?! Myšlienka prevodu dámy na kráľovské krídlo sa osvedčila v partii Winants – Karpov (Brusel 1986), lenže tam biely vyvinul dámskeho jazdca na d2 a namiesto Vc1 mal zahraté De2. Čierny prevzal iniciatívu po 12.Vad1 Vac8 13.Vfe1 Df4! 14.g3 Dh6 15.Df1 Vfd8 16.h3 Sb4! Túto ideu obaja súperi poznali a Portisch si pripravil aktívnejšie rozostavenie figúr, ktoré umožní tento agresívny výpad: 12.Jb5 Df4 13.Je5! a6. V konečnom dôsledku privedie k strate pešiaka. Ešte horšie bolo d:c4 14.V:c4 (hrozí 15.d5) J:e5 15.d:e5 Dg5 16.g3 s neodvratným 17.Vc7, ale dobré šance na obranu ešte poskytovalo 13...Vfc8! 14.Jc7! Vac8 15.g3 Dh6 16.J:c6 S:c6 17.c:d5 Sb7! V ťažkej chvíli nachádza Adorján ešte duchaplné východisko. Na S:d5 by mal biely výber medzi 18.S:a6 V:c7 19.V:c7 Dh3 20.f3 Sd6 21.Vc2 s odrazením útoku alebo jednoducho 18.J:d5 J:d5 19.V:c8 V:c8 20.S:a6 Va8 21.De2 Jb4 22.Sa3! s udržaním pešiaka za priaznivejších okolností ako v partii. 18.S:a6. Je sporné, či biely nemohol pokračovať ambicióznejšie 18.d:e6!? vzhľadom na možný variant Dh3 19.f3 Sd6 20.e7!, volí však cestu najmenšieho rizika. 18...S:a6 19.J:a6 J:d5 20.De2 Dg6 21.a4 h5. Za pešiaka má čierny nespornú pozičnú kompenzáciu a realizácia je technicky nesmierne náročná. 22.Vc4 Sd6 23.Sc1 h4 24.Sd2 Kh7 25.Vfc1 Va8 26.Jb4 S:b4 27.S:b4 Vfb8 28.Sd6 Vb7 29.Vc6 b5?! Pokus o aktivizáciu veží sa skončí nezdarom, ako však získať protihru? 30.a:b5 Va5 31.V6c5 Vba7 32.b6! Jednoduché vyvrátenie. 32...J:b6 33.V:a5 V:a5 34.Sc7. Len na chvíľu opustil jazdec kľúčové pole d5 a následky sú osudné. 34...e5 35.d:e5 Va8? a v časovej tiesni sa čierny súčasne vzdal, nevyčkajúc evidentné 36.S:b6 D:b6 37.De4+. Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred