Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(11.12.1987)


Problém č. 2014 – originál

Milan Šumný, Zlaté Moravce

Mat 2. ťahom


Problém č. 2015 – originál

Ján Janočko a Emil Klemanič

Mat 3. ťahomProblém č. 2016 – originál

Michal Hlinka, Košice

Biely remizujeK dnešným problémom

Zámenu funkcie ťahov obsahuje dvojťažka so zvodnosťami 1.Je3? a 1.Jf4?, pekne konštruovanej trojťažke s modelovými matmi budú zrejme hroziť predchodcovia, autor štúdie uvádza takýto začiatok riešenia: 1.Sf8 Sd4 2.Jb4 Vg2+ 3.Kh5! – Riešenia úloh a dokončenie riešenia štúdie pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (dvoch za úlohy, jedného za štúdiu) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2014 b. Kh4 Dg8 Vb3 Ve4 Sd7 Jb5 Jd5 Pc4 (8), č. Kc5 Va4 Ve8 Pb6 e7 f2 f7 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2015 b. Kh1 Db6 Sb2 Sh7 (4), č. Kd5 Je8 Pa6 (3), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom; 2016 b. Kg4 Sh6 Ja2 Pd3 h3 (5), č. Kb5 Vc2 Sb2 (3), biely začne a vynúti remízu.)

Riešenie problému č. 2000 (Bayer) z 2. októbra. 1.Jg:f4 hrozí 2.Jf2+ atď., 1...d:e3 2.De6! f:e6 3.Jc5+ Kd4 4.Jf:e6+ Kd5 5.Se4 mat (3...K:f4 4.J:e6 mat), 1...J:d3+ 2.S:d3+ K:e3 3.Jd5+ K:d3 4.Dh7+ f5 5.D:f5 mat, 1...Jf3+ 2.g:f3+ K:e3 3.Je5! S:e5 4.Jg2+ Kf3 5.Jh4 mat. Bohatý kombinačný obsah je zakončený tromi rôznorodými modelovými matmi (a štvrtým v kratšom podvariante). Na rok 1862 to bol fantastický výkon – a neboli by sme ďaleko od pravdy, keby sme povedali, že Bayer bol ideovým zakladateľom českej školy v kompozičnom šachu...

Knihy za riešenia problému č. 2000 vyhrávajú: Pavel Horňák, 345 22 Poběžovice 354, Vasil Ľubčenko, 251 200 Nežin, Červených partizánov 15, byt 20, Černigovská oblasť, ZSSR a Jozef Ružinský, tr. SNP 92, 040 11 Košice.

Problém č. 1911 (Brídzik) z 30.1.1987 opravuje autor takto: a) b. Kd5 Sc5 Sg6 Jc4 Jd4 Pf3 f5 g2 h3 (9), č. Kg5 Pg3 g7 (3), b) premiestniť Pf3 na c6, v oboch pozíciách mat druhým ťahom, riešenia a) 1.Jc6, b) 1.Jd6.


Bratislavský krúžok

Ďalšie stretnutie záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 17. decembra t. r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 202.


Vzad <<  >> Vpred