Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(22.1.1988)


Problém č. 2032 – originál

V. Pribylinec

Nižná na Orave

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 2033 – originál

Artúr Nandráži, Prešov

Mat 3. ťahomDvojťažka a trojťažka

Riešiteľom predkladáme ďalšie dva problémy do našej skladateľskej súťaže na rok 1988: vo dvojťažke si treba (okrem vlastného riešenia) všimnúť zdanlivú hru 1...Jc4 2.V:c4 mat a zvodnosť 1.Je4?, celý obsah trojťažky sa odohráva po úvodníku. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešieteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2032 b. Kf4 De7 Va5 Vc1 Se1 Sf3 Ja1 Jd2 Pb3 e2 e5 (11), č. Kd4 Va7 Jb5 Jd6 Pe6 g3 g4 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2033 b. Kf2 Da2 Vc8 Vh5 Sd7 Sf8 Jc5 Je7 Pb6 c7 (10), č. Kd4 Vb7 Vh6 Sa6 Jb8 Jd8 Pc4 d3 e5 f6 g6 g7 (12), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Riešenie problému č. 2014 (Šumný) z 11. decembra 1987: 1. zvodnosť 1.Je3? hrozí 2.Ve5 mat, 1...V:c4, f6 2.V:c4, Dd5 mat, 1...e5!, 2. zvodnosť 1.Jf4? hrozí 2.Jd3 mat, 1...V:c4, f1S 2.Ve5, Dg1 mat, 1...f1D!, riešenie 1.Ve5 hrozí 2.Je3 mat, 1...V:c4+, f6, K:c4 2.Jf4, J:f6, Vc3 mat. Zaujímavá zámena funkcie ťahov Je3, Jf4, Ve5 spojená s trojfázovou zámenou hier – sme zvedaví, čo povie rozhodca na variant po premene pešiaka na strelca.

Riešenie problému č. 2015 (Janočko a Klemanič) z 11. decembra 1987: 1.Sa3 hrozí 2.Dc5+ Ke6 3.Df5 mat, 1...Ke5 2.De3+ Kf6 3.De7 mat, 1...Kc4 2.Db4+ Kd5 3.De4 mat, 1...J bráni 2.Dd6+ Kc4 3.Dd3 mat. Štvorica echových modelových matov, pekné, ale veľmi známe.

Knihy za riešenie problémov č. 2014-2016 vyhrávajú: Milan Ondruš, 013 02 Kotrčiná Lúčka 81, Milan Svrček, Komorova 5, 036 07 Martin 7 a Zoltán Vicén, 023 04 Stará Bystrica 479.

* Bratislavská blesková riešiteľská súťaž sa uskutoční túto sobotu (23.1.1988) od 9,30 hod. v Dome kultúry Ružinov. Pripravené sú 4 vecné ceny, prezentácia 15 min. pred začiatkom. Zúčastniť sa môžu aj neorganizovaní šachisti. Najbližšie stretnutie krúžku je vo štvrtok 28.1.1988 o 18. hod.


* * *

Márne úsilie Karpova

V závere zápasu v Seville sa vystupňovalo napätie, ale i obojstranná opatrnosť, prameniaca z obrovskej zodpovednosti. Výsledkom je séria remíz, ktorá pri nerozhodnom stave viac vyhovovala obhajcovi titulu. Iste aj preto párne partie, v ktorých Kasparov viedol biele kamene, končili sa prevažne skôr ako nepárne. V nich sa vyzývateľ musel usilovať vyvinúť určitý tlak.


19. partia KarpovKasparov (dámsky gambit)

1.Jf3 d5 2.d4 Jf6 3.c4 e6 4.Jc3 Se7 5.Sg5 0-0 6.e3 h6. Tento variant je azda jediným spoločným bodom v otváracom repertoári oboch súperov. Vo vlaňajšom zápase sa majstrovi sveta darilo s okamžitou výmenou 7.S:f6 S:f6 8.Vc1 c6 9.Sd3 Jd7 10.0-0 d:c4 11.S:c4 e5 12.h3 (pozri rozhodujúcu 22. partiu, ktorú skvele vyhral), medzitým sa však našla za čierneho cesta k vyrovnaniu a tak biely zatiaľ nemení a počká si na bočný vývin čierneho strelca. 7.Sh4 b6 8.Se2 Sb7 9.S:f6 S:f6 10.c:d5 e:d5 11.0-0 Jd7 12.b4 c5 13.b:c5 b:c5. S prehodením ťahov (v 11. ťahu hrávali namiesto rošády ihneď 11.b4 a až po c5 12.b:c5 b:c5 13.0-0 Jd7) dospeli Karpov a Kasparov vo vzájomných súbojoch oboma farbami k tejto pozícii päťkrát. Všetky partie pokračovali 14.Vb1 Sc6 15.Sb5 Dc7 a až tu sa cesty rozchádzali: tri razy sa hralo 16.Dc2, raz 16.Dd2 a až teraz v 18. partii prišiel Kasparov s novinkou 16.Dd3!? Ani tá však nedokázala reálnu slabosť izolovaného pešiaka: 16...Vfc8 17.Vfc1 Vab8 18.h3 g6 19.S:c6 V:b1 20.D:b1 D:c6 21.d:c5 D:c5 22.Je2 Df5 s vyrovnanou hrou. Tentoraz prichádza s novinkou Karpov, keď namiesto bežného 14.Vb1 vymyslel aktívny vývin dámy, ktorý si berie na mušku okrem iného aj pešiaka d5: 14.Db3!? c:d4 15.J:d4 S:d4 16.e:d4 Jb6 17.a4 Vb8 18.a5 Jc4!? Za cenu pešiaka sa čierny aspoň aktivizuje – rozhodnutie vyplývajúce z poznania, že po pasívnom ústupe Ja8 by sa dostal pod trvalý pozičný tlak. 19.S:c4 d:c4 20.D:c4 Dd6! Lepšie ako Dg5? 21.d5. Dvojitá hrozba Sa6 a Vfc8 s ďalším Dc6 núti bieleho k výmene dám za pomerne nepriaznivých okolností. 21.Dc5 D:c5 22.d:c5 Vbc8 23.a6 Sa8 24.Jb5 V:c5 25.J:a7 Se4! Berie bielej veži pole b1 a hrozbou Va8 núti súpera k prechodu do štvorvežovej koncovky, v ktorej obidve jeho veže budú hrať obrannú úlohu. 26.f3. Po 26.Vfc1 V:c1 27.V:c1 Sd3! s ďalším Va8 by biely prišiel o svojho a-pešiaka, ale pošramoteniu pešiakovej formácie sa mohol ešte vyhnúť ťahom 26.Vfe1!? Jeho vyhliadky na výhru by tým však podstatne nestúpli. 26...Va8! 27.f:e4 V:a7 28.Va4 Vc6 29.Vfa1 Kf8 30.Kf2 Ke7. Nasledujúcich 32 ťahov sa vyzývateľ márne usiloval vyžmýkať z pozície akú-takú šancu. Nepodarilo sa mu to ani pri dohrávke, ktorá sa skončila teoreticky remízovou pešiakovou koncovkou po 62. ťahu čierneho v postavení b. Kf4 Pe4 g4 h5, č. Ke7 Pf6 h6. Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred