Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(5.2.1988)


Problém č. 2034 – originál

Stanislav Kuchyňa, Prestavlky

Mat 2. ťahom


Problém č. 2035 – originál

Stanislav Marek, Prešov

Mat 2. ťahomK dnešným dvojťažkám

Nedávno začínajúci autor prvého problému sa našim čitateľom predstavuje dvojťažkou s výraznou strategickou témou. Druhá dvojťažka obsahuje zvodnosť 1.Vh5? s hrozbou 2.Se6 mat, ale aj so zámenou funkcie ťahov (čiže ich rozličným využitím vo zvodnosti a riešení). Riešenia pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2034 b. Kg7 De1 Vc3 Vc5 Sb7 Se7 Ja7 Jg1 Pf4 (9), č. Kd4 Va2 Vc8 Sc1 Se8 Pb5 c4 e3 g4 g6 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2035 b. Ka2 Dh7 Vd1 Vh4 Sa3 Sh3 Jc2 Jf8 Pb6 d4 g6 (11), č. Kd5 De5 Sg1 Jc6 Jh8 Pc3 c4 d6 e4 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom.)

Riešenie problému č. 2017 (Shinkman) z 18. decembra 1987: 1.Jfd5 hrozí 2.Jd3 c1D, e1D 3.Je3, Jc3 mat, 1...b1D(J) 2.Je3+ Kc1(Ke1) 3.Jd3 mat, 1...f1D(J) 2.Jc3+ Ke1 3.Jd3 mat (2...Kc1 3.Jd3 aj Jba2 mat), 1...c1D, c1J 2.Je3+ Ke1 3.Jd3, Jbc2 mat, 1...e1J 2.Jc3+ Kc1 3.Jba2 mat (po 1...e1D by vyšlo 3.Jba2 aj Jd3 mat). Neuveriteľná súhra dvojice bielych jazdcov s blokovaniami polí po premenách čiernych pešiakov. (Uvedené duály nie sú závažnou chybou.)

Riešenie problému č. 2018 (Shinkman) z 18. decembra 1987: 1.Se2 (hrozí 2.De6+, Dd7+, Dc8+, Da5) Kb7 2.Dc8+! K:c8 3.Sa6 mat, 1...Kb6 2.Da5+! K:a5 3.Sc7 mat. Efektné obete dámy s farebnými echovými matmi dvojicou strelcov.

Knihy za riešenie problémov č. 2017 a 2018 vyhrávajú: N. Enchter, ŠD Družba II/706-B, 842 14 Bratislava, Ján Šebian, Asmolovova 1992/40, bl. 23, Sekier, 960 01 Zvolen a Jozef Žatko, 956 33 Chynorany 887.


* * *

Ešte Tatranský pohár

Najspokojnejším účastníkom 35. ročníka Tatranského pohára bol nepochybne Štefan Kindermann z Mníchova, ktorý si okrem presvedčivého víťazstva odváža svoj prvý veľmajstrovský bal. Dôvod k radosti mal aj trnavský nádejný šachista Víťazoslav Priehoda, keď splnil druhú normu na titul medzinárodného majstra. Ich vzájomný súboj sa odohral v 8. kole a športové šťastie stálo pri skúsenejšom hráčovi z NSR:


PriehodaKindermann (Benoni)

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 c5 4.d5 e:d5 5.c:d5 d6 6.Jc3 g6 7.Jd2 Sg7 8.e4 0-0 9.Se2 Ja6 10.0-0 Jc7 11.a4 b6 12.Jc4 Sa6 13.Sg5 Dd7 14.b3 Vfe8 15.Sf3!? V partii Dlugy – Suba na veľkom open-turnaji v New Yorku 1987 zahral biely neopatrne 15.Dc2? a rumunský veľmajster pristúpil k hlboko premyslenej kombinácii S:c4! 16.b:c4 J:e4!! 17.J:e4 Df5 18.Sd3 S:a1 19.J:d6 D:g5 20.J:e8 J:e8 21.V:a1 De5 22.Vc1 Jd6, ktorá mu vyniesla strategicky výhodnú pozíciu s blokádovým jazdcom na d6. V poznámkach Suba odporúča 15.f3, ale Priehodova novinka si tiež zasluhuje pozornosť. Dôležité je, že teraz nevychádza obdobná kombinácia S:c4 16.b:c4 J:e4? 17.J:e4 S:a1 18.D:a1 V:e4 19.S:e4 Dg4 pre 20.Sh6 s matovou hrozbou na poli g7. 15...h6 16.Sd2 Jh7 17.Sg4! De7 18.Ve1 Sd4 19.Vc1 h5 20.Sf3 Vad8?! Trochu pasívne pôsobiaci ťah umožní bielemu výmenu čiernopoľných strelcov. Čierny nemohol hrať ihneď Jg5 pre stratu pešiaka d6, ale do úvahy prichádzalo S:c4!? 21.b:c4 Jg5 s obojstranne zložitou hrou. 21.Je2 Sg7 22.Sc3! Jg5 23.S:g7 J:f3+ 24.g:f3 K:g7 25.Dd2 Kh7 26.Kh1 Vf8 27.Vg1! Zamedzuje radikálne možnosť f5, na ktorú by teraz odpovedal ťahom 28.Jf4! s priamym ohrozením kráľovského krídla. Súčasne plánuje rozvinúť prípadný útok ťahmi Jc3, f4, f5 atď, takže čierny za cenu určitého rizika skúša šťastie na opačnej strane: 27...b5 28.Ja5 b:a4 29.b:a4 Vb8 30.Jc6 Df6 31.Dc3! Vynucuje výmenu dám, po ktorej pozičná výhoda bude na strane bieleho. 31...D:c3 32.J:c3 Vb2 33.Kg2 f5 34.Vb1! Vd2 35.Vgd1 Vc2 36.Vdc1 Vd2 37.Vd1 Vc2 38.Vbc1! Vo vrcholnej časovej tiesni biely obratne manévruje, aby nedošlo k trojnásobnému opakovaniu pozície, kým čierny sa usiluje za každú cenu udržať svoju vežu v aktívnom postavení na 2. rade. Je to jeho jediná šanca, ktorá mu nakoniec vynesie celkom nečakaný bod. 38...Vb2 39.Vb1 Vc2 40.Vbc1 Vb2 41.e5! Po splnení kontrolných ťahov hrá biely oprávnene ďalej na výhru vzhľadom na voľného d-pešiaka, ale súper si nenápadne buduje protihru. 41...d:e5 42.d6 Je6 43.J:e5 h4!? 44.Jd5 Sb7 45.Kf1? Nad poslednými 4 ťahmi Priehoda strávil skoro hodinu a v novej časovej tiesni nenašiel najsilnejší ťah 45.Jc7! s veľkými šancami na výhru, napr. Jf4+ (Jd4 46.V:c5) 46.Kf1 Vd8 47.d7 Kg7 48.Vd6 alebo 47...Jh3 48.Je6. 45...Vd8 46.d7? Stále ešte vyhrávalo 46.Jc7!, ale biely už stratil prehľad a nakoniec prehrá: 46...Kg7 47.f4 h3! 48.Je7 Jd4 49.V:c5 Sg2+ a pred matom biely sa vzdal. Nešťastný záver trochu pripomína pomocné maty. Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred