Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(18.12.1987)


Problém č. 2017

W. A. Shinkman

Western Advertiser 1672

Mat 3. ťahom


Problém č. 2018

W. A. Shinkman

Dubuque Chess Journal 11.1890

Mat 3. ťahomJubileum veľkého skladateľa

26. decembra 1987 bude tomu presne 140 rokov, čo sa v Liberci narodil Guilelmus Tschinkmann. Po emigrácii s rodičmi do USA r. 1854 dostal meno William Anthony Shinkman, ale až r. 1870 uverejnil svoj prvý problém. Za 63 rokov kompozičnej činnosti (zomrel 25. mája 1933) zložil vyše 3000 skladieb rozličných žánrov, najviac sa však venoval trojťažkám a samomatom. Vďaka mimoriadnemu talentu a usilovnosti sa stal jedným z najväčších šachových skladateľov všetkých čias, vynikajúcim najmä originalitou a zaujímavosťou svojich šachových ideí. – Dve vybrané trojťažky z diela Shinkmana sú síce "menšie", ale riešiteľom sa budú iste páčiť... (Kontrolná notácia: 2017 b. Kd6 Jb4 Jf4 (3), č. Kd1 Sa1 Jg1 Pb2 c2 d2 e2 f2 (8); 2018 b. Ke7 Df5 Sh2 Sh5 (4), č. Kc6 Sa4 Pb4 (3); v oboch biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 2001 (Labai) zo 16. októbra: Pokusy 1.J:g6? Jf6!, 1.Jf3? Jc7!, 1.J:d3? Jc3!, 1.J:c4? Jb4!, riešenie 1.Jf7 hrozí taktiež 2.Jg5 mat, 1...Jf6, Jc7, Jc3, Jb4 2.S:g6, V:f4, D:d3, D:c4 mat. V pokusoch biely znemožní jeden z týchto matov, čo čierny využije na účinnú obranu.

Riešenie problému č. 2002 (Todek) zo 16. októbra: 1.a3 b:a3 2.S:d4 e:d4 3.Jc3 d:c3 4.Ve4 d1D 5.Va4+ S:a4 6.b4 mat. Obeť všetkého a mat samotným pešiakom – veľmi stará "Bayerova" téma.

Riešenie problému č. 2003 (Pribylinec) zo 16. októbra: a) 1.Sa1 Sd2 2.Kb2 Vb6 mat, b) 1.Sb2 Sc3 2.Ka1 Vf1 mat. Modelové maty a "výmena polí" čiernych figúr (kráľa a strelca).

Knihy za riešenie problémov č. 2001-2003 vyhrávajú: Svätopluk Hoferek, Gaštanová 511-D1, 031 04 Liptovský Mikuláš, Eva Sládeková, Bieloruská 24, 821 06 Bratislava a Igor Upohlav, Gagarinova 297, 949 09 Nitra-Lužianky.


* * *

Atraktívna partia

Prvá tretina zápasu o titul majstra sveta v Seville priniesla podľa očakávania tvrdý vyrovnaný boj s nezvyčajne vysokou rezultatívnosťou – z prvých 8 partií boli len 4 remízy. Vráťme sa k atraktívnej 2. partii, v ktorej sa vyzývateľovi podarilo otvoriť skóre čiernymi kameňmi:


KasparovKarpov (anglická hra)

1.c4 Jf6 2.Jc3 e5. Od prvých ťahov ide o psychologický prieskum. Vynechaním svojho hlavného otváracieho ťahu 1.d4 Kasparov eliminuje obľúbené obranné schémy súpera, ktorý nemôže hrať Nimcovičovu ani dámsku indickú v čistom vydaní a nemá zaručený ani prechod do dámskeho gambitu, lebo na e6 by musel rátať s priostrením 3.e4. Na druhej strane čierny nemá námietky proti klasickému variantu anglickej hry, ktorý sa hrá medzi týmito súpermi po prvý raz. 3.Jf3 Jc6 4.g3 Sb4 5.Sg2 0-0 6.0-0 e4 7.Jg5 S:c3 8.b:c3 Ve8 9.f3 e3! Výkričník viac za moment prekvapenia než za skutočnú hodnotu novinky, o ktorej zrejme nebol stopercentne presvedčený ani sám Karpov, keď vo 4. partii sa vrátil k teoretickému e:f3. Vyrovnať hru sa mu však nepodarilo a po 10.J:f3 De7 11.e3 Je5 12.Jd4! Jd3?! 13.De2 J:c1 14.Va:c1 d6 15.Vf4! c6 16.Vcf1 De5 17.Dd3 sa dostal pod nepríjemný tlak, ktorému napokon podľahol. A v nasledujúcich partiách čiernymi vyzývateľ vôbec upustil od variantu s ťahom Sb4. 10.d3. Po 81-minútovom premýšľaní sa Kasparov neodhodlal k principiálnejšiemu prijatiu obete pešiaka 10.f:e3!?, ktoré mohlo preveriť korektnosť novinky, takže o ďalšom pravdepodobnom priebehu sa môžeme len dohadovať: 10...b6 (niektorými expertmi odporučené d5? by biely rozvrátil ťahmi 11.c:d5! J:d5 12.Dd3!! D:g5 13.e4 s rozhodujúcou výhodou) 11.e4 h6 (k nebezpečným zápletkám by mohlo viesť Sa6 12.f4! h6 a teraz buď 13.e5 alebo dokonca 13.J:f7!? K:f7 14.e5 s útokom) 12.Jh3 Sa6 13.Jf2 S:c4 14.f4 a čierny stojí pred nepríjemnou hrozbou 15.e5. 10...d5 11.Db3 Ja5 12.Da3 c6 13.c:d5 c:d5 14.f4 Jc6 15.Vb1 Dc7 16.Sb2 Sg4 17.c4! Bolo aj miernejšie riešenie 17.Jf3, na čo by čierny odpovedal Dd7! udržujúc dôležitú batériu na diagonále c8-h3. Na 18.c4 by potom prišlo d4 so zložitou hrou. Logický a silný ťah v partii oživuje odrazu oboch bielych strelcov a je pravé čudo, že pozícia čierneho zostane obranyschopná. 17...d:c4 18.S:f6 g:f6 19.Je4 Kg7 20.d:c4? Väčšina komentárov sa zhoduje, že tu ostal majster sveta na polceste, keď mal pokračovať dôsledne v útoku 20.Dc3! Priehľadnú kombináciu De7? 21.V:b7! Kasparov určite videl, ale zrejme sa mu nepáčila odpoveď Dd8! s nepríjemnou hrozbou Jd4. Pozornejšia analýza však odhalí, že zbytočne, lebo po 20.Dc3 Dd8 21.V:b7 Jd4 (aj na S:e2 ide 22.D:c4 s útokom na f7) 22.D:c4 Se6 23.Dc5 J:e2+ 24.Kh1 stojí biely lepšie, aj keď postavenie stále poskytuje obojstranne zaujímavé možnosti. Biely sa na svoju škodu rozhodol pre technické prostriedky, ale niečo mu v prepočte uniklo. (Dokončenie v nasledujúcom čísle) Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred