Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(24.12.1987)


Problém č. 2019 – originál

Tibor Borik, Veľký Krtíš

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 2020 – originál

Vratislav Miltner, Praha

Mat 3. ťahomProblém č. 2021 – originál

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 5. ťahomTrojicu vianočných problémov začína vydarená prvotina so zvodnosťami dámou (najmä 1.Dd7?), známy predstaviteľ českej školy podáva tri modelové maty, kým autor päťťažky zašiel do sfér "logických" kombinácií s tematickým pokusom 1.Kf6? Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia: 2019 b. Kg7 Dd5 Sd4 Jb6 Pc7 (5), č. Ka7 Va6 Vb7 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2020 b. Kc8 Dd7 Vc3 Sg5 Pd3 (5), č. Ke5 Ve1 Sd1 Pd2 d5 f2 f3 (7), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom; 2021 b. Kg7 Vc5 Vd1 Sc8 Sf8 Ja4 Jh4 Pb4 d3 e6 g6 (11), č. Kd6 Vc1 Vh1 Sd2 Sf1 Je7 Jh6 Pc3 g4 (9), biely začne a dá mat najneskôr piatym ťahom.)

Riešenie problému č. 2004 (Vicén) z 30. októbra: 1.Jg4 hrozí 2.Jc3 mat, 1...b4, Sd4, e5, D:a5, Je6+ 2.Je3, c4, Jf6, Sc6, S:e6 mat. Pekne spracovaná téma poloväzby a tri ďalšie varianty (duál po 1...Sb4 nie je závažný).

Riešenie problému č. 2005 (Janočko) z 30. októbra: Zvodnosť 1.Dc2? hrozí 2.D:c4 mat, 1...c3, Sb5 2.Dd3, Se6 mat, 1...Je3!, riešenie 1.V:c4 hrozí 2.De4 mat, 1...Ke5, Ke6, K:c4, Sf5 2.De4, Df5, Dd3, Db5 mat. Výborný úvodník vedie k zaujímavej voľnej zámene variantov.

Riešenie problému č. 2006 (Lačný) z 13. novembra: Zvodnosť 1.e4? hrozí 2.Dd3 mat, 1...d:e3 e.p. 2.Sf3 mat, 1...D:e4!, riešenie 1.Sf3 hrozí 2.e4 mat, 1...Dh5 2.Dd3 mat (1...De4 (Df5, Dc2) 2.Vh1 mat). Originálna zámena funkcie ťahov: e4 ako prvý ťah a hrozba, Sf3 prvý ťah a variantový mat, Dd3 hrozba a variantový mat.

Knihy za riešenie problémov č. 2004-2005 vyhrávajú: Jozef Majerčák, Pradiareň 2, 060 01 Kežmarok, Helena Némethová, Záhradnícka 13, 945 01 Komárno a František Vítek, Leninova 964/5a, 017 01 Považská Bystrica.


Pat a mat

Pred niekoľkými dňami bolo pripravené na expedíciu dvojčíslo 6-7 bulletinu bratislavského krúžku kompozičného šachu (pri ObKaSS II). Obsahuje výsledky dvoch kompozičných súťaží, dva články, tradičné "obrázky z výstavy" a ďalšie materiály vrátane novinky v podobe originálnych skladieb, ktoré sa zúčastňujú na skladateľskej súťaži Pravda-Tirnavia 1987.


* * *

Dokončenie partie z minulej rubriky: 20...Vad8! Výborný konsolidačný ťah, po ktorom sa karta začne obracať v prospech čierneho. Dôležité je, že teraz nejde 21.D:e3? Sf5! a biely by stratil figúru. 21.Vb3 Jd4 22.V:e3 D:c4 23.Kh1 Jf5 24.Vd3 S:e2 25.V:d8 V:d8 26.Ve1. Moment, o ktorom sa dosť diskutovalo, lebo po tomto ťahu biely zabudol stisnúť hodiny a súper ho na to neupozornil. Tak či onak, na výsledok to nemalo vplyv – biely je o pešiaka slabší a jeho figúry "visia" vo vzduchu. Čoskoro dôjde aj na kráľa: 26...Ve8 27.Da5 b5 28.Jd2 Dd3 29.Jb3. Alebo 29.Jf1 Sf3! 30.S:f3 D:f3+ 31.Kg1 V:e1 32.D:e1 Jd4 s rozhodujúcim útokom. 29...Sf3! 30.S:f3+ D:f3+ 31.Kg1 V:e1+ 32.D:e1 Je3 a pred matovými hrozbami biely sa vzdal.


Vzad <<  >> Vpred