Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(13.11.1987)


Problém č. 2006 – originál

Ľudovít Lačný

Žiar nad Hronom

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 2007 – originál

Juraj Šťastný, Zvolen

Mat 3. ťahomProblém č. 2008 – originál

Milan Borik

Bánovce nad Bebravou

Pomocný mat 4. ťahomDva, tri, štyri ťahy

Kontrolná notácia. 2006: b. Ka2 Dc4 Vd8 Vh8 Sd5 Sg5 Jg2 Pe2 (8), č. Kd1 Dh7 Va7 Vb1 Sa1 Sg8 Pa4 b2 d4 e5 f7 g3 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2007: b. Kh1 Dg6 Vc2 Ve7 Sa3 Je2 Jh3 Pa7 b6 d7 e6 f3 g2 h7 (14), č. Ke5 Dc7 Va6 Sb8 Sc8 Pa4 b7 f5 f6 (9), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom, 2008: b. Kf8 Se1 Pd2 (3), č. Kd4 Dh4 Vd6 Vg5 Sb4 Ja5 Pd3 (7), čierny začne a pomôže bielemu dať mat štvrtým ťahom. Svojou dvojťažkou prispieva náš známy majster športu k rozvoju aktuálnej "zámeny funkcií" ťahov: tematická zvodnosť je 1.e4?. Autor trojťažky uvádza v riešení najprv zdanlivé hry 1...Kd5 2.D:f5+ De5 3.Jhf4 mat a 1...D:b6 2.a:b8D+ Dd6 3.Vc5 mat, ale je v nich všetko v poriadku? Štvorťahový pomocný mat so sympatickou ideou sa podarilo dokončiť až po niekoľkonásobnej oprave... Riešenie problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (dvoch za priame matové úlohy, jedného za pomocný mat) odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1991 (Packa) z 11. septembra: Zvodnosti 1.d4? hrozí 2.d:c5 mat, 1...c:b4, c:d4 2.d5, S:d4 mat, 1...c4!, 1.Vf2? tempo 1...c4 2.Vf5 mat, 1...c:b4!, 1.Ve3? tempo 1...c:b4, c4, d5 2.Vc3, Ve5, Ve6 mat, 1...e7~!, riešenie 1.Vd4 tempo 1...c:b4, c:d4, c4 2.V:d6, S:d4, Vd5 mat. Pestré využitie motívu odväzovania čierneho pešiaka v prvom ťahu.

Riešenie problému č. 1992 (Sovík) z 11. septembra: Zvodnosť 1.Jd2? hrozí 2.Jg4 mat, 1...J:d2+, Je5 2.S:d2, V:e5 mat, 1...Se6!, riešenie 1.Ve5 hrozí 2.Jg4 mat, 1...Jd2+, J:e5 2.J:d2, Sd2 mat, 1...Se6 2.V:d3 mat. Vynikajúca moderná dvojťažka, ale s vážnym nedostatkom: takmer rovnakú skladbu uverejnil pred dva a pol rokmi vo francúzskom Thèmes 64 Ivan Kiss (a po prisťahovaní sa do Modry ju Štefanovi Sovíkovi neukázal...). Aj takéto niekedy bývajú osudy šachových problémov.

Riešenie problému č. 1993 (Hernádi) z 11. septembra: Zdanlivá hra 1...D:a8 2.a:b1V D:a3 mat, čierny však nemá vyčkávací ťah a musí preto zahrať 1.D:h1! Jd2 2.Db1 J:b3 mat. Efektná idea vzájomného brania dám: z autora rastie výborný skladateľ pomocných matov.

Knihy za riešenie problémov č. 1991-1993 vyhrávajú: Vladimír Bunganič, Třebíčska 15, 066 01 Humenné, Eva Grmanová, Čs. parašutistov 11/20, 831 03 Bratislava a Stanislaw Turlej, ul. Wysockiego 24 m. 157, 03-388 Warszawa, Poľsko.

Problém č. 1862 (Hernádi) z 12.9.1986 opravuje autor takto: a) b. Ke2 Va8 Sh1 (3), č. Kd7 Sb5 Jb3 Jc4 Pb6 b7 d4 e3 f6 g4 (10), b) bez Sh1, v oboch pozíciách pomocný mat 4. ťahom, riešenia: a) 1.Kc7 Va7 2.Kb8 V:b7+ 3.Ka8 Vb8+ 4.Ka7 Va8 mat, b) 1.Kc7 Va1 2.Kb8 Vh1 3.Ka7 Vh8 4.Ka6 Va8 mat. Za objavenie nekorektnosti možno získať knižnú prémiu.

* V 174. tematickom turnaji časopisu Die Schwalbe (NSR) na pomocné maty s premenami najmenej štyroch pešiakov získal prvú cenu (aj pochvalnú zmienku) Tichomír Hernádi z Komárna!


Majstrovstvá sveta

Na 11. majstrovstvách sveta v riešení šachových problémov v rakúskom Grazi zvíťazil prekvajúco M. Caillaud (Francúzsko) získajúc 90 bodov za 283 minút, druhý bol Juhoslovan M. Kovačević (90 – 305) a až tretí favorizovaný Fín P. Perkonoja (89 bodov, ale s vysoko najlepším časom 208 minút). Súťaž družstiev vyhrala po dobrom kolektívnom výkone NSR (177 – 467) pred Juhosláviou (166 – 584) a Fínskom (152 – 543). – Je takmer isté, že na 12. majstrovstvách sveta v Budapešti sa zúčastnia aj československí riešitelia.


Vzad <<  >> Vpred