Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(27.11.1987)


Problém č. 2009 – originál

Emil Klemanič, Košice

Mat 2. ťahom

 


Problém č. 2010 – originál

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 3. ťahom

b) Ph7 na f7Zámena hier

20-ročný autor z Košíc nám poslal "štvorfázovú" dvojťažku so zdanlivými hrami 1...Jf5~, J:d6+, J:d4+ 2.Ve3, J:d6, D:d4 mat a zvodnosťami 1.Jc6? a 1.Je6?. Zámena hier v trojťažke je realizovaná formou dvojníka premiestnením pešiaka – tematické varianty nasledujú po 1...Db5+ a 1...D:g4+. – Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2009 b. Kb5 Dd6 Vd3 Vh5 Sa2 Sb8 Jc4 Jd4 Pc2 c3 c5 g3 (12), č. Ke4 Da8 Va7 Ve7 Se1 Jf5 Jh3 Pa5 b6 g2 g4 g7 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2010 a) b. Kd7 Da8 Va1 Sg3 Jd6 Je7 Pc2 c3 d5 f2 f6 g2 g4 h4 (14), č. Ke5 De2 Vf4 Sc1 Pa5 h6 h7 (7), pozícia b) vznikne premiestnením Ph7 na f7, v oboch pozíciách biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom).

Riešenie problému č. 1994 (Schullery) z 18. septembra: Zvodnosti 1.Da6?, 1.Df4?, 1.Df5? s hrozbami 2.Da2, Db4, Dc2 mat sú vyvrátené obranami 1...b:a6, Vd3, Dc4 (žiaľ aj S:g6)!, riešenie 1.Dd4 hrozí 2.Db4 mat, 1...Dc4, Vd3, Sa4 2.D:c4, D:d3, D:a4 mat.

Riešenie problému č. 1995 (Vokál) z 18. septembra: intencia 1.Vf1 b3 2.Je1 S:e4+ 3.Jf3+ Sb1 4.Sd4 atď., ale k cieľu vedú štyri trojťahové postupy, napr. 1.Ve1 b3 2.Jd4. Oprava.

Riešenie problému č. 1996 (Marek) z 18. septembra: 1. riešenie 1.Jc4 Se5 2.Jd2 Sh2 3.Jf4 Sg1 mat a 2. riešenie 1.Jc5 Je6 2.Jc4 Jg7 3.Kd4 Jf5 mat. Pestré modelové maty.

Knihy za riešenia problémov č. 1994-1996 vyhrávajú: Milan Borik, ul. kpt. Jaroša 1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Romana Jungová, Družstevná 11, 900 28 Ivanka pri Dunaji a Ľudovít Kuruc, Tehelná 25, 831 03 Bratislava.

* Dvanáste číslo bulletinu Mat-pat (OV ČSZTV Martin – Lokomotíva Vrútky) obsahuje výsledok vlastnej medzinárodnej súťaže pomocných matov 1983-1985 (ceny O. Mihalčo, T. Csoltó, G. Bakcsi, čestné uznania K. Mlynka, J. Patarák, L. Salai), dva články, 45 originálov a ďalšie materiály.


* * *

Naumkin majstrom ČSSR

Tohtoročné majstrovstvá ČSSR s medzinárodnou účasťou sa konali v septembri v peknom prostredí rekreačného zariadenia Studnička v Námestove. Pri neúčasti našich špičkových veľmajstrov Ftáčnika a Smejkala a sotva priemernej forme ostatných popredných reprezentantov, ktorí naviac neoplývali prílišnou bojovnosťou, na medaily stačilo 8 bodov zo 14 partií. Tie si rozdelili v poradí podľa Sonnenborna-Bergera Meduna, Nun a Blatný, ale žiadny z našich hráčov nedokázal konkurovať mladému študentovi z Moskvy Igorovi Naumkinovi. Jeho jediným vážnym súperom bola vysoká vm-norma 10,5 bodu, ktorú napokon šťastne splnil.


NaumkinMokrý (Grünfeldova indická)

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 d5 4.c:d5 J:d5 5.e4 J:c3 6.b:c3 Sg7 7.Sc4 c5 8.Je2 0-0 9.0-0 Jc6 10.Se3 Sg4 11.f3 Ja5 12.Sd3 c:d4 13.c:d4 Se6 14.Vc1!? V poslednom čase prichádza do módy táto pozičná obeť pešiaka, ktorú oživili novými ideami sovietski šachisti. V kurze je stále atraktívna obeť kvality 14.d5, ale podľa súčasného stavu teórie nesľubuje bielemu viac ako vyrovnané šance. 14...S:a2 15.Da4 Se6 16.d5 Sd7 17.Db4 e6 18.Jc3. Nová myšlienka, ktorá pôsobí menej agresívne ako v praxi preverené 18.d6!? b6 19.f4 e5 20.f5 Vc8 21.Sa6! V:c1 22.V:c1 Jc6 23.Dd2 Jb8 24.Sb7! g:f5 25.e:f5 S:f5 26.Jg3 s nebezpečnou iniciatívou za obetovaných pešiakov (Dolmatov – Gavrikov, Minsk 1987). V Námestove sa pokúsil Štohl v partii s Pekárkom zosilniť obranu ťahom 23...Db8? (namiesto Jb8), ale efekt bol priam opačný – po 24.Sb5 Vc8 25.Sg5! Db7 26.Se7 nevládal úspešne bojovať proti voľnému d-pešiakovi, pričom biely mohol vyhrať presvedčivo ťahmi 26.f6! Sf8 27.Sh6 Jd8 28.Vc7! 29.d:c7 D:c7 30.S:d7. 18...e:d5 19.e:d5?! Duchu predchádzajúceho ťahu viac svedčala centralizácia 19.J:d5! a čierny to stále nemá ľahké, napr. Se6 20.Vfd1 S:d5 21.Sf1. Biely trvá na voľnom d-pešiakovi, ale súper nájde energickú protihru. 19...Ve8 20.Sf2 b5! 21.Je4. Na 21.J:b5 plánoval Mokrý Vb8! 22.S:a7 Vb7 23.Sc5 (23.Sf2 S:b5 24.S:b5 D:d5) Ve5! 24.d6 Vd5 25.Se2 a teraz vedú k remíze až dve cesty: buď Jb3 27.D:b3 V:c5 28.V:c5 Sd4+, alebo 26...Sd4+ 27.S:d4 Vb:b5 28.Dc3 Jb3. Biely sa ešte pokúša o viac. 21...Jb7. Prakticky núti súpera k zjednodušeniu, lebo pripustiť mobilizáciu dámskeho krídla a5 nesmie. 22.S:b5 a5 23.Da4 S:b5 24.D:b5 Jd6 25.Da4 J:e4 26.f:e4 Se5 27.Vc6 Db8 28.h3 Db4 29.Dc2 Vad8? Prechod do pasivity sa vypomstí, kým smelé a4! mohlo zapríčiniť starosti už bielemu. Dôležité je, že nevychádza variant 30.d6 a3! (nie S:d6? 31.Vb1 Da3 32.Vc3) 31.d7 Ved8 32.Vc8 Db7! a biely stráca svoju pýchu – pešiaka d7, zatiaľ čo čierny a-pešiak pôjde do dámy. 30.Sh4! Vd7 31.Vc8 Df8 32.V:e8 D:e8 33.Dc6! Totálne ochromuje súhru čiernych síl, ktoré nie sú v stave odvrátiť stratu pešiaka. 33...Kg7 34.Kh1 h6 35.Se1 Dd8? Časová tieseň. 36.S:a5 De7 37.Sb4 Dd8 38.Sc3! Najjednoduchšie. 38...S:c3 39.D:c3+ Kh7 40.d6 Va7 41.Dd4 Dd7 42.Vb1 Da4 43.De5 Da2 44.Vd1 Db3 45.Vc1 Vd7 46.Dd4 Da3 47.Vc8 a čierny sa vzdal. Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred