Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(18.9.1987)


 

Problém č. 1994 – originál

Stanislav Schullery, Bardejov

Mat 2. ťahom


Problém č. 1995 – originál

Stanislav Vokál

Košice

Mat 7. ťahomProblém č. 1996 – originál

Stanislav Marek, Prešov

Pomocný mat 3. ťahom

2 riešeniaTri problémy z východu

Autor dvojťažky upozorňuje riešiteľov na zvodnosti 1.Da6?, 1.Df4? a 1.Df5? s jednotnou ideou. Zo sedemťažiek sú väčšinou obavy, ale tá dnešná by nemala byť veľmi náročná, vzhľadom na to, že čierny sa hrozí zapatovať ťahom b3 (ide o opravu problému uverejneného v Hlase ľudu r. 1969). Naopak, obávame sa, že veľa práce dá pomocný mat, i keď, ako zvyčajne, prezradíme jedno z riešení: 1.Jc4 Se5 2.Jd2 Sh2 3.Jf4 Sg1 mat. – Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (dvoch za priame matové úlohy, jedného za pomocný mat) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 1994 b. Ka8 Df6 Va7 Vg4 Sa1 Sg6 Jb1 Pc5 d2 e7 g7 (11), č. Kb3 Dg8 Vh3 Sc1 Se8 Jd8 Jf1 Pb7 c7 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom; 1995 b. Kh1 Vd1 Se5 Jf3 Pe3 e4 (6), č. Ka1 Vb2 Sb1 Pa2 a3 a4 b4 e6 h2 h3 (10), biely začne a dá mat najneskôr siedmym ťahom; 1996 b. Ka8 Sh8 Jd4 Pe4 f3 (5), č. Ke3 Je5 Je6 Pd3 (4), čierny začne a pomôže bielemu dať mat tretím ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho.)

Riešenie problému č. 1978 (Bednár) zo 7. augusta: Zvodnosti 1.Jc4?, 1.Jb7?, 1.Je4? vždy s dvojicou hrozieb sú vyvrátené ťahmi 1...Jc5, Jd2, Ja5!, rieši len 1.Jc8 s tromi hrozbami (2.Sc4, Sb7, e4 mat), ktoré jednotlivo vychádzajú po uvedených ťahoch čierneho.

Riešenie problému č. 1979 (Mlynka) zo 7. augusta: Zvodnosť 1.S:g4? hrozí 2.V:d6 mat, 1...De7+, D:e6 2.Sf6, Sf3 mat, 1...f5!, druhá zvodnosť 1.Sf6? hrozí 2.V:d6 mat, 1...De7, D:e6, Df4 2.S:g4, Se4, Vb5 mat, 1...D:e5!, riešenie 1.D:f7 hrozí 2.Se4 mat, 1...De7+, D:e6, D:e5 2.V:e7, D:e6, Vd6 mat. Zaujímavý komplex s dvoma hrozbovými paradoxmi (vzhľadom na maty Vd6 a Se4) a s jedným "prehodením" (ťahy S:g4 a Sf6).

Riešenie problému č. 1980 (Křivohlávek) zo 7. augusta: 1.Sf3 hrozí S:d6+ Kd7 3.Sd5 4.c6 mat, 1...Sg2 2.d6+ Kd7 3.Sg4+ Kc6 4.Da8 mat, 1...Sc8 2.d6+ Kd7 3.Sg4+ Kc6 4.Dh1 mat, 1...Kb7 2.c6+ Kc7 3.Sa5+ Kd6 4.Df8 mat (a nie 3.Sc5? 4.d6 mat pre 3...Sc8!), žiaľ, v tomto najzaujímavejšom variante aj duál 2.d6+ Ka6 3.D:h3 4.Dc8 mat. Oprava.

Knihy za riešenia problémov č. 1978-1980 vyhrávajú: Zdeněk Mráz, Pod Sukovem 513, 284 01 Kutná Hora, Ján Olej, 976 11 Selce 210, okr. Banská Bystrica a František Zgola, Cottbuská 14, 040 00 Košice.


Bratislavský krúžok

Ďalšie stretnutie záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 24. septembra t. r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov.


* * *

Poradie šachistov

Podľa novej "listiny ELO", platnej od 1.7.1987 sú na čele svetového rebríčka títo praktickí šachisti: Kasparov 2740 (oproti predchádzajúcemu zoznamu zisk +5 bodov), Karpov 2700 (strata –10 bodov), Jusupov 2635 (–10), Sokolov 2635 (–10), Korčnoj 2630 (+5), Timman 2630 (+35), Beľavskij 2630 (+35), Tal 2625 (+20), Ljubojević 2625 (+5), Nikolić 2620 (+20), Short 2620 (+5), Portisch 2615 (+5), Speelman 2615 (+65!), Hübner 2610 (–5) atď. Z našich sú najlepší Ftáčnik 2545 (+5), Smejkal 2515 (–10) a Meduna 2495 (–20). Poradie žien: Čiburdanidzeová 2550 (+20), Gaprindašviliová 2495 (+20), Polgárová 2485 (–10), Joselianiová 2450 (+15), Cramlingová 2445 (–10) – naša Klímová získala až 60 bodov a s počtom 2380 je už na 10.-11. mieste, čo predstavuje mimoriadny úspech nášho ženského šachu.


Vzad <<  >> Vpred