Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(25.9.1987)


Problém č. 1997 – originál

Peter Cinko, Partizánske

Mat 2. ťahom


Problém č. 1998 – originál

Peter Gvozdják, Bratislava

Mat 2. ťahomProblém č. 1999 – originál

Oto Mihalčo, Košice

Pomocný mat 2. ťahom, 2 riešeniaK dnešným problémom

Kontrolná notácia diagramov. 1997: b. Kb8 Dh1 Va7 Vd5 Sa2 Jb7 Pa4 c2 d4 f6 g4 (11), č. Kd7 Se8 Jc8 Pd6 f7 g6 h2 (7), 1998: b. Kg4 Dh2 Va4 Vd4 Sa2 Sa3 Ja6 Jd8 Pc6 f5 (10), č. Ke5 Vb8 Se8 Pb4 b5 d3 f4 f6 f7 g5 (10), v oboch biely začne a dá mat druhým ťahom, 1999: b. Kc3 Dc2 Va1 Pd3 (4), č. Kf5 Dh4 Vd6 Ve5 Se6 Sf4 Jf6 Pe3 g4 g5 (10), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú dva rozličné prvé ťahy čierneho. Prvá dvojťažka má zvodnosť 1.a5?, druhá dve zvodnosti vežou d4 a navyše zdanlivé hry po 1...S:c6, b3, b:a3. Krása dvoch riešení pomocného matu spočíva v ich analógii. – Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1981 Koroľkov zo 14. augusta: 1.Jf4+ Kh6! (1...Kh4 2.d8D atď.) 2.g8J+! Kh7 3.Jgf6+ Kh6 4.J:g4+ Kh7 5.Jef6+ Kg7 6.Je6+ (po 6.J6h5+? S:h5 7.J:h5+ Kh7 8.Jgf6+ Kh6 9.d8D c1J+! 10.Ka1 Jcb3+ dáva čierny večný šach) 6...Kf7 7.d8J+! Ke7 8.c8J mat!! Kombinácia je síce pomerne forsírovaná, ale záverečný modelový mat piatimi jazdcami pôsobí fascinujúco. A treba si pritom uvedomiť, že ináč biely nemôže vyhrať, pokusy premeniť pešiakov na dámu vedú zväčša k výhre čierneho.

Riešenie problému č. 1982 Koroľkov zo 14. augusta: 1.Se6+ Ke8 2.Jf5! (obeť jazdca motivovaná zaclonením stĺpca f a chytením poľa h6) 2...g:f5 (zlé by bolo 2...g5+ pre 3.K:g5 Kd8 4.f4 Ke8 5.Jg7+ Kd8 6.Sc7 mat) 3.Kh5! (tempo!) 3...f4 4.f3 Kd8 5.Kg5! Ke8 6.Kg6! Kd8 7.Kh7! a teraz sa už čierny takmer nemôže hýbať: po pokuse uniknúť dámou 7...De8 dostane mat 8.Sc7 (modelový!)! v druhej alternatíve ju však stratí: 7...Ke8 8.Sg7! (čo je akýsi "mat" dáme). Priamo školský príklad na zaujímavé využitie priestorovej prevahy.

Riešenie problému č. 1983 Koroľkov zo 14. augusta: a) 1.Vd7+ d6 2.Vde7 d7 3.Vd6 d8D 4.V7e6 Dg5 mat. Efektný "kolotoč" čiernych veží. Riešenia pozícií b) a c) sme uviedli pri diagrame – treba si všimnúť analógiu matov.

Knihy za riešenie problémov č. 1981-1983 vyhrávajú: Zdeněk Libiš, V záhradách 403, 679 71 Lysice (okr. Blansko), Ján Luky, 935 51 Ondrejovce 31 a Ján Nízky, ul. 28. októbra 11, 010 01 Žilina.


ČSSR opäť štvrtá

V konkurencii 28 štátov získalo družstvo ČSSR štvrté miesto v 3. svetovej súťaži v kompozičnom šachu – zopakovalo teda výborné umiestnenie z 2. súťaže. Podľa neoficiálnej a doteraz nepotvrdenej správy bolo v súťaži toto bodové poradie: 1. ZSSR 197, 2. Poľsko 158, 3. Juhoslávia 150, 4. ČSSR 135, 5. Grécko 132,5, 6. Francúzsko 127, 7. Holandsko 117,5, 8. Nórsko 101,5, 9. NSR 94, 10. Rumunsko 87, 11. Izrael 85, 12. India 83, 13. Veľká Británia 75, 14. Švédsko 70,5, 15. NDR 69, 16. Argentína 68,5, 17. USA 68, 18. Maďarsko 59, 19. Bulharsko 53,5, 20. Fínsko 50,5 21. Belgicko 31, 22. Taliansko 30,5, 23. Rakúsko 22, 24. Švajčiarsko 15, 25. Španielsko 8, 26. Brazília 7, 27. Dánsko 4, 28. Mongolsko bez bodu.

Žiaľ, nijaké ďalšie podrobnosti, ani poradie skladateľov v jednotlivých disciplínách (ktorých bolo 10) sme zatiaľ nedostali.


Súťaž dvojťažiek

Jubilejná súťaž majstra športu Ľudovíta Lačného v skladaní dvojťažiek (SÚV ČSZTV C 8.12.1986) má tento predbežný výsledok: I. cena Jozef Taraba (Kežmarok), II. cena V. Šanšin (ZSSR), III. cena Alfreds Dombrovskis (ZSSR), IV. cena Ján Valuška (Zvolen), čestné uznania v poradí M. Caillaud (Francúzsko), D. Müller (NDR), V. Jevdokimov (ZSSR), J. Taraba, pochvalné zmienky v poradí J. Valuška, C. Groeneveld – J. Gool (Holandsko), J. Taraba, C. Groeneveld.


Vzad <<  >> Vpred