Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(14.8.1987)


Problém č. 1981V. Koroľkov

I.-II. cena ex aequo "64" 1937

Biely vyhrá


Problém č. 1982V. Koroľkov

III. cena Turnaj VKFS 1948

Biely vyhráProblém č. 1983

Koroľkov + Lošinskij

Revista de Sah 1970

Pomocný mat 4. ťahom, textZomrel Koroľkov

Jeden z najvýznamnejších šachových skladateľov, leningradský medzinárodný veľmajster v kompozičnom šachu a povolaním elektrotechnický inžinier Vladimir Alexandrovič Koroľkov zomrel vo svojom meste pol roka pred dovŕšením osemdesiatky (7.11.1907-1.5.1987). Odhaduje sa, že (po prvotine r. 1928) uverejnil vyše 300 štúdií a vyše 100 úloh rozličných žánrov (retrogradných, žartovných a pod.). V Albumoch FIDE dosiahol 105 bodov (7. miesto v historickej tabuľke), v skladateľských súťažiach získal okolo 50 prvých cien. Majstrom športu ZSSR sa stal už r. 1938, titul MVM získal ihneď po jeho zavedení (r. 1975). Je najväčším predstaviteľom tzv. romantického smeru v štúdiách – jeho skladby vynikajú originalitou, paradoxnosťou a bohatstvom obsahu. Ale aj v úlohách osvedčil Koroľkov svoj mimoriadny dôvtip a fantáziu.

Nesčíselnekrát (a raz už aj v našej rubrike) bola uverejnená jeho štúdia venovaná pred 50 rokmi maršalovi Buďonnému – veríme, že sa s ňou popasujú všetci, ktorí ju dosiaľ nevideli, fantastický záver stojí za to. V druhej štúdii po 1.Se6+ Ke8 biely nečakane obetuje jazdca 2.Jf5!, aby po 2...g:f5 3.Kh5 dostal čierneho do nevýhody z ťahu; kombinácia sa pôsobivo rozvetví na samom konci, v 7. ťahu čierneho. V úlohách si Koroľkov v prevažnej väčšine prípadov "priberal" spoluautorov – jedným z najobľúbenejších bol o 5 rokov mladší, ale nemenej slávny Lev Lošinskij (ktorý zomrel už pred 11 rokmi). Z ich pomocného matu prezradíme riešenie dvojníkov (b) 1.Sb2 d:c6 2.Kd5 c7 3.Vc6 c8D 4.Ved6 Df5 mat, c) 1.Sc5 d:c6 2.Sa7 c7 3.Sb8 c:b8D 4.Kd5 Db5 mat), ale našim riešiteľom prenecháme najpikantnejšie a).

Kontrolná notácia diagramov. 1981: b. Ka2 Jd5 Je8 Pc7 d7 g7 (6), č. Kh5 Sc5 Sg6 Jd2 Pa3 c2 g4 (7), biely začne a vynúti výhru. 1982: b. Kh4 Sb3 Se5 Jd4 Pb6 f2 (6), č. Kd7 Df8 Pb7 e7 g6 (5), biely začne a vynúti výhru. 1983: a) b. Kf8 Pd5 (2), č. Ke5 Vd6 Ve6 Sa3 Jc1 Jc6 Pa6 d4 e4 (9), b) premiestniť Pe4 na c4, c) premiestniť Pa6 na h6; vo všetkých troch pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat štvrtým ťahom. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1966 (Gvozdják) z 3. júla: Zvodnosti 1.c4? hrozí 2.Vc3 mat, 1...Vd3 2.J:d3 mat, 1...Sa4!, a 1.Vc3? hrozí 2.d3 mat, 1...Vd3 2.c:d3 mat, 1...V:e4!, riešenie 1.d3 hrozí 2.Dd2 mat, 1...V:d3 2.V:d3 mat (1...V:d1 2.D:d1 mat). Duchaplné spojenie dvoch paradoxov "P" (medzi úvodníkom a hrozbou) s trojfázovou zámenou matu.

Riešenie problému č. 1967 (Bednár) z 3. júla: Zvodnosti 1.Sf4?, Sd4?, Sc7? vždy s dvojitou hrozbou viaznu na 1...Jb5!, Sg3!, S:e3! – riešenie 1.Sh8 má hrozby až štyri (tematické 2.Jd4+, Jc7+, Jf4+ a navyše 2.Vd7), ale bezduálové varianty 1...Sg3, S:e3, Jb5 2.Jd4+, Jc7+, Jf4+ atď.

Knihy za riešenia problémov č. 1966 a 1967 vyhrávajú: Ján Cvaniga, Vodárenská 1997/66, 058 01 Poprad-4, Ján Sekáč, Bebravská 14, 821 07 Bratislava a Zoltán Vicén, 023 04 Stará Bystrica 479.


Vzad <<  >> Vpred