Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(3.7.1987)


Problém č. 1966 – originál

Peter Gvozdják, Bratislava

Mat 2. ťahom


Problém č. 1967 – originál

Milan Bednár, Kurima

Mat 3. ťahomKontrolná notácia diagramov. 1966: b. Ka1 De2 Ve3 Sd1 Sf4 Jf2 Jf3 Pc2 d2 e4 (10), č. Kc1 Vd4 Vg1 Sb5 Pa2 g3 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1967: b. Kc8 Vh7 Se4 Se5 Ja8 Je2 Pb4 e3 g6 h4 (10), č. Ke6 Sf2 Ja3 Pc6 (4), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Moderná a rafinovaná dvojťažka so zvodnosťami 1.c4? a 1.Vc3? bude zrejme ašpirovať na cenu v našej celoročnej skladateľskej súťaži. Námet trojťažky sa podobá na dvojťažku autora, ktorej riešenie prinášame nižšie: treba neprehliadnuť zvodnosti 1.Sf4?, 1.Sd4? a 1.Sc7?. – Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1950 (Brídzik) z 22. mája: Úvodník treba opatrne vyberať z pokusov 1.Jd6? Je7!, 1.Jg5? Sc6!, 1.Jg3? h:g3!, 1.Jf2? Ve6!, 1.Jd2? Sc6! – až 1.Jc5! (1...S:e2, Je5, J:f4, Ve6 2.J:e2, D:e5, D:f4, J:e6 mat). Zaujímavým momentom je striedanie hrozieb Jf5, Jf3, resp. e3.

Riešenie problému č. 1951 (Bednár) z 22. mája: Zvodnosti 1.Vf4? Sa6! (hrozilo 2.S:c4, Je7 mat), 1.V:c4? S:g5! (2.Je7, Jf4 mat), 1.Ve7? Vg4! (2.Jf4, S:c4 mat), riešenie 1.Ve6 obsahuje "všetky" tri hrozby (2.Jf4, S:c4, Je7 mat), pričom obrany 1...Sa6, S:g5, Vg4 sa stávajú poloobranami (s matmi v poradí 2.Jf4, S:c4, Je7 mat).

Riešenie problému č. 1952 (Kekely) z 22. mája sme uverejnili pri diagrame a nedošli proti nemu nijaké námietky.

Knihy za riešenie problémov č. 1950 a 1951 vyhrávajú: Anton Dráb, Mikovíniho 3, 040 01 Košice, Tomáš Horský, Jašíčkova 1031, 102 00 Praha 10 a Radoslav Ondo, Bajkalská ul., blok Neón, 058 01 Poprad.


* * *

Úspech nášho šachu

5. tradičný medzinárodný otvorený turnaj vo francúzskom meste Metz (centrum priemyselného Lotrinska) sa skončil opäť úspechom československého šachu, keď obaja naši veľmajstri Plachetka a Jansa obsadili miesto vo víťaznej skupine so ziskom 6,5 bodu z 9 možných v poradí: Plachetka, Jansa, Langeweg, Ghitescu, Kraidman a Vaisman. Autorovi týchto riadkov sa teda podarilo obhájiť vlaňajšie prvenstvo, aj keď tentoraz len zásluhou najlepšieho hodnotenia podľa tzv. "ELO-performance", ktoré vyjadruje silu súperov podľa ratingu. Medzi 60 účastníkmi štartovalo 9 veľmajstrov a jeden z nich mi stál v ceste v 4. kole:


PlachetkaBellón Lopez (Caro-Kann)

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Jc3 d:e4 4.J:e4 Jf6 5.J:f6+ e:f6 6.c3 Sd6 7.Sd3 Sd6 8.Dc2 Ve8+ 9.Je2 h6. Na pohľad harmonickejšie g6 by umožnilo bielemu začať útok ťahom 10.h4! 10.0-0 Dc7 11.Jg3 Jd7 12.Sd2 Jf8 13.Vae1. Zosilnená pešiaková štruktúra čierneho kráľovského krídla poskytuje dobrú záruku proti prípadnehu útoku a tak jediným tromfom bieleho je pešiaková majorita na druhej strane, ktorej význam vzrastá úmerne s každou výmenou. Ťah pripravujúci výmeny veží na e-stĺpci, je prvým ohnivkom plánu zjednodušenia 13...Sd7 14.Sc4 V:e1 15.V:e1 Ve8 16.V:e8+ S:e8 17.a4. Zatiaľ nesmelý pokus o uplatňovanie pešiakovej prevahy, ktorému mohol čierny čeliť buď statickým a5 alebo dynamickejším pokračovaním v partii, ktoré smeruje k živšej figúrovej hre. 17...c5!? 18.d:c5 D:c5 19.Db3 Dc7 20.Se3 Jd7 21.a5! Ohrozením pešiaka a7 prakticky núti súpera k ďalšej výmene, lebo zjavne nevýhodné by bolo D:a5 22.D:b7. 21...Jc5 22.Da2 Sf4. Hrozilo 23.b4! 23.Jf1 S:e3 24.J:e3 Je4 25.Sd5! Odráža hrozbu Df4 a prakticky vynucuje nové zjednodušenie. 25...Df4 26.S:e4 D:e4 27.b4 Sc6?! Biely stojí stále o niečo lepšie, lebo disponuje možnosťou ponuky výmeny dám s prechodom do koncovky, kde snom čierneho je nanajvýš krvopotná remíza. Preto sa čierny snaží v ďalšom priebehu uchovať dámy a pomocou strelca vytvoriť hrozby súperovmu kráľovi na bode g2; mal sa však najprv pokúsiť o aktivizáciu svojej majority ťahmi f5! 28.Dc2 De5! s udržaním rovnováhy, lebo nie je dobré 29.D:f5 D:c3. 28.Dc2 De5 29.Dd3 a6? Tu zmeškal čierny poslednú šancu k protihre f5!, lebo po braní na f5 sa stále hojí na pc3 a koncovku po 30.Dd4 D:d4! (De6? 31.D:a7 f4? 32.Db8+) 31.c:d4 f4! by aktívnou hrou udržal. 30.Dd4! Db5. V tomto vydaní by výmena dám nedávala remízové záruky, takže biely postupne zosilní svoju pozíciu a tandem dámy s jazdcom sa ukáže výkonnejší. 31.h3 De2 32.Jf5! Hrozí 33.Dd8+ Kh7 34.Je7 a prehráva De1+ 33.Kh2 De5+ 34.D:e5 f:e5 35.Je7+ Kf8 36.J:c6 b:c6 37.c4 s neodvratným 38.b5. 32...Kh7 33.Kh2 Df1 34.f3 De1 35.De3 Dd1 36.Jd4! Sd5 37.Df4. Technika bieleho triumfuje – hrozí 38.Df5+ a nepomáha Kg8 39.Dd6 Sc6? 40.Dd8+ Kh7 41.J:c6, takže je vynútený prechod do koncovky za beznádejných okolností: 37...Dd3 38.Df5+ D:f5 39.J:f5 h5. Alebo g6 40.Jd6 Kg8 41.c4 Sc6 42.b5 a uvoľnený pešiak stojí čierneho strelca. 40.Kg3 g5 41.Kf2 h4 42.Ke3 Sc6 43.c4 Sd7 44.Jd6 Se6 45.Kd4 f5 46.J:b7 a čierny sa vzdal. Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred