Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(22.5.1987)


Problém č. 1950 – originál

Anton Brídzik, Humenné

Mat 2. ťahom


Problém č. 1951 – originál

Milan Bednár, Kurima

Mat 2. ťahomProblém č. 1952 – originál

Ľuboš Kekely, Žilina

Biely vyhráKontrolná notácia diagramov. 1950: b. Ka1 Dc7 Vb3 Sf4 Sf7 Jc3 Je4 Pb4 e2 (9), č. Kd4 Vb6 Sb5 Ja6 Jg6 Pa7 h4 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1951: b. Ke8 Ve4 Vh6 Sa1 Sf1 Ja5 Jg6 Pe3 g5 (9), č. Kd5 Va7 Vg1 Sb7 Sh4 Jb8 Pc4 c5 c6 d6 f2 f5 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1952: b. Kf1 Ve3 Pa5 c4 f2 h3 (6), č. Kd1 Jg2 Pa2 a7 d6 d7 f3 f5 (8), biely začne a vynúti výhru. V prvej dvojťažke je riešiteľ "nútený" preskúmať rozličné prvé ťahy jazdcom e4, v druhej vežou e4. Autorovo riešenie štúdie uvádzame tentoraz kompletne: 1.Va3 d5! (1...Kc2 2.V:a2+ Kc3 3.a3 K:c4 4.Vb2 d5 5.Vb7 a vyhrá, 1...f4 2.V:a2 Je3+ 3.f:e3 f:e3 4.Va1+ Kd2 5.h4 a vyhrá) 2.c:d5 Kc2 3.V:a2+ Kb3 (čierny vybudoval pre vežu "klietku" vo štvorci a1-a4-d4-d1, kde ju môže ustavične napádať s pozičnou remízou, ale biely nájde východisko) 4.Va1 (4.Vd2 je pomalšie) 4...Kb2 5.Ve1! (5.Vd1 je pomalšie) 5...J:e1 6.K:e1 Kc3 7.h4 Kd4 8.h5 Ke5 9.Kd2 Kf6 10.Ke3 Kg5 11.h6! (11 K:f3? d6! a 12...K:h5 remíza) 11...K:h6 12.Kf4 Kg6 13.Ke5 Kf7 14.Kd6 Ke8 15.Kc7 a vyhrá. – Riešenia dvojťažiek a prípadné pripomienky k riešeniu štúdie pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1937 (Salai) z 10. apríla: a) 1.f6 tempo 1...Jd6~, Jc4, Je4 2.Vf5, d:c4, d:e4 mat, b) zvodnosť 1.a:b6? tempo 1...Jd6~, Jc4, Je4 2.Vc5, d:c4, d:e4 mat, 1...J:b7!, riešenie 1.b8D hrozí 2.D:d6 mat, 1...Jd6~, Jc4, Je4 2.Jb4, d:c4, d:e4 mat. Ideou je cyklické striedanie obranných motívov predĺžených obrán jazdca proti sekundárnej hrozbe: napríklad v a) je sekundárna hrozba Vf5 a v predĺžených obranách sa čierny proti nej bráni priamym krytím (1...Jc4), resp. odviazaním Vf3 (1...Je4).

Riešenie problému č. 1938 (Cerulík) z 10. apríla: 1.Dh2 hrozí 2.De5 mat, 1...Ve6 2.Db2 tempo 2...Vd6 3.Ve5+ Vd5 4.Je4 mat, 2...Vh6+ 3.K:h6 Ja5~, Ja6~ 4.Vc4, Db4 mat, 2...h6 3.Sc7 tempo (1...Vf5+ 2.g:f5 Jc7 3.S:c7, 1...Vh6+ 2.K:h6 Jc7 3.S:c7, 1...Jc7 2.De5+ K:b6 3.D:c7+ atď.). Riešiteľsky náročný variant s dvoma tempovými ťahmi.

Knihy za riešenie problémov č. 1937 a 1938 vyhrávajú: Pavel Horňák, 345 22 Poběžovice 354, Peter Kiseľ, Gottwaldova 7, 056 01 Gelnica a Jozef Vaňko, Fraňa Kráľa, 811 05 Bratislava.


Dvojitý memoriál

Minulý mesiac vyšiel predbežný výsledok veľkého skladateľského turnaja – memoriálu medzinárodných veľmajstrov V. Pachmana a J. Fritza. Na štyroch oddeleniach sa zúčastnilo 244 skladateľov z 22 štátov a 487 problémami. Z našich autorov získal najväčší úspech L. Salai jr. I. cenou v oddelení mnohoťažiek (2. Brehmer – Müller, NDR, 3. U. Schmidt, NDR, 4. V. Dedešin, ZSSR) a J. Polášek I.-II. cenou v štúdiách (1.-2. N. Riabinin, 3. I. Devletšin, 4. J. Kolesnikov, 5. B. Olimpiev, všetci ZSSR). V oddelení pomocných matov má III. cenu M. Bílý (1. A. Štelman, 2. Grin – Sosedkin, 4. N. Pankratiev, všetci ZSSR), kým trojťažky sa stali záležitosťou zahraničných skladateľov (1. R. Dragoescu, RSR, 2. V. Antošin, ZSSR, 3. V. Zinoviev, ZSSR, 4. D. Müller, NDR, 5. A. Jaroslavcev, ZSSR).


Hlas ľudu

V 17. medzinárodnom skladateľskom turnaji dvojťažiek (1985) zvíťazil I. Kiss pred sovietskymi autormi J. Permiakovom, A. Dombrovskisom a A. Slesarenkom; zvláštnu cenu získal Š. Sovík.


Vzad <<  >> Vpred