Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(29.5.1987)


Problém č. 1953J. Dobruský

Deutsche Schachzeitung 1880

Mat 2. ťahom


Problém č. 1954J. Dobruský

Světozor 1879

Mat 3. ťahomProblém č. 1955J. Dobruský

II. c. Deutscher Schachbund 1889

Mat 4. ťahomJubileum J. Dobruského

31. mája t. r. uplynie už 80 rokov, čo zomrel najvýznamnejší zo zakladateľov českej školy úlohovej, ale aj majster praktického šachu, výborný riešiteľ, šachový organizátor a uznávaný vedúci činiteľ českého šachu Jan Dobruský (28.8.1853 v Skutči – 31.5.1907 v Prahe).

Po prvotine v roku 1871 uverejnil okolo 250 skladieb, väčšinou trojťažiek, ale na svoju dobu mimoriadnu úroveň dosiahol najmä vo štvorťažkách. Viedol rubriky vo Světozore a Humoristických listoch, ako aj úlohovú časť Časopisu českých šachistů, a bol spoluautorom známej knihy České úlohy šachové (1887). Zbierku jeho skladieb pod názvom Jan Dobruský, Šachové úlohy vydal ešte v roku jeho smrti Josef Pospíšil.

Z tvorby Dobruského (povolaním advokáta) sme vybrali tri úlohy: netypickú dvojťažku s prekvapujúcimi predĺženými obranami jazdca, riešiteľsky náročnú trojťažku s 2 x 2 echovými matmi a azda najlepšiu štvorťažku s trojicou matov, z ktorých dva sú taktiež echové. Prirodzene, za cenné v úlohách "českých" autorov sa pokladajú len tie varianty, ktoré sa končia modelovým matom (kde všetky polia okolo čierneho kráľa sú kryté len raz – buď napadnuté jediným bielym kameňom, alebo blokované čiernym). (Kontrolná notácia diagramov. 1953: b. Ke8 Df1 Se2 Ja6 Jg6 Pe3 f5 (7), č. Kd5 Jd3 Pd6 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1954: b. Kh7 Df3 Sh3 Jc3 Jd4 Pb2 (6), č. Ke5 Va4 Vh1 Sf4 Jb6 Pc5 d6 e3 f7 h4 (10), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. 1955: b. Kf1 Db3 Vc4 Sd4 Pa4 g6 (6), č. Kd5 Jb4 Pe6 g7 (4), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (dvoch za dvojťažku a trojťažku, jedného za štvorťažku) odmeníme knihami.)

Riešenie problému č. 1939 (Nandráži) zo 17. apríla: 1. zvodnosť 1.Da4? hrozí 2.D:e4 mat, 1...Ke6 2.De8 mat, 1...Kf4!, 2. zvodnosť 1.Dc2? hrozí 2.D:e4 mat, 1...Kf4 2.Dh2 mat, 1...Ke6!, riešenie 1.Da8 hrozí 2.D:e4 mat, 1...Kf4, Ke6 2.D:b8, Dd5 mat. Rozložená zámena dvoch matov.

Riešenie problému č. 1940 (Dukić) zo 17. apríla: 1.Jf5 a po každom ťahu čierneho 2.Dh6 s nasledujúcim matom. Veľmi dobrý úvodník, ale opakovanie druhého ťahu bieleho je stereotypné.

Riešenie problému č. 1941 (Hlinka) zo 17. apríla: Dokončenie intencie bolo 10...Va4+ 11.Ke3 V:g4 12.h:g4+! K:g4 13.Kf2 Kh3 14.Kg1 Kg3 pat. Ako však autorovi oznámil Emil Vlasák z Ústí nad Labem, štúdia má vedľajšie riešenie 5.Vg5, taktiež s remízou. Autorova oprava je takáto: b. Ka3 Vh4 Pg3 h2 (4), č. Kg8 Vf5 Sa1 Pf4 g2 (5), biely remizuje, riešenie: 1.Vg4+ Kh7! 2.g:f4 Va5+ 3.Kb3 Vb5+ 4.Kc4 Vb2 5.Kd3 Vf2! 6.Vh4+! Kg6 7.Vg4+ Kf5 h5) 8.h3 Sf6 9.Ke3 Sd4+ 10.K:d4 V:f4+ 11.Ke3 V:g4 12.h:g4+! K:g4 13.Kf2 Kh3 14.Kg1 Kg3 pat, 9...Sh4 10.Vg7! Kf6 11.Vg8! Ke7 12.Vg7+! Kf8 13.Vg6! Kf7 14.Vg4! remíza; v tomto pridanom variante ide o remízu v pozícii so vzájomnou nevýhodou z ťahu. Riešiteľov prosíme ešte raz o preskúšanie korektnosti, za prípadné "objavy" možno získať knižnú prémiu.

Knihy za riešenia problémov č. 1939-1941 vyhrávajú: Jozef Gmitter, Poštárska 8, 085 01 Bardejov, Jozef Kaprálik, Nábrežná 992/3-8, 017 01 Považská Bystrica a Július Pašiak, Berehovská 1522, 075 01 Trebišov.


Bratislavský krúžok

Ďalšie stretnutie záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 4. júna t. r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov.


Vzad <<  >> Vpred