Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(10.7.1987)


Problém č. 1968 – originál

Ivan Kiss, Modra

Mat 2. ťahom


Problém č. 1969 – originál

Juraj Šťastný, Zvolen

Mat 3. ťahomProblém č. 1970 – originál

Oto Mihalčo, Košice

Biely vyhráKontrolná notácia diagramov. 1968: b. Kc8 Dh4 Vd5 Vh5 Sf7 Sg5 Jf4 Jf6 Pd3 e3 h6 (11), č. Kf5 Dh1 Ve5 Vg1 Sb8 Sh3 Jc5 Jg6 Pg4 g7 h7 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1969: b. Kf8 De1 Vc7 Vh4 Sd8 Sh7 Je7 Jg4 Pe2 f2 (10), č. Kd6 Da7 Va8 Sc8 Sd2 Jd4 Pb6 b7 d7 e6 h6 (11), biely začne a dá mať najneskôr tretím ťahom. 1970: b. Kd1 Ve1 Vf3 Pg3 (4), č. Kd4 Vf2 Pa2 a4 g4 (5), biely začne a vynúti výhru. Čerstvý elektrotechnický inžinier, absolvent SVŠT v Bratislave a ináč najúspešnejší slovenský šachový skladateľ r. 1986 sa predstavuje po kratšom odmlčaní výbornou dvojťažkou, do obsahu ktorej patria aj zvodnosti 1.Df2? a 1.Jg2?. Dve analogické blokovania polí sú hlavnou náplňou tematických variantov strategickej trojťažky o tri roky staršieho absolventa tej istej fakulty. Tretí inžinier má ďalšie tri roky navyše a je absolventom strojníckej fakulty VŠT v Košiciach, zato sa však odvážil do nebezpečných vôd vežových koncoviek (na začiatku uvádza 1.Va3 Vb2 2.V:a4+ Kd3 3.Va3+ Kd4 4.Kc1...). – Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (dvoch za úlohy, tretieho za dokončenie riešenia štúdie) odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1953 (Dobruský) z 29. mája: 1.Db1 tempo, 1...Jd3~ 2.Db7 mat (po 1...Jc1, Je1, Jf2, Jf4) alebo 2.Dh1 mat (po 1...Jb2, Jb4) a dve predĺžené obrany 1...Jc5, Je5 2.Jb4, Je7 mat. Štyri modelové maty v jednej z najlepších dvojťažiek českej školy. (Varianty po ťahoch kráľa nepatria do hlavného obsahu.)

Riešenie problému č. 1954 (Dobruský) z 29. mája: 1.Da8! (hrozí 2.Dh8+, De8+, Jc6+, Jf3+) 1...V:a8 2.Jc6+ Kf6 3.Je4 mat, 1...J:a8 2.Jf3+ Kf6 3.Jd5 mat, 1...d5 2.Jc6+ Kd6 3.Jb5 mat, 1...Sh2 2.Jf3+ Kf4 3.Je2 mat. Je to prvá úloha českej školy, kde sa vo výraznej forme objavujú echové modelové maty.

Riešenie problému č. 1955 (Dobruský) z 29. mája: 1.Sb6 tempo 1...e5 2.Vc8+ Kd6 3.Sc5+ Kd7 4.Dh3 mat, 1...Jc2 2.Db5+ Kd6 3.Sc5+ Ke5 4.Se7 mat, 1...Ja6 2.Dd3+ Ke5 3.Sd4+ Kd6 4.Sf6 mat. Tri modelové maty, z toho dva echové z batérie V-S, vo vynikajúcej štvorťahovej mereditke (t. j. úlohe s najviac 12 kameňmi). Vedľajšie varianty nasledujú po 1...Jc6, Ke5, Kd6 2.Vd4+, Dg3+, D:b4+ atď.

Knihy za riešenie problémov č. 1953-1955 vyhrávajú: Miroslav Lojkovič, sídlisko SNP, blok Antúria, 054 01 Levoča, Michal Méri, ul. gen. Svobodu 1948, 929 01 Dunajská Streda a Jozef Žatko, 956 33 Chynorany 887.


Svetová súťaž

S veľkým oneskorením rozoslal riaditeľ 3. svetovej súťaže v kompozičnom šachu D. Blondel rozmnožené námietky proti jednotlivým skladbám. Po ich zvážení mali rozhodcovia poslať svoje výsledky predsedovi Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach K. Wendovi ešte v júni s tým, že definitívny výsledok by mal byť známy a vytlačený koncom augusta t. r. Pravda, v organizovaní súťaže všeličo škrípe, najmä sa zabudlo na možnosť pripomienok proti námietkam...


Šaľa 1987

V rámci šachového turnaja ku Dňu oslobodenia sa uskutočnili aj súťaže v kompozičnom šachu. Blesková súťaž v skladaní dvojťažiek na tému (16.5.1987) sa skončila takto: ceny získali v poradí J. Valuška, Z. Labai, Ľ. Širáň, čestné uznania Z. Labai, J. Šťastný, pochvalné zmienky A. Pituk a J. Valuška. Bleskovú riešiteľskú súťaž (17.5.1987) vyhral P. Gvozdják pred Ľ. Širáňom a J. Valuškom.


Vzad <<  >> Vpred