Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(7.8.1987)


Problém č. 1978 – originál

Milan Bednár, Kurima

Mat 2. ťahom


Problém č. 1979 – originál

Karol Mlynka, Zlaté Moravce

Mat 2. ťahomProblém č. 1980 – originál

Josef Křivohlávek, Uherské Hradiště

Mat 4. ťahomK dnešným problémom

Kontrolná notácia diagramov. 1978: b. Kb6 Sa6 Sh8 Jd6 Pd3 e3 f5 (7), č. Kd5 Sh5 Jb3 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom, 1979: b. Kh4 Dh5 Vb6 Ve6 Se5 Sf5 Jb7 Pc6 d3 d7 (10), č. Kd5 Dd6 Pb4 f7 g3 g4 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom, 1980: b. Ka2 Dh8 Sb4 Sd1 Pc5 d5 f4 (7), č. Kc7 Sh3 Pa7 b5 d3 g6 g7 (7), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Autor prvej dvojťažky dáva riešiteľom na výber rozličné odťahy jazdca d6. Kombinačne oveľa pestrejší je druhý diagram nášho majstra športu: kto ho chce úplne pochopiť, musí vziať do úvahy aj varianty zvodností 1.S:g4? a 1.Sf6? štvorťažka predstaviteľa staršej generácie sa začína jednoducho 1.Sf3, svojimi variantmi však iste poteší všetkých riešiteľov. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (dvoch za dvojťažky, jedného za štvorťažku) odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1963 (Marek) z 26. júna: Zvodnosti 1.Kb5? a 1.Se4? s hrozbami 2.Jb3 mat a 2.Jdc6 mat sú vyvrátené obranami 1...S:e8+! a 1...J:f3!, rieši 1.V:e6 s hrozbou 2.Sf2 mat, 1...Jc4, Jd5 2.Jb3, Jdc6 mat (1...S:e6 2.J:e6 mat). Pokus o hrozbové "antiparadoxy", škoda len menej podareného úvodníka.

Riešenie problému č. 1964 (Křivohlávek) z 26. júna: 1.Jb8! S:d6 (hrozí) 2.Dd7+ D:d7 3.Jc6 mat, 1...Jc6+ 2.J:c6+ Ke8 3.d7 mat, 1...Ke8 2.D:g6+ Kf8 3.Jd7 mat (1...D:f5 2.Jc6+ Kd7 3.Vd8 mat). Po výbornom úvodníku tri varianty s modelovými matmi, z toho dva s väzbou "opäť" priviazanej čiernej dámy. Veľmi pekná trojťažka, pravda, bolo by ešte lepšie, keby na šach bielemu kráľovi pred úvodníkom (1...Jc6+) bolo pripravené matové pokračovanie.

Riešenie problému č. 1965 (Salai) z 26. júna: 1.0-0 Vf1 2.Kh8 V:f8 mat a duplex 1.0-0 Vf8 2.Kh1 V:f1 mat. Po rošáde jedného už druhý právo na rošádu nemá (lebo musel ťahať kráľom alebo vežou), je však "smola", že ju nemôže vykonať ani podľa bežných pravidiel šachu...

Knihy za riešenia problémov č. 1963-1965 vyhrávajú: Tibor Borik, Hviezdoslavova 23, 990 01 Veľký Krtíš, Ján Michalko, 032 61 Važec 502 a Jozef Ružinský, trieda SNP 92, 040 11 Košice.


* * *

* Dokončenie partie z minulej rubriky (b. Kd2 Va5 Sc6 Pa4 e2 g4, č. Kd4 Vg2 Sg6 Pe6 f7 g5): Zábavná pasca 40.Sa6 by vyšla po V:g4?? 41.e3+ Ke4 42.Sb7 mat! Čierny by však odpovedal 40...f6! a bielemu by neostalo nič rozumnejšie ako zaujať hlavnú diagonálu so stratou tempa 41.Sb7, lebo pre zmenu nejde 41.Vb5? Sd3! 42.Vb4+ Kc5. 40...V:g4 41.Vb5 Kc4 42.Vb7 Vg1. Prvá časová kontrola sa skončila a po 20-minútovom premýšľaní Kasparov sa rozhodol pre bezrizikovú cestu k remíze, usúdiac, že aj po iných ťahoch (Vd4+, f6, alebo Kc5) má biely dostatočnú protihru. Teraz dôjde k silnej redukcii materiálu: 43.Se8! Va1 44.S:f7 S:f7 45.V:f7 V:a4 46.Vg7 Va5 47.e3 Va2+ 48.Ke1 e5 49.V:g5 e4 50.Vg8 Kd3 41.Vb8 Ve2+ 52.Kf1 Vc2 53.Ke1 remíza. – A šachový svet sa už teší na september, keď vo 4. zápase v priebehu 3 rokov obaja veľkí rivali začnú druhú stovku vzájomných partií. Doterajšia bilancia (Kasparov vedie o jediný bod) naznačuje, že opäť pôjde o vyrovnaný a napínavý boj.


Vzad <<  >> Vpred