Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(31.7.1987)


Problém č. 1976 – originál

Artúr Nandráži, Prešov

Mat 2. ťahom

 


Problém č. 1977 – originál

Jozef Plevka, Solčany

Pomocný mat 3. ťahom

3 riešeniaKontrolná notácia diagramov. 1976: b. Kh7 Dc4 Vg6 Sb5 Sg3 Je4 (6), č. Kf5 Dh1 Sb4 Sc8 Pe6 h2 h5 h6 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom, 1977: b. Kb6 Pe2 (2), č. Ke5 Vb1 Vh5 Sf4 Sf5 Jb2 Pe6 f3 f6 g4 (10), čierny začne a pomôže bielemu dať mat tretím ťahom, k cieľu vedú tri rozličné prvé ťahy čierneho. Vo dvojťažke si treba vybrať spomedzi štyroch ťahov bielej dámy. Jedno z riešení pomocného matu je 1.Sg3 Kc5 2.Kf4 Kd4 3.Vg5 e3 mat – ako sa uplatní osamelý biely pešiak v ďalších dvoch? Riešenie problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (dvoch za dvojťažku, jedného za pomocný mat) odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1961 (Nemček) z 19. júna: Zdanlivé hry 1...V:d5, e:d5 2.Jc4, Jd7 mat, zvodnosť 1.Dd7? hrozí 2.Jc4 mat, 1...e:d5, Jd6 2.D:f5, D:d6 mat, 1...Vd4! riešenie 1.Dc4 hrozí 2.Jd7 mat, 1...V:d5, Jf6 2.De2, Dc7 mat. Trojfázová zámena dvoch hier, hrozbové antiparadoxy, ale aj esteticky pôsobiaci antiduál v hrozbách.

Riešenie problému č. 1962 (Sovík) z 19. júna: Intencia 1.Da1 D:d5, S:e5, Jd1 2.Vf6+, Ve6+, Vd6+, ale v poslednom variante aj duál 2.Jg5+ a navyše vedľajšie riešenie 1.Ve1. Veľmi zaujímavý nápad, chyby však bude treba opraviť...

Knihy za riešenia problémov č. 1961 a 1962 vyhrávajú: Karel Henc, nám. 28. října 12, 602 00 Brno, Michal Kováčik, SNP 11/49, 018 51 Nová Dubnica a Dušan Zeman, Gagarinova 2133/18, 058 01 Poprad.


* * *

Jubilejná sta partia

Medzi Karpovom a Kasparovom sa uskutočnila na tohtoročnom turnaji v Bruseli, ktorý sa stáva významným šachovým centrom Európy. Na rozdiel od Bugojna či Tilburgu organizátori nenástoja na rekordne vysokej kategórii, lebo medzi 10 elitnými veľmajstrami dostávajú šancu aj dvaja belgickí šachisti, ktorých úlohou je zatiaľ učiť sa. Úradujúci majster sveta potvrdil výbornú formu, ale o 1. miesto sa musel podeliť s Ljubojevićom, ktorý dosiahol jeden zo životných výsledkov (obaja 8,5 z 11 bodov). S odstupom 1,5 bodu skončil exmajster sveta Karpov, keď nastupoval tesne po víťaznom zápase so Sokolovom a na jeho hre sa prejavila určitá únava. Súboj K-K bol na programe v predposlednom 10. kole a turnajová miestnosť bola beznádejne zaplnená:


KarpovKasparov (anglická hra)

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.g3 c5 4.Jf3. Kasparov nechce ukazovať tromfy po 3...c6 s ďalším d5 a Karpov pre zmenu nemá chuť na Benoni po 4.d5. 4...c:d4 5.J:d4 Dc7 6.b3 Sg7 7.Sg2 d5!? Čierny sa nechce zmieriť s dlhodobou pasivitou po 0-0 8.Jc3 a6 9.0-0 d6 10.Sb2 a priostruje od začiatku hru na hranici únosného rizika. 8.c:d5 J:d5 9.0-0! Samozrejme nie 9.S:d5? Da5+, ale jednoduchý ťah v partii stavia čierneho pred vážne problémy, ktoré ťažko riešiť prirodzenými metódami, napr. e6 10.Sa3! alebo Jc6 10.Sb2 J:d4 11.S:d4 Jf6 12.Dc1! s výhodou bieleho. 9...Dd7! 10.Sb2 0-0 11.Dc1?! Rýchlej mobilizácii síl viac zodpovedalo 11.Dd2! Vd8 12.Vd1 De8 13.Ja3 Jb6 14.Dc2 alebo aj 11.Jd2!? Jf4 (inak príde 12.Jc4) 12.g:f4 S:d4 13.S:d4 D:d4 14.e3 s nasledujúcim 15.Jc4. 11...Vd8 12.Vd1 Jc6?! Podľa Nikitina dobré šance na vyrovnanie dávalo De8!, napr. 13.Jc3 J:c3 14.S:c3 Jc6 alebo 13.Ja3 Ja6, ale majster sveta provokuje súpera na nebezpečné zápletky začínajúce sa ťahom 13.Jb5! Pôvodný taktický zámysel za šachovnicou 13...Jf4 14.V:d7 J:e2+ 15.Kf1 J:c1 16.V:d8+ J:d8 17.S:g7 K:g7 18.Jc3 Jd3 má "dieru": 19.Vd1 Sf5 20.g4 Jb2 21.Vd2 Sd3+ 22.Ke1 a6 23.Jc3 Vc8 24.V:b2 V:c3 25.Kd2 a až dodatočné analýzy ukázali ekvilibristickú cestu k rovnováhe 13...S:b2 14.D:b2 Df5! 15.J1c3 (15.e4 Df6!) J:c3 16.D:c3 D:b5 17.S:c6 V:d1+ 18.V:d1 Db6 19.Sd7 Dd8! 20.Dd4 Dc7! 21.S:c8 V:c8 22.D:a7 Dc2. Na inú lákavú možnosť 13.Ja3 čierny rieši problémy nešablónovite S:d4! 14.S:d4 Dg4 15.e3 (15.h3? J:d4!) Se6. Verný svojmu štýlu Karpov volí prechod do koncovky, pričom na závažné rozhodnutie spotreboval iba 11 minút! Pokusy o realizáciu minimálnej výhody však narazia na aktívnu obranu. 13.J:c6 D:c6 14.D:c6 b:c6 15.S:g7 K:g7 16.Vc1. Na 16.e4 príde Sg4! a biely by musel hľadať kompenzáciu za kvalitu po 17.e:d5 S:d1 18.Jc3 s ďalším 19.d:c6, lebo 17.f3? Je3! by dokonca viedlo k nevýhode. 16...Sg4 17.Kf1 a5! 18.h3. Nešlo dobre 18.V:c6? Jb4 19.Vc1 Vac8 20.Jc3 Vd2 21.h3 Jc2! s výhodou čierneho. 18...Se6 19.Jc3 J:c3 20.V:c3 Vd2! Nestrácajúc čas obranou slabého pešiaka Kasparov maximálne aktivizuje svoje sily, čo mu zaručí plnú kompenzáciu. 21.V:c6 Vad8 22.Vcc1 Vb2 23.Vcb1 Vdd2 24.V:b2 V:b2 25.Ke1 Sf5 26.Kd1 g5 27.Sd5 Kf6! Čierny sa správne neponáhľa s odohraním pešiaka S:h3? 28.Se4! s hrozbou 29.Sc2, ale naďalej zosilňuje pozíciu hroziacim pochodom kráľa. Biely nemôže prakticky nič podniknúť a už sám stojí pred problémom, či vôbec zremizuje. 28.Sc4 e6 29.g4 Sg6 30.a4 Ke5 31.Vc1 Kd4 32.Sb5! Ďalej ostávať v hluchej obrane nemožno, napr. 32.e3+ Ke5 33.Se2 Kd6 34.Vc3 Se4 s nasledujúcim Sd5. Ale aj Karpov ovláda aktívnu obranu – obeťou dvoch pešiakov aktivizuje vežu a dostane sa k protihre. 32...V:b3 33.Vc4+ Kd5 34.Vc7 V:h3 35.Va7 Kd4 36.Kd2. Predčasné 36.V:a5? by bolo osudným pre Kc3 37.e3 Sd3! 36...Vh2 37.f3 h5 38.V:a5 h:g4 39.f:g4 Vg2 40.Sc6. (Dokončenie v nasledujúcej rubrike.) Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred