Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(19.6.1987)


Problém č. 1961 – originál

Milan Nemček, Martin-Vrútky

Mat 2. ťahom


Problém č. 1962 – originál

Štefan Sovík, Modra

Mat 3. ťahomKontrolná notácia diagramov. 1961: biely Kh8 Da4 Vg6 Sh3 Jb6 Jb7 Pc3 d5 f3 (9 kameňov), čierny Ke5 Vd2 Sf7 Ja7 Je8 Pe6 f4 f5 (8 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1962: b. Kg2 Da8 Vf1 Vg6 Sh6 Sh7 Jb5 Jf3 Pb4 c2 c5 d5 e5 g4 g7 (15), č. Ke4 Dg8 Vc4 Ve7 Se8 Sg3 Jf2 Jh8 Pc7 d7 e3 (11), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Vo dvojťažke patria do tematického obsahu zdanlivé hry 1...V:d5, e:d5 2.Jc4, Jd7 mat, ako aj zvodnosť 1.Dd7?, trojťažka upúta vzťahom riešenia a zdanlivých hier 1...D:d5 2.Vd6+ Jg6 3.D:d5 mat, 1...S:e5 2.Vf6+ 3.Jg5 mat, 1...Jd1 2.Ve6+ 3.Jg5 mat. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1946 (Tretjak) z 8. mája: 1.Jb5 hrozí 2.Jc7 mat, 1...V:b5(V:b3), S:b5, J:b5 2.De4, Vd6, D:c6 mat. Dobrý začiatok so vstupnou "obeťou" jazdca.

Riešenie problému č. 1947 (Holubčík) z 8. mája: 1.Je3 hrozí 2.Ve7 mat, 1...K:e3, f:e3, f5, Sc4 2.De1, Jg3, De5, Dd4 mat. Úvodník jedno pole berie (f5), ale druhé dáva (e3), a to býva často zaujímavé. Autor by sa mal pokúsiť o pridanie aspoň dvoch zdanlivých hier.

Knihy za riešenie problémov č. 1946-1947 vyhrávajú Richard Hirner, Ľ. Štúra 34/5, 017 01 Považská Bystrica a Igor Škarpíšek, Repašského 5, 841 02 Bratislava; za rekonštrukčný problém č. 1 Vladimír Technovský, Perečínska 54, 066 01 Humenné.


Správy z kompozície

* Stále s napätím očakávame informácie o záverečných fázach 3. svetovej súťaže v kompozičnom šachu, ktoré by mal poslať nový riaditeľ Bernd Ellinghoven (NSR).

* Po 31 rokoch ohlásil zánik známy francúzsky kompozičný časopis Thèmes 64. Posledné 125. číslo vyjde v tomto roku.

* So sezónou 1986-1987 sa rozlúčia bratislavskí záujemcovia o šachové problémy vo štvrtok 25. júna o 18. hod. v Dome kultúry Ružinov.


* * *

Majstrom ZSSR Beľavskij

54. šampionát ZSSR v Minsku mal štatút pásmového turnaja a tak o postupové miesta (ale i o ďalšie) sa bojovalo ako vždy nekompromisne. Konečný výsledok (1.-2. Beľavskij a Salov 11 zo 17, 3.-4. Elvest a Ejngorn 10,5, 5.-6. Černin a Jusupov 10, 7. Dolmatov 9,5 atď.) znamená, že postup do medzipásmového turnaja si vybojovali predstavitelia mladej generácie Salov, Elvest a Ejngorn, keď z účastníkov najvyššej ligy priamy postup už mali zabezpečený Beľavskij, Jusupov a Černin. Majstrovstvá ZSSR sa nikdy nezaobídu bez prekvapení; takým bolo napríklad posledné miesto vlaňajšieho šampióna Ceškovského. O novom majstrovi ZSSR rozhodol užší zápas, v ktorom Beľavskij zvíťazil 3:1. Ľvovský veľmajster si v poslednom čase zvykol vyhrávať silné turnaje po úvodných prehrách – vlani na "superturnaji" v Tilburgu prehral dokonca prvé dve partie a napokon zvíťazil a takto začal v Minsku:


BeľavskijGavrikov (Grünfeldova indická)

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 d5 4.Jf3 Sg7 5.Db3 d:c4 6.D:c4 0-0 7.e4 Ja6. Hlavný Smyslovov variant vzniká po Sg4 s ďalším Jfd7. Ťah v texte uviedol do praxe holandský majster Prins a bol v móde krátko po 2. svetovej vojne. Potom jeho popularita upadla a v poslednom čase ho oživil novými ideami práve Gavrikov. 8.Se2 c5 9.d5 e6 10.0-0 e:d5 11.e:d5 Sf5 12.Sf4 Db6. Častejšie sa hráva Ve8, napr. 19. partia zápasu Karpov – Kasparov (Leningrad 1986) pokračovala 13.Vad1 Je4 14.Jb5! Df6 15.Sd3 Jb4 16.Jc7! s výhodou bieleho. Posledný agresívny ťah je špecialitou Gavrikova, ktorý udržal rovnováhu s Černinom (Moskva 1985) po 13.Vad1 D:b2! 14.Jh4 (14.Vb1? S:b1 15.V:b1 b5!! –+) Je4 15.Ja4 Df6 16.J:f5 D:f5. Nič nedáva bielemu ani 13.Db5 D:b5 14.S:b5 Jb4 15.Vad1 a6, ale v praxi ešte neboli preverené odporúčania 13.Jh4 a 13.Se5!? Beľavského ťah je asi dielom domácej prípravy, ale narazila kosa na kameň: 13.h3? D:b2! 14.g4 Sc2! Smelo a konkrétne zahrané – bielemu sa nepodarí využiť vyzývavé postavenie čiernych figúr, ktoré prenikli do jeho tábora. 15.Vac1 Jd7 16.Jb5 Sa4!! Pointa koncepcie čierneho, ktorú zrejme Beľavskij prehliadol či nedocenil. Odrazu je situácia bieleho kritická a dobrá rada drahá, napr. 17.D:a4 D:e2 18.Db3 Jb4! 19.Jc7 Jd3! Ťah v partii stráca ďalší materiál. 17.Jd6 Jb6 18.De4 Vae8! Vedie k cieľu jednoduchšie ako druhá možnosť J:d5 19.D:d5 D:e2 20.D:b7 Jb4 s hrozbou Sc6, ktorá by vyšla aj na 21.V:c5. 19.J:e8 V:e8 20.Je5 S:e5 21.S:a6 b:a6 22.Vce1 Sc3! Láme posledný odpor, je zaujímavé, že na celú partiu spotreboval veľmajster z Viľňusu, ktorého v Sovietskom zväze kolegovia prezývajú živou encyklopédiou, iba hodinu a 7 minút! 23.D:e8+ S:e8 24.V:e8+ Kg7 25.d6 D:a2 a biely sa vzdal. Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred