Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(8.5.1987)


Problém č. 1946 – originál

Viliam G. Tretjak, Jelšava

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 1947 – originál

Marián Holubčík, Žilina

Mat 2. ťahomDnešná prvá dvojťažka je 185. prvotinou v našej rubrike (čím opravujeme doteraz uvádzané počty, keďže problém č. 1647, ako sa neskôr ukázalo, nebol autorovou prvotinou). Druhú dvojťažku vytvoril nedávny nádejný prvotinár. Namiesto tretieho diagramu uvádzame dnes po prvýkrát tzv. rekonštrukčný problém, ktorý postaví našich riešiteľov do opačnej situácie: z napísaného riešenia musia spätne zostaviť (zrekonštruovať) dvojťažku, pričom sa majú usilovať, aby bola korektná (riešiteľná, bez vedľajšieho riešenia) a pritom obsahovala čo najmenej kameňov. Je to pokus, na ktorý budeme očakávať veľa ohlasov: či v takýchto problémoch pokračovať, či poskytnúť dlhšiu lehotu, či bol problém ľahký alebo ťažký a pod. Domnievame sa, že tento druh činnosti v kompozičnom šachu je pre začínajúcich skladateľov a skúsenejších riešiteľov veľmi dobrým "tréningom". – Kontrolná notácia diagramov: 1946: b. Kh1 De8 Va6 Sh2 Jb7 Jd6 Pb3 c3 f3 (9), č. Kd5 Vb4 Vh8 Sc6 Ja7 Jh6 Pc5 f6 g7 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom, 1947: b. Ka7 Dc3 Vd7 Vf1 Sa1 Jd1 Jh5 Pc5 (8), č. Ke4 Va4 Vh4 Sa6 Sg5 Pa5 d3 f4 f6 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenia dvojťažiek, ako aj požadovanú pozíciu dvojťažky z rekonštrukčného problému (radšej na diagrame, ale stačí v notácii) pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov a jedného "rekonštruktéra" odmeníme knihami.


Rekonštrukčný problém č. 1

Zostavte problém "mat druhým ťahom", ktorý má toto riešenie: 1.Da1 tempo (bez matovej hrozby), 1...g:f2+ 2.Sg4 mat, 1...V:f2 2.Sf3 mat, 1...D(J):f2 2.Se2 mat, 1...K:f2 2.Df6 mat.

Riešenie problému č. 1931 (Nandráži) z 27. marca: Zvodnosť 1.Da6? hrozí 2.Db5, Da8, Db7 mat, 1...Jd4, Sa4, Sd6 2.J:e3, Dc4, D:d6 mat, 1...Se5!, riešenie 1.Vc4 hrozí 2.De4 mat, 1...Jd4, Se5, K:c4, Ke5 2.Vc5, Df7, Dd3, Df5 mat. Výborný úvodník a zámena jedného matu s voľnou zámenou dvoch variantov; škoda len, že Jg2 nehrá v riešení.

Riešenie problému č. 1932 (Gašparovič) z 27. marca: Intencia 1.a1bV 0-0-0 2.a2 Vd3 mat, ale aj vedľajšie riešenie 1.Kc2 Ja4 2.a1bD Dd1 mat (alebo naopak). Aj žart môže niekedy nahnevať (tentoraz pravdepodobne autora). Oprava.

Riešenie problému č. 1933 (Štúň) z 27. marca 1.b5 f4 (plus mimochodom c:b6 e.p.) 2.c5 (+e:f3 e.p.) e4 (+d:c6 e.p.) 3.Vd8 (+d:e3 e.p.) b7 mat. Tak to vyzerá, keď sa berie mimochodom len tak mimochodom – skutočne originálny "jazykovedný" humor.

Knihy za riešenie problémov č. 1931-1933 vyhrávajú: Ladislav Cenkner, 067 83 Kamenica nad Cirochou 7, Svätopluk Hoferek, Gaštanová 511-D1, 031 04 Liptovský Mikuláš (dvojťažka) a Pavel Gažovčiak, Dlhá 9, 949 01 Nitra (žarty). – Spomedzi všetkých zúčastnených riešiteľov 74,1 perc. správne vyriešilo dvojťažku, 63,0 perc. prvý žartovný problém (či už hlavné, alebo vedľajšie riešenie) a 18,5 perc. druhý. Možno teda povedať, že čitatelia našej rubriky žartom dobre rozumejú.


Šachisti v Šali

V dňoch 8.5.-16.5.1987 sa uskutočnia v Šali dva turnaje v praktickom šachu (kandidátsky a I. VT). Tesne po ich skončení si prídu na svoje záujemcovia o kompozičný šach: na sobotu 16. mája od 15,00 do 19,30 je pripravená blesková súťaž v skladaní dvojťažiek na tému (v ČSSR prvý raz po 12 rokoch) a na nedeľu 17. mája od 8,30 do 11,00 hod. blesková riešiteľská súťaž (2 dvojťažky, 2 trojťažky, 1 mnohoťažka, 1 štúdia, 1 pomocný mat). Obe súťaže o hodnotné ceny sa budú konať v Klube šachistov na ul. Sovietskej armády 1.


Bratislavský krúžok

Ďalšie stretnutie záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 14. mája t. r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov.


Vzad <<  >> Vpred