Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(1.5.1987)


Problém č. 1943Juraj Bosák

Československý šach 1960

Mat 2. ťahom

a) diagram b) Sb4 na f4


Problém č. 1944 – originál

Milan Bednár, Kurima

Mat 2. ťahom

 Problém č. 1945 – originál

Peter Cinko, Partizánske

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešeniaZa Jurajom Bosákom

Deň pred svojimi 54. narodeninami, po dlhej ťažkej chorobe zomrel v Bratislave Juraj Bosák, významný slovenský matematik, pracovník Slovenskej akadémie vied. Narodený v Bratislave 6.4.1933 sa už na gymnáziu začal zaujímať o kompozičný šach a v rokoch 1951-1962 uverejnil 40 problémov, z toho 34 dvojťažiek a 6 trojťažiek. Viedol kompozičné rubriky vo Svete socializmu (1953-1958) a v Čítaní o ZSSR (1957-1958), po tri roky pracoval v kompozičnej organizácii a významnou mierou sa zaslúžil o prípravu slovenskej šachovej terminológie. Všetci šachisti naňho spomínajú ako na mimoriadne skromného, priateľského a korektného človeka. Česť jeho pamiatke!


K dnešným problémom

Dvojťažka č. 1943 je najlepším dielom autora a obsahuje cyklickú zámenu matov vo dvojníkovej forme. V druhej dvojťažke patria do tematického obsahu aj zvodnosti 1.Vf4?, 1Vd4?, 1.g6? a 1.g:f6? – všimnite si súhru polí, na ktorých sa dej odohráva. Pomocné maty už pomaly prestávajú byť strašiakom našich riešiteľov, ale jedno z riešení predsa prezradíme: 1.Jh6 Ka6 2.Vf8 Vb7 mat. Aké bude druhé? Kontrolná notácia diagramov. 1943: a) b. Kg2 Dh7 Vh5 Sa7 Jc4 Je4 Pa2 d3 (8), č. Kd5 Vd6 Sb4 Pa3 b6 c6 d4 e6 f5 f6 g3 (11), b) Sb4 premiestniť na f4; v oboch pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom. 1944: b. Ke7 Dh8 Vb4 Vg4 Sa8 Se3 Jh4 Pc5 e4 e6 g5 (11), č. Ke5 Vf1 Vh1 Sf7 Je2 Je8 Pc3 f3 f6 g3 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1945: b. Ka7 Vb2 Sa1 Ph7 (4), č. Kg7 Vh8 Sf3 Jg6 Jg8 Pc4 (6), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom; k cieľu vedú dva postupy začínajúce sa rozličnými ťahmi čierneho. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (dvoch za dvojťažky, jedného za pomocný mat) odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1929 (Gvozdják) z 20. marca: a) 1.Kb3 tempo 1...Kd3, Kd5, Kf5 2.Sc2, Sf3, e4 mat, b) 1.Kb5 tempo 1...Kd3, Kd5, Kf5 2.e4, Sc2, Sf3 mat. Duchaplná metamorfóza Lačného témy.

Riešenie problému č. 1930 (Benítez) z 20. marca: a) 1.Sf7 Se5 2.0-0 Vh8 mat, 1.Vh7 Vf4 2.Vd7 Vf8 mat, b) 1.0-0-0 Vb4 2.Vd7 Vb8 mat, 1.Vd8 Vf4 2.Vd7 Vf8 mat. Štyri modelové maty na "tému" dokonalého využitia materiálu.

Knihy za riešenia problémov č. 1929 a 1930 vyhrávajú: Anton Hnáth, 072 03 Moravany 171, Milan Skovajsa, Gorlická 4, 085 01 Bardejov a Slávka Tallová, Jiráskova 165, 916 01 Stará Turá.


Riešitelia na SŠH

Obligátna riešiteľská súťaž na 21. stredoškolských šachových hrách v Martine (3.3.1987) sa skončila týmto výsledkom: 1. Martin Mrva (Gymnázium Prešov) 9 bodov za 12 minút, 2. Ladislav Šárközy (Gymnázium Liptovský Hrádok) 5-9, 3. Jaroslav Felčír (SPŠ Trnava) 5-10.


Poradie šachistov

Podľa súčasne platného zoznamu FlDE sú na čele svetového rebríčka títo šachisti: Kasparov 2735, Karpov 2710, Sokolov 2645, Jusupov 2645, Korčnoj 2625, Ljubojević 2620, Hübner 2615, Short 2615, Portisch 2610, Spasskij 2605, Tal 2605, Andersson 2600, Nikolić 2600. Z našich sú najlepší Ftáčnik 2540 (52.-61. miesto), Smejkal 2525 (75.-79.) a Meduna 2515 (92.-97.). Poradie žien: Čiburdanidze 2530, Polgárová 2495, Gaprindašvili 2475, Cramlingová 2455, Achmylovskaja 2435, loseliani 2435. – Klímová s 2320 bodmi je na 27. mieste.


Vzad <<  >> Vpred